Курило Т.В. Митне право України (2007)

Поняття, зміст і форми правоохоронної діяльності митних органів

Митні органи є структурною складовою системи державного управління, які мають спеціальну компетенцію, особливість якої полягає в тому, що вони як виконавчо-розпоряджувальні органи, уповноважені вищими державними органами видавати акти управління і регулювання з питань митної справи, обов'язкові до виконання іншими відомствами, юридичними та фізичними особами, причетними до експортно-імпортних поставок.

Правоохоронна діяльність митних органів України здійснюється в сфері реалізації фактично всіх функцій, покладених на митні органи.

Правоохоронна діяльність митних органів здійснюється в різних формах:

1) адміністративно-правова форма (проявляється у виявленні ознак або фактів адміністративних порушень і порушень кримінального, митного, валютного, податкового та інших видів законодавства, шляхом здійснення митного оформлення, митного і валютного контролю, підтримання контактів з іншими державними органами);

2) адміністративно-процесуальна форма (полягає в здійсненні адміністративно-процесуальних дій, які мають наметі перевірку виявлених фактів відхилення від адміністративно-правових норм і митних правил, а також виявлення причетних до цих порушень осіб і визначення міри відповідальності цих осіб за скоєні порушення, прийняття заходів для попередження або зменшення збитків, нанесених державі в результаті протиправних дій);

3) кримінально-процесуальна форма (проявляється в діях цих органів, спрямованих на порушення кримінальних справ за фактами або ознаками кримінальних злочинів, боротьба з якими віднесена до компетенції митних органів, наприклад, контрабанда товарів, порушення митних правил);

4) оперативно-пошукова робота (забезпечення підвищення ефективності митного контролю, виявлення ознак і фактів підготовки до скоєння злочинів і порушень митних правил, виявлення причетності до цих правопорушень осіб, з'ясування причин та умов, що сприяють здійсненню таких правопорушень, а також попередити нанесення збитків державі).

Ці форми діяльності тісно пов'язані між собою, доповнюють одна одну і є засобами досягнення цілей, поставлених перед митними органами.

Таким чином, правоохоронна діяльність митних органів є специфічним різновидом державної діяльності, проявом внутрішніх і зовнішніх функцій держави в сфері митних правопорушень.

Мета цієї діяльності митних органів полягає в забезпеченні отримання, використання, виконання, застосування норм державного, цивільного. Адміністративного, митного та інших галузей права в сфері діяльності цих органів[1 ].

Використана література: Курило, Т.В. Митне право України: Навчальний посібник. / Т В Курило. — Львів: Новий світ-2000, 2007. — 240 с