Золотько Податкова система (2000)

Плата за ресурси та послуги

Платежі за ресурси, які стягуються в Україні включають кілька видів. Стягнення цих платежів обумовлюється тим, що природні ресурси є власністю держави, і за їх використання вона стягує плату, основне призначення якої - покрити видатки на відтворення, ефективне використання цих ресурсів тощо. Як і податки, стягнення плати за ресурси має обов’язковий характер. Але, на відміну від податкових методів формування доходів, плата за ресурси передбачає еквівалентність. Суттєвого бюджетного значення ці платежі не відіграють.Розглянемо слідуючі види платежів за ресурси та послуги: збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду (лісовий дохід); збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту (плату за воду); збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету; рентну плату за нафту і газ, що видобуваються в Україні; рентну плату за транзитне транспортування природного газу, аміаку через територію України та рентну плата за транспортування нафти магістральними нафтопроводами; платежі за користування надрами; державне мито; єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України; збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства; збір за забруднення навколишнього природного середовища.