Золотько Податкова система (2000)

Порядок визначення суми АЗ

Існують два види ставок по акцизному збору тверді (у фіксованому виразі на одиницю товарів в кількісному виразі,наприклад, в євро за 1000 кг по бензину, в гривнях по алкогольним і тютюновим виробам) та процентні.

Відповідно до існування різних видів ставок по АЗ існують і два різних порядки визначення суми акцизного збору.

Для обчислення акцизного збору по товарах, ставки яких визначено у відсотках, необхідно визначити базу оподаткування. Для вітчизняних товарів база оподаткування обчислюється виходячи з їх вартості, за встановленими виробником максимальними роздрібними цінами на товари, які він виробляє, без податку на додану вартість та акцизного збору. При імпорті підакцизних товарів база оподаткування визначається виходячи з їх вартості, за встановленими імпортером максимальними роздрібними цінами на товари, які він імпортує, без податку на додану вартість та акцизного збору (але не менше митної вартості таких товарів з урахуванням сум ввізного мита без податку на додану вартість та акцизного збору).

Сума акцизного збору, якщо ставка встановлена у відсотках, обчислюється для вітчизняних товарів за формулою

А = С х О:100,

де А - сума акцизного збору; С - ставка акцизного збору; О –обсяг реалізації за максимальними роздрібними цінами, що не включає АЗ і ПДВ;для імпортних товарів – за формулою, наведеною вище для вітчизняних товарів, якщо встановлені максимальні роздрібні ціни вище митної вартості з урахуванням суми мита. Якщо ж встановлені максимальні роздрібні ціни нижче митної вартості з урахуванням суми мита, застосовується слідуюча формула:

А = С х (МВ+М):100,

де А - сума акцизного збору; С - ставка акцизного збору; МВ – митна вартість товару; М- сума мита.

Встановлення максимальних роздрібних цін на підакцизні товари здійснюється виробниками або імпортерами цих товарів шляхом декларування таких цін у центральному органі державної податкової служби України або центральному органі державної митної служби України. Декларація повинна бути подана виробником або імпортером підакцизних товарів відповідно до центрального органу державної податкової служби України або центрального органу державної митної служби України не пізніше, ніж за п'ять календарних днів до моменту запровадження встановлених у декларації максимальних роздрібних цін. Зверніть увагу, що сума АЗ, підрахована за процентною ставкою не може бути меншою за одну третину суми АЗ, обчисленою за твердими ставками.

У суб'єкта підприємницької діяльності, що здійснює роздрібну торгівлю підакцизними товарами, на які встановлено ставки акцизного збору у відсотках до обороту, у місці торгівлі такими товарами на видному місці повинні бути розміщені засвідчені виробником або імпортером копії чинних декларацій про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, що були подані їх виробником або імпортером до центрального органу державної податкової служби України або центрального органу державної митної служби України.

Акцизний збір з товарів, ставки по яких визначені у фіксованих сумах (в євро, або в гривнях), обчислюється виходячи з натуральних показників відповідного товару в кількісному виразі.

При застосуванні ставки акцизного збору у гривнях сума податку обчислюється за формулою

А = С х К,

де А - сума акцизного збору; С - ставка акцизного збору; К - кількість товару, визначена у фізичних одиницях виміру, визначених відповідним законом;

при застосуванні ставки акцизного збору в євро сума податку обчислюється за формулою

А = С х Є х К,

де А - сума акцизного збору; С - ставка акцизного збору; Є - курс гривні до євро; К - кількість товару, визначена у фізичних одиницях виміру, визначених відповідним законом.

При цьому по вітчизняних товарах для визначення акцизного збору сума в євро перераховується у валюту України за курсом Національного банку України на перший день кварталу, який залишається незмінним протягом кварталу, а по товарах, що ввозяться в Україну - на день митного оформлення товарів.

Датою виникнення податкових зобов'язань з продажу підакцизних товарів (продукції) вважається дата подія, що настала раніше:

або дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок платника акцизного збору як оплата товарів, що продаються, а у разі продажу товарів (продукції) за готівкові кошти - дата їх оприбуткування в касі платника акцизного збору, за відсутності такої - дата інкасації готівкових коштів у банківській установі, яка обслуговує платника акцизного збору;

або дата відвантаження товарів.

Акцизний збір не справляється при реалізації підакцизних товарів (продукції) на експорт за іноземну валюту.

Не підлягає оподаткуванню оборот з реалізації легкових автомобілів спеціального призначення для інвалідів, оплата вартості яких провадиться органами соціального забезпечення, а також легкових автомобілів спеціального призначення (швидка медична допомога, міліція тощо). Крім того, встановлено пільги щодо оподаткування акцизним збором транспортних засобів, що виробляються чи збираються в Україні.

На період функціонування спеціальних економічних зон справляння акцизного збору здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених відповідними Законами.

Платники акцизного збору щомісячно не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним, складають і подають до органів державної податкової служби за місцем реєстрації розрахунок акцизного збору і сплачують суму податкового зобов'язання, зазначену у поданому ними Розрахунку, протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем подання Розрахунку (рис.6).

В іншому порядку сплачуюь акцизний збір до бюджету вітчизняні виробники алкогольних та тютюнових виробів, який розглянемо далі.

Акцизний збір по імпортних товарах (за виключенням алкогольних та тютюнових виробів) сплачується одночасно з справлянням мита і ПДВ при попередньому митному оформленні товарів у митних органах. Тобто відбувається попередня сплата митних платежів ще до того, як товари перетинають митний кордон України. Такий порядок був введений для посилення контролю за оподаткуванням підакцизних товарів, оскільки частка непрямих податків в ціні таких товарів є значною, тому у суб'єктів підприємницької діяльності зацікавленість в ухиленні від сплати таких податків дуже висока.

Оскільки сплата акцизного збору по імпортних товарах відбувається раніше, ніж ввезення товарів на митну територію України, внаслідок цього можуть змінитись умови оподаткування по таких товарах чи курс валюти, установлений Національним банком України. Якщо в результаті перерахунку утворюється від’ємна різниця між фактично сплаченої сумою податків при оформленні попередньої митної декларації та нарахованої суми податків на момент перетину товарами митного кордону України, різниця підлягає доплаті імпортером на момент оформлення вантажної митної декларації. Додатна різниця повертається імпортеру або зараховується за його бажанням у рахунок наступних платежів.