Золотько Податкова система (2000)

Спрощена система оподаткування суб

З метою реалізації державної політики з питань розвитку та підтримки малого підприємництва, ефективного використання його можливостей у розвитку національної економіки з 1 січня 1999 року Указом Президента було запроваджено спрощену систему оподаткування, обліку та звітності для суб'єктів малого підприємництва (єдиний податок).

Так, суб”єкти підприємницької діяльності можуть сплачувати єдиний податок у тому випадку, якщо вони відповідають слідуючим вимогам (рис.8):

для фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи - кількість осіб, які перебувають у трудових відносинах з такою особою, включаючи членів її сім'ї, за рік не повинна перевищувати 10 осіб, а обсяг виручки якої від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не повинно перевищувати 500 тис. гривень;

для юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності - середньооблікова чисельність працюючих не повинна у них перевищувати за рік 50 осіб, а обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не повинен перевищувати 1 млн. гривень.

Не можуть перейти на сплату єдиного податку:

суб'єкти підприємницької діяльності, на яких поширюється дія Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" в частині придбання спеціального патенту;довірчі товариства, страхові компанії, банки, інші фінансово-кредитні та небанківські фінансові установи;

суб'єкти підприємницької діяльності, у статутному фонді яких частки, що належать юридичним особам - учасникам та засновникам даних суб'єктів, які не є суб'єктами малого підприємництва, перевищують 25 відсотків;

фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи і здійснюють торгівлю лікеро-горілчаними та тютюновими виробами, пально-мастильними матеріалами;

юридичні особи, які здійснюють спільну діяльність.

Слід звернути увагу, що суб”єкти малого підприємництва мають право обирати спосіб оподаткування доходів або за єдиним податком або за загальним порядком, встановленим для сплати іншими суб”єктами підприємницької діяльності.

При цьому суб'єкт малого підприємництва, який обрав спосіб оподаткування за єдиним податком, звільняється від сплати таких видів податків і зборів (обов'язкових платежів):

податку на додану вартість, крім випадку, коли юридична особа обрала спосіб оподаткування доходів за єдиним податком за ставкою 6 відсотків;

податку на прибуток підприємств;

податку на доходи фізичних осіб (для фізичних осіб - суб'єктів малого підприємництва);

плати (податку) за землю;

збору на спеціальне використання природних ресурсів;

збору на обов'язкове соціальне страхування;

відрахувань та зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування України;

комунального податку;

податку на промисел;

збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;

збору за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг;

внесків до Фонду України соціального захисту інвалідів;

внесків до Державного фонду сприяння зайнятості населення;

плати за патенти згідно із Законом України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності".

Існують особливості у нарахуванні і сплаті єдиного податку для юридичних і фізичних осіб.