Щербина Господарське право України (1999)

Функції та компетенція господарського об'єднання

Функції та компетенція господарського об'єднання, за загальним правилом, визначаються в індивідуальному порядку тими нормативними актами, якими створюється об'єднання.

Господарському об'єднанню, як правило, притаманні такі функції:

o виконання завдань, визначених договором, статутом, актом про створення об'єднання (промислова діяльність, будівництво, транспортна діяльність та ін.);

o вирішення спільних для групи підприємств питань, зокрема питань соціально-економічного розвитку;

o проведення спільної для галузі науково-технічної політики (поліпшення якості продукції, підвищення технічного рівня виробництва, ефективне використання потужностей, зовнішньоекономічна діяльність тощо);

o виконання за необхідності планових функцій, якщо це передбачено статутом або установчим договором;

o координаційні;

o захист прав та інтересів підприємств об'єднання тощо. Існує також практика делегування Кабінетом Міністрів

України окремим господарським об'єднанням функцій і повноважень центральних органів виконавчої влади. Зокрема, це здійснено Декретом Кабінету Міністрів України "Про управління майном, що є у загальнодержавній власності, в будівництві та промисловості будівельних матеріалів" від 19 лютого 1993 р. Цим декретом державним корпораціям, створеним у будівництві та промисловості будівельних матеріалів, надано статус центральних органів виконавчої влади, тобто вони є вищестоящими органами щодо підприємств, які входять до об'єднання.

Делегування функцій і відповідних повноважень означає, що господарські об'єднання діють у відносинах з підприємствами, які до них входять, як вищестоящий орган. Це означає, що вони виконують такі функції і реалізують такі повноваження:

o приймають рішення про створення, реорганізацію і ліквідацію підприємств та організацій;

o затверджують статути цих суб'єктів або положення про них;

o контролюють додержання підприємствами статутів (положень);

o вживають заходів до керівників підприємств у разі порушення статутів (положень);

o здійснюють контроль за ефективним використанням і збереженням майна, закріпленого за підприємствами;

o укладають і розривають контракти з керівниками підприємств;

o дають згоду Фонду державного майна України на створення спільних підприємств, у статутні фонди яких передається майно, що є державною власністю, тощо.

Корпораціям як центральним органам державного управління заборонено безпосередньо втручатися в господарську діяльність підприємств, вищестоящими органами щодо яких вони є.