Владимиров К.Н. Митне регулювання (2002)

Правила переказу іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів фізичних осіб-резидентів та нерезидентів

Переказ іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів фізичних осіб-резидентів та нерезидентів (крім підприємців) дозволяється в наступних випадках:

• допомоги родичам, які проживають за кордоном (не більше 500 дол. США на місяць та 4000 (2000, якщо родичі - нерезиденти) дол. США на рік);

• оплати аліментів на дітей та непрацездатних батьків (200-500 дол. США на рік);

• здійснення платежів, пов'язаних зі смертю близьких (не більш 500 дол. США);

• здійснення платежів за витратами судових, арбітражних, нотаріальних та інших правоохоронних органів іноземних держав, а також витрат державного збору (200 дол. США - без підтверджуючих документів; від 200 до 500 дол. США - за підтверджуючими документами; від 500 до 5000 дол. США тільки з валютного рахунку цієї особи та за підтверджуючими документами відповідних юридичних осіб-нерезидентів);

• виплат коштів у спадщину;

• перерахування іноземної валюти на ім'я юридичної особи-нерезидента за лікування, навчання, участь у конференціях, сплату страхових та членських внесків, придбання літератури (200 дол. США - без підтверджуючих документів; від 200 до 500 дол. США - за підтверджуючими документами; від 500 до 5000 - тільки з валютного рахунку цієї особи та за підтверджуючими документами відповідних юридичних осіб-нерезидентів);

• оплати документів з працевлаштування за кордоном за наявністю міжурядових угод (200 дол. США - без підтверджуючих документів; від 200 до 500 дол. США - за підтверджуючими документами фірм-нерезидентів);

• оплати товарів для особистого споживання за імпортним контрактом (у сумі більше 200 дол. США - тільки з валютного рахунку особи; сума щомісячних перерахувань має бути не більшою від 1 000 дол. США; загальна сума перерахування на рік не більше 4000 дол. США);

• при переказі коштів при виїзді на постійне місце проживання (за наявністю документів на виїзд та довідки податкової інспекції про оплату податків);

• при переказі нерезидентом прибутків, отриманих внаслідок здійснення іноземних інвестицій (в сумі, що перевищує загальні правила, до 25 000 дол. США - за наявністю ліцензії обласних управлінь НБУ; вищезазначеної суми - за наявності індивідуальної ліцензії НБУ).

Переказ коштів здійснюється через уповноважені банки за наявністю документів щодо походження цих коштів, у разі необхідності.

Використана література: Владимиров К.Н. Митне регулювання: Навчальний посібник. - 2-ге видання - Херсон: Олді-плюс. / К.Н. Владимиров, В.Ю. Бардачова. — 2002. — 336 с.: іл.