Золотько Податкова система (2000)

Витрати подвійного призначення

Слід звернути увагу, що частина витрат визначена як витрати подвійного призначення. Це означає, що до складу валових витрат відносяться із вищеназваних витрат лише ті, які підпадають під ознаки, сформульовані в законі. Так, наприклад, до валових витрат включаються: витрати платника податку на забезпечення найманих працівників спеціальним одягом, взуттям, що необхідні для виконання професійних обов'язків, а також продуктами спеціального харчування але не будь-які, а в межах переліку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Розглянемо основні витрати подвійного призначення, які включаються до складу валових витрат:

• витрати, пов'язані з науково-технічним забезпеченням основної діяльності;

• витрати на придбання літератури для інформаційного забезпечення господарської діяльності платника, а також на проведення аудиту;

• витрати, пов'язані з професійною підготовкою фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку, в українських закладах освіти, за винятком пов'язаних осіб;

• витрати на гарантійний ремонт або гарантійні заміни товарів, але не вище 10% від сукупної вартості таких товарів, що були продані, та по яких не закінчився строк гарантійного обслуговування;

• витрати на проведення передпродажних та рекламних заходів стосовно товарів (робіт, послуг), що продаються платником податку;

• витрати зі страхування кредитних, транспортних і комерційних ризиків, майна платника;• витрати на відрядження фізичних осіб у межах фактичних витрат на: проїзд; оплату вартості проживання у готелях; оформлення закордонних паспортів та віз; сум виплачених добових в межах, встановлених Кабінетом Міністрів України;

• витрати платника податку на утримання, експлуатацію та забезпечення основної діяльності таких об'єктів соціальної інфраструктури, що перебували на балансі платника станом на 01.07.1997 р.;

• 50 відсотків витрат на придбання пально-мастильних матеріалів для легкових автомобілів та оперативну оренду легкових автомобілів;

• проценти за борговими зобов'язаннями, якщо такі виплати або нарахування здійснюються у зв'язку з веденням господарської діяльності платника податку;

• витрати на оплату праці фізичних осіб;

• суми збору на обов'язкове державне пенсійне страхування та внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

• суми валових внесків працівника до додаткових пенсійних планів, але не більше як 15 відсотків його сукупного доходу та інші.

З метою виключення можливостей для платника зменшувати оподатковуваний прибуток за рахунок придбання сировини, матеріалів та інших складових виробничого процесу, введено механізм компенсації таких витрат для цілей оподаткування.

Так, у разі купівлі товарів (робіт, послуг) у нерезидентів, які мають офшорний статус, до складу валових витрат платника податку дозволяється включати такі витрати у сумі, що становить 85% вартості цих товарів (робіт, послуг).

Крім того, платник податку веде податковий облік приросту (убутку) балансової вартості запасів на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції. До таких запасів було віднесено вартість товарів, сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, напівфабрикатів та малоцінних предметів, витрати на придбання яких включаються до складу валових витрат.

У разі коли балансова вартість таких запасів на кінець звітного періоду перевищує їх балансову вартість на початок того ж звітного періоду, різниця включається до складу валових доходів платника податку у такому звітному періоді, тобто збільшує суму прибутку. І навпаки, коли балансова вартість таких запасів на кінець звітного періоду є меншою за їх балансову вартість на початок того ж звітного періоду, різниця включається до складу валових витрат платника податку у такому звітному періоді, зменшуючи суму оподатковуваного прибутку.

Балансова вартість запасів на кінець звітного періоду підраховується за формулою:

БВ(к) = БВ(п) + ВЗ(от) - ВЗ(в) ,

де: БВ (к) - балансова вартість запасів на кінець звітного періоду;

БВ (п) - балансова вартість запасів на початок звітного періоду;

ВЗ(от) – вартість отриманих запасів у звітному періоді;

ВЗ(в) – вартість відвантажених, використаних або вибутих запасів у звітному періоді.