Золотько Податкова система (2000)

Податковий вексель

Платники податку при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України можуть за власним бажанням відстрочити сплату ПДВ (сплатити належну суму податку не в момент митного оформлення товару, а пізніше) шляхом надання органам митного контролю простого векселя на суму податкового зобов'язання (далі - податковий вексель). Відповідно до закону, можливість відстрочення ПДВ при імпорті не поширюється на операції з ввезення підакцизних товарів (крім тютюнової сировини) та товарів, що відносяться до товарних груп 1-24 Гармонізованої системи опису та кодування товарів, а також товарів, які ввозяться (пересилаються) підприємством з іноземними інвестиціями. Слід звернути увагу, Кабінет Міністрів України своєю постановою обмежує права платника, встановлені в законі щодо можливості надання податкового векселя задля фіскальних цілей збільшення надходжень до бюджету. Так, тільки платник, який має право на відшкодування податку на додану вартість з бюджету за результатами попереднього звітного періоду або здійснює ввезення товарів за прямими договорами для власних виробничих потреб має право надавати податковий вексель при імпорті товарів.

Один примірник податкового векселя залишається в органі митного контролю, другий надсилається на адресу органу державної податкової служби за місцем реєстрації платника податку, а третій надається платнику податку.Сума, зазначена у податковому векселі, включається до суми податкових зобов'язань платника податку у податковому періоді, на який припадає тридцятий календарний день з дня надання такого векселя органу митного контролю. При цьому податковий вексель вважається погашеним, а сума податку, визначеного у векселі, окремо до бюджету не сплачується та враховується у розрахунках податкових зобов'язань за результатами податкового періоду, в якому вексель погашено (тобто включається до декларації за той звітний період, у якому вексель підлягає погашенню). У наступному звітному (податковому) періоді сума, що була зазначена в податковому векселі, включається до складу податкового кредиту платника податку.

Платник податку може за самостійним рішенням достроково погасити вексель шляхом перерахування коштів до бюджету або шляхом заліку суми експортного відшкодування, при цьому зазначена сума коштів включається до складу податкового кредиту платника у тому податковому періоді, у якому відбулося таке погашення, та не включається до складу його податкових зобов'язань.

Податкові векселі, виписані платниками податку, що мали протягом останніх 12 місяців обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт, послуг) більше п'яти мільйонів гривень та не мають заборгованості з цього податку не підлягають забезпеченню. Довідка щодо відповідності статусу імпортера зазначеним вимогам безоплатно видається органом державної податкової служби за запитом платника податку та поновлюється кожні три календарні місяці.

Податкові векселі, виписані іншими платниками податку, підлягають підтвердженню комерційними банками шляхом авалю.