Золотько Податкова система (2000)

Оподаткування орендних операцій.

Податковим агентом платника податку - орендодавця щодо його доходу від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення та іншого нерухомого майна є орендар. При цьому об'єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше мінімальної суми орендного платежу, встановленої в першому випадку – законодавством, в другому – органами місцевого самоврядування .Якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб'єктом підприємницької діяльності, то особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету, є платник податку - орендодавець. При цьому такий платник самостійно перераховує суми податку до бюджету щоквартально, протягом 40 календарних днів, наступних за останнім днем звітного кварталу, а договір оренди нерухомого майна підлягає нотаріальному посвідченню.