Науменко В.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні (2004)

1.4. Пункти пропуску через державний кордон України

Переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України здійснюється через пункти пропуску через державний кордон України, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до міжнародних договорів України.

Пункт пропуску — це спеціально виділена територія на залізничній чи автомобільній станції, у морському чи річковому порту, аеропорту (на аеродромі) з комплексом будівель, споруд і технічних засобів, де здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю й пропуск через державних кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна.

Положення про пункти пропуску затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2000 № 1203 (зі змінами та доповненнями). Це Положення визначає статус пунктів пропуску через державний кордон, установлює єдиний порядок їх відкриття, діяльності та закриття. Згідно з Положенням пункти пропуску класифікуються:

• за категоріями — на міжнародні (пропуск через державний кордон громадян і транспортних засобів будь-яких держав); міждержавні (пропуск через державний кордон громадян і транспортних засобів України й суміжної держави); місцеві (пропуск через державний кордон громадян України й суміжної держави, які проживають у прикордонних областях (районах), і транспортних засобів, що їм належать);

• за видами сполучення — для автомобільного, залізничного, морського, пішохідного, повітряного, поромного, річкового;

• за характером транспортних перевезень — на пасажирські, вантажні, вантажно-пасажирські;

• за режимом функціонування — на постійні, тимчасові;

• за часом роботи — на такі, що працюють цілодобово та такі, що працюють у визначений час.

Пункти пропуску відкриваються (закриваються) за рішенням Кабінету Міністрів України. Обов'язковою умовою для прийняття такого рішення є наявність договору України з відповідною суміжною державою. На залізничних станціях, в акваторіях морських і річкових портів та в аеропортах (на аеродромах) згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України можуть діяти пункти контролю. Пункт пропуску може бути закритий на підставі:

• міжнародного договору України про припинення сполучення через державний кордон;

• припинення дії міжнародного договору, стороною якого є Україна;

• пропозицій заінтересованого міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади щодо недоцільності або неможливості подальшої діяльності пункту пропуску, узгоджених з Мінтрансом України, з комісією для проведення перевірки можливості відкриття пунктів пропуску та з компетентними органами суміжної держави.

Режим у пунктах пропуску встановлюється органами охорони державного кордону за погодженням з Держмитслужбою України та Мінтрансом України, а в місцевих пунктах пропуску — з органами місцевого самоврядування. У пунктах пропуску створюється режимна зона, у який підрозділ органу прикордонного контролю установлює та затверджує наказом додаткові режимні правила, що регламентують порядок допуску в цю зону осіб, у тому числі тих, які беруть участь у здійсненні контролю та обслуговуванні осіб і транспортних засобів закордонного прямування, у відправленні з пунктів пропуску транспортних засобів, товарів, з урахуванням їх завдань і повноважень, а також визначає інші обмеження для запобігання незаконному перетинанню державного кордону.

Україна межує із сьома країнами. Відповідно до міжурядових угод із суміжними державами й рішень Кабінету Міністрів України визначено 234 пункти пропуску через державний кордон, з них:

• міжнародних — 144;

• міждержавних — 36;

• місцевих — 55.

З визначених Угодами 234 пунктів пропуску на цей час працює 210, у тому числі міжнародних і міждержавних:

• для залізничного сполучення — 42;

• для повітряного сполучення — 18;

• для морського і річкового сполучення — 39;

• для поромного сполучення — 4;

• для автомобільного сполучення — 77.

У табл. 1.1 представлено загальну характеристику пунктів пропуску, розташованих на державному кордоні України.Перелік угод України із суміжними країнами про відкриття пунктів пропуску через державний кордон України зведено в табл. 1.2.

Таблиця 1.2. Угоди України з суміжними країнами про відкриття пунктів пропуску через державний кордон України

№ з/пНазва країниУгода (протокол)
1Російська ФедераціяУгода про пункти пропуску через державний кордон між Україною і Російською Федерацією від 08.02.95; Протокол про режим роботи пунктів пропуску через державний кордон між Україною і Російською Федерацією від 29.01.96
2БілорусьУгода про пункти пропуску від 17.12.92; Протокол від 12.03.99 про внесення змін та доповнень до Угоди від 17.12.92; Угода про порядок перетинання українсько-білоруського державного кордону громадянами, які проживають у прикордонних районах від 12.12.98; Протокол про режим роботи пунктів місцевого (спрощеного) пропуску через українсько-білоруський державний кордон від 28.03.2000
3МолдоваУгода про пункти пропуску через українсько-молдовський державний кордон і спрощений пропуск громадян, які проживають у прикордонних районах від 11.03.97
4ПольщаУгода про пункти пропуску через державний кордон від 18.05.92
5УгорщинаУгода про пункти пропуску через державний кордон від 26.02.93
6РумуніяУгода про спрощений порядок перетинання спільного державного кордону громадянами, які проживають у прикордонних районах та повітах, від 29.03.96.
7СловаччинаУгода про пункти пропуску через спільний державний кордон від 15.06.95
При здійсненні зовнішньоекономічних операцій слід також ураховувати й можливість кожного пункту пропуску пропустити певний товар. Так, для пропуску окремих товарів Кабінетом Міністрів України затверджено такі постанови:

• "Про затвердження переліку шляхів і напрямків транзиту підакцизних товарів через територію України та пункти на митному кордоні, через які здійснюється ввезення і вивезення цих товарів, та граничні терміни транзиту підакцизних товарів автомобільним і залізничним транспортом через територію України" від 06.05.96 № 484;

• "Про подальше посилення контролю за ввезенням, вивезенням та переміщенням транзитом через територію України алкогольних напоїв і тютюнових виробів, на які встановлено акцизний збір" від 12.08.96 № 938;

• "Про затвердження переліку пунктів пропуску для повітряного сполучення, через які дозволяється вивезення спирту етилового, що експортується" від 06.11.97 № 1241;

• "Про затвердження переліку пунктів пропуску для автомобільного сполучення через державний кордон України для переміщення громадянами транспортних засобів та шасі і кузовів до них" від 25.12.2002 № 1987;

• "Про затвердження переліку пунктів пропуску через митний кордон України, через які дозволяється переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" від 25.12.2002 № 1950.

Отже, розглянуто організацію діяльності пунктів пропуску через державний кордон України. Під час планування зовнішньоекономічних операцій слід пам'ятати про положення статті 95 Митного кодексу України, якою передбачено, що переміщення окремих видів товарів через митний кордон України може здійснюватися тільки через спеціально визначені пункти пропуску через державний кордон України.