Новости образования

Дипломные под заказ: как бороться?

12.01.2011 20:57 · Образование
Представления властей о исключении настоящего препятствия совсем странны. Министерство Образования иметь намерение составить программу антиплагиат, которая сможет разыскивать копию файлов или их составных частей в уже сданных работах?

Проблеми й перспективи функціонування інвестиційних банків

12.01.2011 14:37 · Фінанси
У продовження проблематики багатогранності й неоднозначності економічних реалій сьогодення хотілося б звернути увагу на базовий стимулятор економіки — інвестиції. На наше переконання і всупереч багатьом твердженням про глибоку "заморозку" кредитного й інвестиційного ринків, вихід усе-таки існує й полягає у переосмисленні економічних відносин і трансформації фінансових інституцій. Яскравий приклад потреби в терміновій модернізації фінансово-кредитних відносин можна побачити в американській банківській системі. "Осінь, яку ніколи не забути " — саме так охарактеризовано відомі події вересня 2008 року в банківській системі США у квартальному звіті одного з московських відділень "Credit Suisse"1. Особливо шокуючою для всього ділового світу стала звістка про банкрутство американського інвестиційного банку "Lehman Brothers" та, по суті, крах "інвестиційного банкінгу" у США.

Кредитний потенціал комерційних банків у період економічної кризи

12.01.2011 14:20 · Фінанси
Складна ситуація у світовій економіці загалом і в українській зокрема є наслідком накладення однієї на одну одразу двох криз: у міжнародних грошово-кредит- них відносинах і фінансовому секторі. В Україні становище ускладнилося через політичну нестабільність, що призвела до кризи довіри, особливо до банківської сфери. Тож необхідність активізації міжнародного співробітництва України у сфері міжнародного кредитування й інвестування для стабілізації ситуації в умовах економічної кризи є очевидною.

Фіксований сільськогосподарський податок: історія та перспективи застосування

12.01.2011 14:10 · Фінанси
Спеціальний режим оподаткування сільськогосподарських товаровиробників у формі фіксованого сільськогосподарського податку (ФСП) з'явився в порядку експерименту в 1998 році у трьох регіонах України: Глобинському районі Полтавської області, Старобешівському районі Донецької області та Ужгородському районі Закарпатської області, а з 1 січня 1999 року його було поширено на всій території країни. Запровадження спрощеної системи оподаткування для сільгоспвиробників, а особливо подовження в 2004 році терміну її дії ще на шість років, неоднозначно сприймаються у наукових і політичних колах, викликають численні дискусії між ученими, практиками, представниками податкових органів.

Економічна конкуренція в умовах фінансової глобалізації

11.01.2011 17:00 · Фінанси
На економічний, соціальний і політичний розвиток у останній чверті XX — на початку XXI століття дедалі більше впливає глобалізація. Основними формами її прояву є, зокрема, зростання обсягів міжнародної торгівлі та інвестицій, лібералізація й дерегуляція руху капіталів, диверсифікація світових фінансових ринків, істотне збільшення ролі транснаціональних корпорацій у світових господарських процесах, загострення глобальної конкуренції, формування системи глобального менеджменту, зростання ролі інформаційних технологій у економічному розвитку тощо.

Вплив податкового регулювання на фінансову діяльність банку

11.01.2011 16:25 · Фінанси
В умовах потреби подолання в Україні негативних наслідків глобальної фінансової кризи зростає актуальність питань адаптації механізмів податкового регулювання банківської діяльності до світових стандартів і вимог. Вплив процесів інтеграції та фінансової глобалізації, а також специфіка соціально-економічних умов розвитку вітчизняної економіки, потребують теоретичного переосмислення й обґрунтування напрямів практичного реформування системи оподаткування фінансової діяльності банківських установ.

Особливості формування банками ресурсів із використанням боргових цінних паперів в умовах фінансової

11.01.2011 15:59 · Фінанси
Кризи в банківському секторі мають давню історію. Так, у XIII ст. король Англії Едуард III для покриття витрат на ведення війни із Францією отримав у кредит від банкірів Барді й Перуцці 1650 тис. золотих флоринів, що на той час було еквівалентом вартості королівства. Король програв війну й визнав себе банкрутом, у результаті чого всю Флоренцію охопила криза, оскільки банкіри теж стали банкрутами, а разом із якими їх вкладники.

Намереваетесь купить квартиру либо арендовать? Обращайтесь к нам

11.01.2011 14:03 · Образование
Во все времена был актуален вопрос жилья, собственно поэтому рынок недвижимости невзирая на любые кризисные ситуации в экономике будет развиваться. Ежедневно в нашей стране проводятся тысячи операций с недвижимостью - это покупка, продажа и сдача квартир и домов. В случае необходимости возможно купить дом либо снять квартиру в Красноярске или ином населенном пункте. При этом цена зависит от местоположения жилья, его планировки и состояния, в котором оно пребывает.

Поиски работы сегодня: текущая схема и ближайшие пути развития ситуации

10.01.2011 22:42 · Образование
Вопросы, так или иначе связанные с нахождением хорошей работы, сейчас занимают значительную часть населения. Даже если вы – главный в рабочемколлективе, ценимый руководством, хорошо оплачиваемый сотрудник, никогда не вредно быть в курсе событий, чтобы определить, как долго еще продлится такое существование. А в случае, если вам не нравиться ваша теперешняя работа, вас обязательно займут конкретные перспективы. Некоторые вопросы, которые связаны с поисками работы сейчас, мы и рассмотрим в текущей публикации.

Рецепты к Рождеству

10.01.2011 20:14 · Образование
Разные народности празднуют Рождество по-разному. Например, жители Украины готовят на Святой вечер 12 нежирных яств, каковые символизируют 12 апостолов Иисуса Христа, жители Праги угощают 12 видами пирожных, какие олицетворяют 12 месяцев.