Золотько Податкова система (2000)

Оподаткування доходів, отриманих за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного страхування.

Особливостю оподаткування цих видів доходів є те що за певних умов сплата страхових внесків страховику не оподатковується, а суми таких доходів частково оподатковуються за певних умов при їх виплаті.

Так, сума страхових внесків, сплачена працедавцем - резидентом за свій рахунок за договорами довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного страхування платника податку не оподатковується за слідуючих умов:

- така сума у розрахунку на такого платника податку не перевищує 15 відсотків нарахованої таким працедавцем суми заробітної плати платнику податку протягом кожного звітного податкового місяця, у якому сплачується такий страховий внесок;

- така сума не перевищує суми місячного прожиткового рівня для працездатної особи помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень у розрахунку на такий місяць.

До оподатковуваного доходу платника включаються:

а) 60 відсотків сум страхових виплат (одноразових та регулярних) за договором недержавного пенсійного страхування або довгострокового страхування життя при досягненні застрахованою особою певного віку, обумовленого у такому страховому договорі, чи при її дожитті до закінчення строку такого договору;

б) вся викупна сума при достроковому розірванні страхувальником договору недержавного пенсійного страхування чи довгострокового страхування життя.Не включаються до складу оподатковуваного доходу платника:

а) суми регулярних виплат за договором недержавного пенсійного страхування та за договором довгострокового страхування життя, одержувані платником податку - резидентом, що має вік, не менший 70 років;

б) сума страхової виплати за договором довгострокового страхування життя, якщо внаслідок страхового випадку застрахована особа отримує інвалідність I групи.

Податковим агентом платника податку - застрахованої особи є страховик-резидент, який здійснює нарахування страхової виплати чи викупної суми за договором недержавного пенсійного страхування або довгострокового страхування життя.