Губський Цивільна оборона (1995)

Постійні комісії з надзвичайних ситуацій

Державна Комісія Кабінету Міністрів з надзвичайних ситуацій створена постановою уряду у 1989 р. Мета — забезпечити постійну готовність органів державного управління всіх рівнів до швидких і чітких дій в екстремальних ситуаціях, які виникли внаслідок аварій, катастроф і різного роду стихійного лиха. Комісія повинна координувати і контролювати роботу обласних, міських, районних органів влади з профілактики, попередження і ліквідації наслідків стихійного лиха і аварій.

У сфері безпосереднього керівництва комісії знаходиться невелика кількість відомств — державні органи по охороні природи, Держкомгідромет і Т.О.

Одним з головних завдань комісії є створення державної системи профілактичних заходів, спрямованих на попередження аварііі і катастроф, екологічних криз, зменшення наслідків стихійного лиха, підвищення надійності потенційно небезпечних виробництв і забезпечення стійкості промислових об'єктів і соціальної сфери.

Розподілення функцій постійних надзвичайних комісій

Державна комісія по надзвичайних ситуаціях вступає в керівництво при виникненні:

— аварііі 1 категорії і катастроф;

— аварій на атомних електростанціях з викидом радіоактивних речовин в атмосферу і на місцевість;

— стихійного лиха І категорії;

— аварііі на залізницях: зіткнення поїздів та т.п., в результаті чого є людські жертви чи допущене повне припинення руху на дільниці протягом 6 годин і більше;

— пожеж на особливо важливих об'єктах, які призвели до повної зупинки виробничого процесу терміном більше 6 годин;

— пожеж в будівлях і рухомих поїздах метрополітенів, які призвели до загибелі людей;

— лісових пожеж, що охоплюють територію більше 100 га і торф'яних пожеж на території більше 1000 га;

— поодиноких випадків зараження чумою, віспою, жовтою пропасницею та інших небезпечних видів хвороб;

— групових випадків захворювань на холеру — 5 чол. і більше;

— спалахів дизентерії, гострих шлункових захворювань і токсикоінфекції

— 500 чол. і більше; •

— спалахів захворювань К4 — рикетсиозу, орнітозу, псевдотуберкульозу, різного роду пропасниць — 50 чол. і більше;

— захворювання тварин і зараження їжі особливо небезпечними (екзотичними) інфекціями;

— ситуації, коли сили і засоби, що є в наявності в обласних і районних комісіях, не в змозі забезпечити вирішення всіх завдань по ліквідації наслідків аварій чи стихійного лиха.

Обласна комісія приступає до керівництва при виникненні:

— аварій II категорії;

— стихійного Лиха II категорії;

— аварій на залізницях (які призвели зупинку руху до 6 годин);

— пожеж на особливо важливих об'єктах народного господарства, що призвели до зупинки виробничого процесу терміном більше 3 годин;

— лісових пожеж, що охопили територію більше 25 га і торф'яних пожеж

— більше 100 га;

— окремих випадків зхворювання чумою, віспою, епідемічним сипним тифом, вірусними констаціозними немоорганічними пропасницями, холерою, сибіркою, жовтою пропасницею, бруцельозом, ящуром, сипом, мелондозом;

— спалахів захворювань К4 — рикетсиозом, орнітозом, геморагічними пропасницями, псевдотуберкульозом — 10 чол. і більше;

— спалахів захворювань, викликаних гострими кишковими інфекціями і токсикоінфекціями — 25 чол. і більше;

— гострих захворювань тварин та птахів.

В залежності від конкретних умов виникнення і розвитку аварій та стихійного лиха, рівень керівництва їх ліквідації, а також завдань обласних і міських комісій додатково повідомляються пггабом цивільної оборони України.

Міська (районна) постійно діюча комісія у випадку виникнення аварій, катастроф, стихійного лиха на території міста (району) організовує свою роботу по ліквідації наслідків самостійно, під керівництвом обласної комісії в залежності від ситуації, що склалася.

Коротко розглянемо склад обласної комісії з надзвичайних ситуацій, завдання, які вона виконує, права її і порядок роботи. Обласна комісія з надзвичайних ситуацій складається з 40-50 чол., в .неї входять:

Голова комісії — перший заступник голови виконавчої влади.

Заступники голови комісії:

— завідуючий обласним здороввідділом;

— начальник штабу ЦО області;

— заступник голови виконавчої влади;

— заступник начальника управління внутрішніх справ області. Члени комісії: начальники управлінь, директори великих виробничих підприємств.

Постійний робочий орган при комісії — штаб цивільної оборони області.

Обласна комісія з надзвичайних ситуацій вирішує такі завдання:

В повсякденній діяльності

Виявлення джерел і причин виникнення виробничих аварій і катастроф. Оцінка і прогнозування наслідків можливих аварій і катастроф, стихійного лиха.

Контроль за створенням груп, сил і засобів для проведення РіІНР і робіт по ліквідації наслідків можливих аварій, катастроф та стихійного лиха, забезпечення постійної готовності цих сил та засобів.

Контроль за розробкою та реалізацією заходів, спрямованих на зменшення небезпеки виникнення аварій, катастроф і стихійного лиха і т.д.

Відпрацювання питань взаємодії з органами військового командування, сусідніми областями, містами і районами.

Підготовка особистого складу крмісії, органів до дій в надзвичайних умовах, забезпечення їх постійної готовності до роботи.

При виникненні виробничих аварій, катастроф і стихійного лиха

Приведення до готовності підпорядкованих формувань та органів, які залучаються, інших сил і засобів. Керівництво їх діями в надзвичайних умовах.

Оцінка обстановки, масштаб пригод, розмір збитків та ін., наслідків аварій, катастроф та стихійного лиха.

Здійснення негайних заходів по забезпеченню захисту населення від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха; його нормальної Діяльності. Керівництво заходами щодо евакуації населення з небезпечних зон. Організація РіІНР в осередку ураження.

Керівництво заходами по ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха.

Керівництво роботами по рятуванню населення, матеріальних та культурних цінностей, зменшення зростання збитків, зниження економічних наслідків.

Встановлення режиму доступу і перебування в районі аварії і т.д. Організація заходів по підтримці громадського порядку.

Здійснення взаємодій з органами військового командування в ході залучення війська до рятівних робіт.

Організація збирання і вивчення інформації про обставини виникнення аварій, їх розвитку, наслідки, а також про втрати населення в зонах цих аварій.

Інформація зацікавлених організацій та населення про проведення робіт з ліквідації наслідків.

Надання допомоги спеціальним комісіям по адміністративному чи технічному розслідуванню причин аварій і катастроф.

Комісія з надзвичайних ситуацій має право

Приймати рішення про проведення екстремальних заходів по забезпеченню захисту населення від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха; зниження збитків від них та ліквідації цих наслідків на всій території району, міста, області.

Здійснювати контроль за діяльністю підприємств, організацій і закладів незалежно від відомств підпорядкування з питань зменшення небезпеки виникнення аварій і т.п.

Браги участь в підготовці висновків про доцільність розміщення на території району (міста, області) об'єктів народного господарства, потенційно небезпечних для життя і здоров'я населення, природного середовища.

Виходити з клопотанням в державні органи влади щодо надання допомоги по попередженню аварій, стихійного лиха і т.п.

Підготовлювати до евакуації населення і вивезення матеріальних цінностей з районів аварій, катастроф та стихійного лиха.

Залучати до роботи комісії необхідних спеціалістів.

Вимагати від всіх підприємств, установ і організацій, розташованих на території області (району, міста), необхідну інформацію, пов'язану з аварією, катастрофою чи стихійним лихом, а також інформацію про хід ліквідації цих аварій.

Документи, які розробляються комісією

— функціональні обов'язки особового складу (у повсякденній діяльності при виникненні надзвичайних обставин);

— особистий план роботи у випадках надзвичайного становища, зумовленого стихійним лихом, виробничими аваріями і катастрофами;

— карта-схема області з позначенням потенціііно небезпечних об'єктів і раііонів;

— перелік об'єктів і їх характеристики з точки зору аварійної небезпеки;

— список підпорядкованих сил і засобів, їх керівників, порядок приведення до готовності формувань цивільної оборони;

— списки необхідних телефонів, схеми оповіщення і зв'язку на випадок надзвичайного становища;

— інша необхідна інформація та нормативні документи.

Порядок роботи комісії

Діяльність комісії здійснюється як в надзвичайних умовах, так і в період нормального безаварійного функціонування об'єктів і відсутності небезпечних природних явищ.

Повсякденна діяльність комісії організовується у відповідності до річного плану роботи, в якому відзначаються пункти по контролю за реалізацією заходів, спрямованих на зменшення збитків від можливих аварій, катастроф і стихійного лиха.

Дії комісії в надзвичайних умовах організуються у відповідності до планів заходів щодо ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха. Заходи щодо захисту населення здійснюються на основі плану ЦО на мирний час.

В процесі своєї повсякденної діяльності комісія проводить періодичні засідання, перевірки, експертизи тощо.

З моменту виникнення аварії, катастрофи і стихійного лиха комісія переходить на постійний режим роботи.

Визначається місце дислокації комісії на період надзвичайних ситуацій.