Курило Т.В. Митне право України (2007)

Поняття та загальна характеристика порушення митних правил

Порушення митних правил — це протиправна, винна (навмисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на встановлений порядок:

*переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів;

* здійснення митного оформлення і митного контролю за ними;

* обкладання митом, податками та митними зборами товарів і транспортних засобів.

Порушення митних правил є адміністративним правопорушенням, якщо вчинене не тягне за собою кримінальної відповідальності. Шкідливе або суспільно небезпечне порушення митних правил може полягати в здійсненні певних дій або в пасивній поведінці - відмові від тих чи інших дій, які учасник зовнішньоекономічної діяльності зобов'язаний був здійснити.

Відповідальності за порушення митних правил підлягають особи, які досягай на момент вчинення правопорушення 16-річного віку, а також юридичні особи, посадові особи підприємств, організацій України та іноземних держав.

Не є порушенням митних правил дія, яка вчинена в стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, що загрожує встановленому порядку управління, якщо ця небезпека за даних обставин не могла бути усунена іншими засобами і якщо заподіяна шкода менш значна, ніж відвернена.

Не є порушенням митних правил дія, яка вчинена в стані необхідної оборони, тобто при захисті встановленого порядку управління від протиправного посягання шляхом заподіяння посягаючому шкоди, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони.

Не підлягає адміністративній відповідальності особа, яка під час вчинення протиправної дії чи бездіяльності була в стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати свої дії або керувати ними внаслідок хронічної душевної хвороби, тимчасового розладу душевної діяльності, слабоумства чи іншого хворобливого стану.

При малозначності вчиненого порушення митних правил службова особа митного органу України, яка розглядає справу, може звільнити порушника від адміністративної відповідальності і обмежитись усним зауваженням [3].

Використана література: Курило, Т.В. Митне право України: Навчальний посібник. / Т В Курило. — Львів: Новий світ-2000, 2007. — 240 с