Ємельяненко Л. М Конфліктологія (2003)

12.1. Кінцеві та проміжні цілі

Кінцева мета:

дати характеристику видам соціально-трудових конфліктів, а також методам, способам та засобам їх врегулювання та вирішення.

Проміжні цілі:

визначити сутність соціально-трудового конфлікту та його місце в системі соціальних суперечностей;

дати характеристику різновидам соціально-трудових конфліктів, визначити їх причини та функції;

виявити умови виникнення конфлікту з конфліктної ситуації та стадії його перебігу;

дати характеристику методам управління соціально-трудовими конфліктами, які сприяють їх подоланню;

познайомити зі стратегіями переговорів у вирішенні конфліктів соціально-трудового характеру;

визначити роль посередництва та виявити головні умови досягнення успіху в переговорах;

дати характеристику різновидам страйків як надзвичайного засобу вирішення колективних трудових суперечок;

визначити роль соціального партнерства та його примирної функції в досягненні злагоди в колективному трудовому спорі (конфлікті).