Курило Т.В. Митне право України (2007)

Поняття та зміст митного режиму

* Митний режим - це сукупність положень, які визначають статус товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон для митних цілей [4]. Товари і транспортні засоби переміщуються через митний кордон відповідно до їх митних режимів.

Декларант самостійно обирає митний режим, у який розміщуються товари, відповідно до мети їх переміщення через митний кордон України, і на підставі документів, що подаються митному органу для здійснення митного контролю й митного оформлення (стаття 186 Митного кодексу України). Зміна митного режиму допускається за умови виконання всіх належних процедур щодо заявленого режиму, дотримання вимог законодавства щодо тарифних і нетарифних заходів регулювання та подання митному органу для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів відповідних документів, що підтверджують заявлений режим [5]. Митним кодексом України передбачено застосування таких митних режимів:

1) імпорту;

2) експорту;

3) транзиту;

4) тимчасового ввезення (вивезення):

5) митного складу;

6) реімпорту:

7) реекспорту;

8) спеціальної митної зони;

9) магазину безмитної торгівлі;

10) переробки па митній території України;

11) переробки за межами митної території України;

12) знищення або руйнування;

13) відмови па користь держави [11].

Митні режими можна поділити на дві основні групи. До першої групи належать режими при розміщенні в які товари переходять у повне розпорядження особи, що переміщує їх, тобто режими даної групи мають завершений характер. Це - випуск у вільний обіг, експорт, реімпорт, реекспорт.

Митні режими, що відносяться до другої групи, припускають використання товарів тільки для суворо визначених цілей і при дотриманні встановлених митними органами умов. До цієї групи належать режими: митний склад, магазин безмитної торгівлі, транзит, тимчасове ввезення (вивезення), вільна митна зона, вільний склад, переробка поза митною територією, відмова на користь держави, знищення товарів.

Більшість з перелічених режимів другої групи мають своєю метою вирішення різноманітних економічних завдань:

1) складування товарів – мета режиму "митний склад";

2) переробка товарів - мета всіх трьох режимів переробки;

3) використання товарів при виконанні визначених умов — мета режимів "тимчасове ввезення (вивезення)", "вільна митна - зона";

4) перевезення товарів - мета режиму "транзит" [8].

Отже, існують митні режими, орієнтовані на розвиток торгівлі, промисловості і міжнародних перевезень.

Роль і значення митних режимів дуже великі. Митні режими виконують такі функції:

1) встановлюють порядок переміщення товару через митний кордон залежно від призначення товару;

2) визначають умови перебування його на/поза митною територією;

3) встановлюють рамки, в яких може використовуватися товар;

4) регламентують права та обов'язки особи, що переміщує товари;

5) визначають вимоги до товару, що розміщується у даний конкретний режим [12];

Використана література: Курило, Т.В. Митне право України: Навчальний посібник. / Т В Курило. — Львів: Новий світ-2000, 2007. — 240 с