Курило Т.В. Митне право України (2007)

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників митної служби України

Академія митної служби в Україні, що знаходиться в м. Дніпропетровську, займається підготовкою кваліфікованих кадрів, які поповнюють лави працівників митних органів. Тут же діють курси з підвищення кваліфікації керівного складу митниць.

У структурних підрозділах митної служби основним видом підвищення кваліфікації працівників, яке здійснюється без відриву від виробництва, є професійна підготовка, загальне керівництво нею здійснюють навчально-методичні ради.

Виховна робота в митній службі проводиться у структурних підрозділах митниць та інших митних установ. Керівник підрозділу веде щоденник виховної роботи. Всі негативні прояви розглядаються керівництвом і, залежно від ступеня провини вживаються заходи виховного та дисциплінарного впливу. Співробітники які відзначилися при виконанні поставлених завдань, заохочуються керівництвом.

У структурних підрозділах служби організовуються у встановленому порядку навчання з дотримання вимог правил і норм охорони праці та пожежної безпеки.

У службі вирішуються питання стосовно проведення лабораторних досліджень умов праці, атестації робочих місць на відповідність нормативним актам про охорону праці.

Використана література: Курило, Т.В. Митне право України: Навчальний посібник. / Т В Курило. — Львів: Новий світ-2000, 2007. — 240 с