Курило Т.В. Митне право України (2007)

Порядок переміщення через митний кордон валюти

Переміщення через митний кордон України валюти може здійснюватися фізичними та юридичними особами шляхом їх ввозу, вивозу або пересилання Згідно з постановою НБУ № 238 від 12 липня 2000 року.

а) переміщення через митний кордон валюти України:

Згідно зі ст.1 Митного кодексу України валюта України - грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет та в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки

які перебувають в обігу.

Дозволяється ввозити в Україну валюту України за умови декларування грошових засобів у сумі, яка не перевищує:

для фізичних осіб:

=> в усній формі - 1000 гривень (з урахуванням ювілейних та пам'ятних монет);

=> з обов'язковим зазначенням у декларації — будь-якої суми, яка була раніше вивезена з України (при наявності митної декларації на вивіз);

для юридичних осіб:

=> через звітну фізичну особу у кількості 3000 гривень, а також будь-якої суми, яка була раніше вивезена з України (при наявності митної декларації на вивіз).

Ввіз валюти України більше зазначеної суми для фізичних та юридичних осіб дозволяється на підставі індивідуальної ліцензії НБУ форми 04.

Вивіз валюти України за межі України дозволяється за умови декларування грошових засобів у сумі, яка перевищує:

для фізичних осіб:

* в усній формі - 1000 гривень (з урахуванням ювілейних та пам'ятних монет);

* з обов'язковим зазначенням у декларації -10 000 гривень, з яких - 5 000 гривень з урахуванням ювілейних та пам'ятних монет з недорогоцінних металів та 5 000 гривень з дорогоцінних металів (срібла, золота);

для юридичних осіб:

* через звітну фізичну особу у кількості 3 000 гривень.

Вивіз валюти України в сумі більше зазначеної суми для фізичних та юридичних осіб дозволяється на підставі індивідуальної

ліцензії НБУ форми 03.

Пересилання валюти України за межі України фізичними особами резидентами та нерезидентами у міжнародних поштових відправленнях дозволяється у кількості:

=> банкнот, монет з недорогоцінних металів не більше одного примірника кожного номіналу-якщо номінал виражено в українських карбованцях;

=> банкнот, монет з недорогоцінних металів не більше одного примірника кожного номіналу — якщо номінал виражено в гривнях.

б) переміщення через митний кордон іноземної валюти:

Іноземна валюта—іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу (ст.1 Митного кодексу України).

Ввезення в Україну іноземної валюти.

Для фізичної особи:

* за умови усного декларування:

-1 000 американських доларів на одну особу незалежно від віку;

- чеків на суму до 1 000 американських доларів.

* з обов'язковим обумовленням у митній декларації: -10 000 американських доларів;

- чеків на суму до 1 000 американських доларів;

- банківських металів у вигляді злитків загальною вагою до 100 г на одну особу незалежно від віку;

- грошових засобів, які були раніше вивезені за межі України (при наявності митної декларації на їх вивіз).

Ввіз іноземної валюти фізичною особою у сумі, яка перевищує суми вищі зазначених пунктів приймаються на зберігання митницею до моменту пред'явлення фізичною особою дозволу НБУ за формою 05 на ввіз цієї суми, або повертається власнику при його виїзді з України.

Для юридичної особи, якщо вона має власні або зафрахтовані, або орендовані транспортні засоби, на яких здійснюються пасажирські рейси за межі України, через звітну фізичну особу, у сумі яка перевищує:

- 1 000 американських доларів без довідки уповноваженого банку;

- 2 000 американських доларів у готівковій формі та/або дорожніми чеками за довідкою уповноваженого банку за формою 02с - якщо вона має автотранспортні засоби;

- 10 000 американських доларів у готівковій формі та/або дорожніми чеками за довідкою уповноваженого банку за формою 02с - якщо вона має літаки, судна, пароми;

- грошових засобів, які були раніше вивезені за межі України (при наявності митної декларації на їх вивіз).

Ввіз іноземної валюти юридичною особою через звітну фізичну особу у сумі, яка перевищує зазначену в пунктах здійснюється на підставі індивідуальної ліцензії НБУ за формою 03.

Вивезення іноземної валюти за межі України

Для фізичної особи, яка виїжджає з туристичною метою, або у приватних справах, або у службових відрядженнях дозволяється у сумі, яка перевищує:

* за умови усного декларування:

— 1 000 американських доларів (або еквівалент цієї суми у іншій валюті за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ на момент перетину митного кордону) готівкою та/або дорожніми чеками;

* з обов'язковим обумовленням у митній декларації:

- іноземної валюти, яка були раніше ввезена в Україну (при наявності митної декларації на її ввіз);

_ 5 000 американських доларів готівкою, які були зняті з особистого валютного рахунка або куплені в банку та/або дорожніми чеками за формою 01, а для осіб, що прямують у службові відрядження 10 000 американських доларів та/або дорожніми чеками за формою-1с;

- банківських металів у вигляді злитків загальною вагою до 100 г на одну особу незалежно від віку - у разі відправлення з туристичною метою або у приватних справах.

Вивіз іноземної валюти за межі України фізичними особами у сумі більшої зазначеної дозволяється на підставі індивідуальної ліцензії НБУ за формою 03.

Вивіз іноземної валюти за межі України юридичними особами, якщо вони мають власні або зафрахтовані, або орендовані транспортні засоби, на яких здійснюються пасажирські рейси за межі України, через звітну фізичну особу, здійснюється за умови та у об'ємах, які дозволяються при ввозі іноземної валюти в Україну юридичними особами на транспортних засобах.

в) пересилання іноземної валюти та чеків через митний кордон України:

Дозволяється пересилання іноземної валюти та чеків за межі України у міжнародних поштових відправленнях з повідомленням їх цінностей:

за межі України:

фізичним особам:

- грошей до 100 американських доларів на ім'я фізичної особи

- іменних чеків, виражених у іноземній валюті, які були ввезені

з дотриманням вимог діючого законодавства України - на ім'я фізичної особи;

уповноваженим банкам:

- іноземному банку - кореспонденту для прийняття на інкасо зношених та пошкоджених банкнот, які не є платіжним засобом на території України, а також чеків (іменних, дорожніх), які виражені у іноземній валюті;

на територію України:

на ім'я фізичних осіб резидентів та нерезидентів:

- грошей до 200 американських доларів;

- іменних чеків, виражених у іноземній валюті вартістю до К 000 американських доларів;

на ім'я юридичних осіб:

- іменних чеків, виражених у іноземній валюті вартістю до 50 000 американських доларів.

При переміщенні через митний кордон України валюти України, іноземної валюти, платіжних документів, банківських метал ІЕ слід враховувати наступне, якщо сума грошей, яка перетинає митний кордон України більше дозволеної, але менше 25 000 американських доларів - індивідуальні ліцензії на її ввіз/вивіз видає територіальне управління НБУ; якщо сума більше 25 000 американських доларів - індивідуальні ліцензії видає Департамент валютного контролю та ліцензування НБУ.

Використана література: Курило, Т.В. Митне право України: Навчальний посібник. / Т В Курило. — Львів: Новий світ-2000, 2007. — 240 с