Золотько Податкова система (2000)

Оподаткування доходів, одержаних нерезидентами

Як вже було зазначено вище, оподаткуванню в Україні підлягають лише доходи нерезидентів, з джерелом їх походження з України за ставкою, яка вдвічі більше за основну. В законі чітко визначений перелік таких доходів, наприклад, проценти, дивіденди, роялті, доходи від здачі майна в оренду, заробітна плата, отримана на території України чи від резидентів тощо.

В залежності від джерела отримання доходу визначається податковий агент нерезидента. Так, якщо доходи з джерелом їх походження з України виплачуються нерезиденту іншим нерезидентом, то податковим агентом вважається банк – резидент, через який відбувається така виплата.У разі виплати нерезидентом таких доходів іншому нерезиденту готівкою або у формі, відмінній від грошової, нерезидент - отримувач такого доходу зобов'язаний самостійно нарахувати та сплатити податок до бюджету протягом 20 календарних днів, наступних за днем одержання таких доходів, але не пізніше закінчення його перебування в Україні.

Якщо ж такі доходи виплачуються нерезиденту резидентом, то податковим агентом вважається такий резидент.