Золотько Податкова система (2000)

Оподаткування інвестиційного прибутку

Якщо платник податку здійснює інвестиційні операції, він зобов”язаний вести облік фінансових результатів операцій з інвестиційними активами.

Під терміном "інвестиційний актив" розуміється пакет цінних паперів чи корпоративні права, випущені одним емітентом, а також банківські метали, придбані у банку.

Об”єктом оподаткування виступає інвестиційний прибуток. Він розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та витрат з його придбання і вказується платником у річній податковій декларації. В залежності від умов придбання та продажу інвестиційних активів, існують деякі особливості у визначенні об”єкта оподаткування.За згодою платника податковим агентом зі сплати податку з інвестиційних операцій може виступати професійний торговець цінними паперами, який здійснює операції з інвестиційними активами платника.

Якщо загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами має від'ємне значення, то його сума переноситься у зменшення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами наступних років до його повного погашення.