Владимиров К.Н. Митне регулювання (2002)

Визначення митної вартості товару залежно від базисних умов постачання при експорті та імпорті товарів

Визначення митної вартості товару залежно від базисних умов постачання при експорті та імпорті товарів наведено в табл.10.1-10.2. Так, наприклад,

- умови постачання - в графі 1, згідно "Інкотермс -90";

- складові митної вартості та відповідні витрати - в графах 2-12;

- символом "*" - витрати до моменту пересічення митного кордону України;

- символом "+" - витрати, включені до вартості товару згідно "Інкотермс-90", та при визначенні митної вартості додаються до неї незалежно від того, хто їх сплачує;

- символом "-" - витрати, що виключаються з вартості товару згідно "Інкотермс-90" та при визначенні митної вартості віднімаються від неї незалежно від того, хто їх сплачує.

Тут:

- у графах 2-8- витрати, понесеш до моменту пересічення митного кордону України;

- у графах 9-12- витрати, понесені на території України;

- до моменту пересічення митного кордону України.

Тут:

- у графах 2-8 - витрати, понесеш на території України;

- у графах 9-12- витрати, понесені на території України-імпортера;

- до моменту пересічення митного кордону України.

Використана література: Владимиров К.Н. Митне регулювання: Навчальний посібник. - 2-ге видання - Херсон: Олді-плюс. / К.Н. Владимиров, В.Ю. Бардачова. — 2002. — 336 с.: іл.