Золотько Податкова система (2000)

Облік податків

Облік, контроль і складання звітності щодо податків і неподаткових платежів, що надходять до бюджету, проводяться органами державної податкової служби з використанням автоматизованої інформаційної системи.

З метою обліку нарахованих і сплачених сум платежів до бюджету органами державної податкової служби на кожний поточний рік відкриваються особові рахунки за кожним платником та кожним видом платежу, які повинні сплачуватися такими платниками. При цьому номери особових рахунків повинні відповідати ідентифікаційним кодам, які присвоюються платникам – юридичним особам, та ідентифікаційним номерам, які присвоюються фізичним особам.

Органи державної податкової служби для ведення обліку платежів, що надходять до бюджету, одержують відповідні документи від органів Державного казначейства, фінансових органів, контролюючих та інших органів та безпосередньо від платників.

Документами, на підставі яких здійснюється нарахування платежів шляхом занесення інформації про податкові зобов'язання платника до бази даних, є:

податкові декларації (розрахунки) та інші документи, які подаються платниками податків до податкового органу ;податкове повідомлення (рішення) органу державної податкової служби, складене за актом документальної перевірки або за іншими документами, передбаченими чинним законодавством;

розрахунок суми податкового зобов'язання, якщо нарахуванням окремого платежу займається податковий орган та інші.

Документи, що підтверджують погашення платником податкових зобов'язань надходять до податкових органів від від органів Державного казначейства України та фінансових органів. До таких документів, на основі яких робиться запис на особових рахунках про сплату податків та неподаткових платежів належать:

виписки з рахунків у вигляді електронного реєстру розрахункових документів та їх паперові копії;

корінець прибуткового документа ("повідомлення") про приймання установою банку платежів до державного бюджету готівкою;

копії розрахункових документів про сплату платежів до місцевого бюджету за безготівковим розрахунком та інші.

Інформація про надходження платежів заноситься до особових рахунків платників не пізніше наступного дня з моменту одержання документів, що підтверджують погашення податкових зобов'язань.

Для забезпечення повноти надходження платежів до бюджету, згідно з бюджетною класифікацією, органи державної податкової служби до 1 грудня кожного року подають відповідним органам Державного казначейства та фінансовим органам в електронному вигляді списки складу платників податків, які знаходяться на податковому обліку у кожному районі (місті).

Списки складу платників містять: назву (або прізвище, ім'я та по батькові - для фізичної особи) платника; його ідентифікаційний код (номер); коди платежів відповідно до бюджетної класифікації.

На 1 січня державними податковими інспекціями проводиться звірка розрахунків з бюджетом всіх платників за всіма податками та неподатковими платежами. При збігу сальдо розрахунків за даними платника з даними державної податкової інспекції, розрахунки на 1 січня вважаються звіреними і акт звірки розрахунків не складається. Якщо сальдо розрахунків з бюджетом на 1 січня за даними платника не збігається з даними державної податкової інспекції, звірка розрахунків оформляється складанням акта.