Золотько Податкова система (2000)

Вступ

Ефективність податкової системи є передумовою вирішення соціальних і економічних завдань, а також інших функцій, які виконує держава на даному етапі історичного розвитку. З фіскальної точки зору важливим є достатність доходів, які отримує держава, з економічної – який вплив вона через податкову політику здійснює на економічний розвиток. Управління податковою сферою є складним процесом, який вимагає висококваліфікованих спеціалістів, добре обізнаних як з теоретичними аспектами оподаткування, так і з практичними питаннями щодо нарахування і стягенння податків. Дисципліна “Податкова система” є складовою підготовки таких фахівців.

Дисципліна “Податкова система” відноситься до числа спеціальних базових фінансових дисциплін і вивчає конкретні форми прояву економічних законів у сфері фінансів.Вона органічно пов”язана з такими, як “Фінанси”, “Фінанси зарубіжних корпорацій”, “Бюджетна система”, які вивчаються студентами до вивчення даного курсу та становлять її теоретичну базу. В свою чергу, “Податкова система” є основою для вивчення дисципліни “Податковий менеджмент”, “Податковий облік”, “Адміністрування податків”, “Податковий контроль” в подальшому.

Мета викладання цієї дисципліни - вивчення сукупності фінансових відносин, які виникають в процесі розподілу та перерозподілу вартості валового внутрішнього продукту від юридичних та фізичних осіб до загальнодержавних централізованих фондів, що становить теоретичну основу дисципліни. Крім того, велика увага приділяється вивченню практичних засад функціонування податкової системи в Україні. Це необхідно майбутньому спеціалісту щоб вільно орієнтуватись в податковій сфері, об”єктивно оцінювати зміни, що відбуваються в податковій політиці, розуміти суть і тенденції розвитку податкових відносин, розробляти і вирішувати актуальні питання теорії і практики розбудови податкової системи держави.Завдання дисципліни - дати правильне розуміння закономірностей у сфері податкових відносин держави і розкрити шляхи використання цих закономірностей у практиці податкової роботи, показати роль і значення податкової політики в процесі економічного розвитку, навчити вільно орієнтуватись в податковому законодавстві і застосовувати отримані знання в податковій роботі.

Структура викладання дисципліни передбачає перш за все розгляд теоретичних засад оподаткування, побудови податкових систем та проведення податкової політики. Далі розглядаються організація податкової служби та податкової роботи, а також діючий в Україні механізм стягнення податків, платежів за ресурси та послуги і зборів до державних цільових фондів. На завершення курсу розглядаються такі аспекти оподаткування, як перекладання податків та ухилення від оподаткування та роль податкової політики в системі державного регулювання економіки.

Таким чином, можна підсумувати, що даний посібник буде сприяти глибокому осмисленню майбутніми фахівцями в податковій сфері як теоретичних основ оподаткування, так і отриманню практичних знань і навичок в цій галузі, що безперечно є необхідним на даному етапі розвитку української економіки, коли з кожним роком все більше зростають вимоги до професійного рівня державних службовців, їх всебічної та грунтовної освіти, їх вмінню мислити широко та стратегічно, використовувати максимально ефективно всі набуті знання.

Даний посібник буде корисний студентам, аспірантам та викладачам вищих навчальних закладів, а також працівникам фінансових, податкових, контрольно-ревізійних органів та підприємств, а також спеціалістам, що працюють в економічній сфері та всім бажаючим поглибити свої знання в податковій сфері.
← prev content next →