Владимиров К.Н. Митне регулювання (2002)

Спрощена процедура визначення митної вартості товарів за допомогою індикативних і договірних цін. Довідка-розрахунок митної вартості

Спрощується процедура визначення митної вартості товару й у тому випадку, якщо на даний товар встановлені індикативні ціни. Хоча законодавством допускається встановлення індикативних цін і на імпортовані, і на експортовані товари. Сьогодні індикативні ціни регулярно встановлюються лише на експорт окремих видів продукції з України. Встановлення індикативної ціни на експортовану з України продукцію пов'язане із загрозою або фактом застосування країною-імпортером антидемпінгових процедур у зв'язку з постачанням такої продукції чи з встановленими міжнародними договорами України,

обмеженнями на імпорт деяких видів продукції у визначені країни. При експорті товарів, до яких застосовується режим індикативних цін За товару вказується в картці реєстрації (обліку) контракту й експортної ліцензії і не вимагає додаткового обгрунтування експортером у митних, податкових та інших державних органах.

Якщо ціна договору відрізняється від індикативної ціни на товари, угоди про експорт яких підлягають реєстрації чи вимагають одержання ліцензії в Міністерстві зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі (Міністерство економіки), заявник подає до міністерства документ - висновок, який обґрунтовує відхилення ціни Державного інформаційно-аналітичного Центру моніторингу зовнішніх товарних ринків чи іншої експертної організації (за вимогою МЗЕЗТоргу). Відповідне рішення МЗЕЗТоргу фіксується в ліцензії (картці реєстрації контракту). Якщо ж даний договір про експорт товару, на який поширюються індикативні ціни, не підлягає реєстрації та ліцензуванню у МЗЕЗТорзі, для обгрунтування відхилень від індикативної ціни митним органам варто пред'явити узгодження чи експертний висновок Державного інформаційно-аналітичного Центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.

Наказом ДМСУ від 02.12.99 р. №782 затверджено. Перелік товарів, при імпорті яких надається Довідка-розрахунок митної вартості (111 товарних позицій), і Перелік товарів, при експорті яких необхідне узгодження вартості з відділом тарифів та митної вартості (30 товарних позицій плюс товари, на які встановлено індикативні ціни). Якщо імпортований товар вміщено в одному з цих списків, при його завезенні одночасно з вантажною митною декларацією надається Довідка-розрахунок митної вартості встановленого зразка. Довідка-розрахунок заповнюється декларантом і завіряється його печаткою. У Довідці-розрахунку зазначаються всі витрати, які виключаються при

визначенні митної вартості з договірної фактурної вартості (витрати на монтаж, складання, налагодження, надання технічної допомоги після ввезення, транспортування з моменту пересічення митного кордону). Також вказуються витрати, які включаються при визначенні митної вартості: на транспортування, страхування, тару, контейнери, відвантаження, комісійні і брокерські продавця, інші витрати. Викладені в довідці-розрахунку дані щодо витрат мають бути документально підтверджені.

Використана література: Владимиров К.Н. Митне регулювання: Навчальний посібник. - 2-ге видання - Херсон: Олді-плюс. / К.Н. Владимиров, В.Ю. Бардачова. — 2002. — 336 с.: іл.