Золотько Податкова система (2000)

Дати виникнення податкового зобов”язання та податкового кредиту

Для того, щоб визначити до декларації за який саме звітний період має бути віднесена та чи інша операція, пов”язана зі сплатою ПДВ до бюджету, в законі визначаються дати виникнення податкового зобов”язання та податкового кредиту.

Дата виникнення податкового зобов’язання залежить від виду здійснюваних операцій. Розглянемо деякі випадки.

1. Датою виникнення податкових зобов'язань з продажу товарів (робіт, послуг) за кошти вважається перша з подій:

або дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок платника податку як оплата товарів (робіт, послуг), що підлягають продажу;

або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) - дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт (послуг) платником податку.

2. Датою виникнення податкових зобов'язань при імпортуванні товарів є дата оформлення ввізної митної декларації. Датою виникнення податкових зобов'язань при імпортуванні робіт (послуг) є дата списання коштів з розрахункового рахунка платника податку в оплату робіт (послуг) або дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт (послуг) нерезидентом залежно від того, яка з подій відбулася першою.3. Датою виникнення податкових зобов'язань лізингодавця для операцій фінансового лізингу є дата фактичного передання об'єкта фінансового лізингу у користування лізингоотримувачу.

4. Датою виникнення податкових зобов'язань виконавця з контрактів, визначених довгостроковими є дата збільшення валового доходу виконавця довгострокового контракту.

5. Датою виникнення податкових зобов'язань у разі продажу товарів (робіт, послуг) бюджетним організаціям є дата надходження таких коштів на поточний рахунок платника податку або дата отримання відповідної компенсації у будь-якому іншому виді, включаючи зменшення заборгованості такого платника податку за його зобов'язаннями перед таким бюджетом.

Порядок визначення дати виникнення права платника на податковий кредит також залежить від виду здійснюваних операцій:

1) для операцій з придбання товарів, робіт, послуг за кошти - дата здійснення першої з подій:

або дата списання коштів з банківського рахунку платника податку в оплату товарів (робіт, послуг);

або дата отримання податкової накладної, що засвідчує факт придбання платником податку товарів (робіт, послуг);

2) для операцій із імпортування товарів (робіт, послуг) ? дата сплати податку по податкових зобов'язаннях (тобто внесення податку при митному оформленні);

3) для операцій фінансового лізингу - дата фактичного отримання об'єкта фінансового лізингу лізингоотримувачем;

4) для довгострокових контрактів - дата збільшення валових витрат замовника довгострокового контракту.