Науменко В.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні (2004)

2.3. Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

Принципово структура інституту управління зовнішньоекономічною діяльністю у країнах світу переважно однакова. Вона, як правило, включає уряд, міністерство зовнішньої торгівлі, митні органи, центральний банк, податкове відомство тощо.

Відомості про органи, що здійснюють державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні відповідно до Закону "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.91 № 959-XII та їх компетенцію, подано в табл. 2.2.

Таблиця 2.2. Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та їх компетенція

№ з/пНазва органуКомпетенція органу
1Верховна Рада УкраїниПрийняття, зміна та скасування законів, що стосуються зовнішньоекономічної діяльності; визначення головних напрямів зовнішньоекономічної політики України; розгляд, затвердження та зміна структури органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності; укладення міжнародних договорів України та приведення законодавства України у відповідність до правил, установлених цими договорами; установлення ставок та умов оподаткування, митного тарифу, митних зборів та митних процедур при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності; установлення спеціальних режимів зовнішньоекономічної діяльності на території України; затвердження списків товарів, експорт та імпорт яких підлягають ліцензуванню або забороняються
2Кабінет Міністрів УкраїниУжиття заходів до реалізації зовнішньоекономічної політики України; координація діяльності міністерств та відомств України з регулювання зовнішньоекономічної діяльності; координація роботи торговельних представництв України в іноземних державах; прийняття нормативних актів із питань управління зовнішньоекономічною діяльністю; проведення переговорів і укладення міжурядових договорів України з питань зовнішньоекономічної діяльності, забезпечення виконання міжнародних договорів України з питань зовнішньоекономічної діяльності всіма державними органами, підпорядкованими Уряду, та залучення до їх виконання інших суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на договірних засадах;
Продовження табл. 2.2

№ з/пНазва органуКомпетенція органу
унесення на розгляд Верховної Ради України пропозицій про систему міністерств і відомств — органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, повноваження яких не можуть бути вищими за повноваження Кабінету Міністрів України, які вона має згідно із законами України; складення платіжного балансу, зведеного валютного плану України; здійснення заходів щодо забезпечення раціонального використання коштів Державного валютного фонду України; забезпечення виконання рішень Ради безпеки ООН з питань зовнішньоекономічної діяльності
3Держмитслужба УкраїниЗдійснення митного контролю в Україні
4Національний банк УкраїниЗберігання й використання золотовалютного резерву України та інших державних коштовностей, які забезпечують платоспроможність України;представлення інтересів України у відносинах з центральними банками інших держав, міжнародними банками та іншими фінансово-кредитними установами та укладення міжбанківських угод; регулювання курсу національної валюти України щодо грошових одиниць інших держав; здійснення обліку та розрахунків за наданими й одержаними державними кредитами і позиками,проведення операцій з централізованими валютними ресурсами, які виділяються з Державного валютного фонду України в розпорядження Національного банку України; забезпечення гарантій кредитам, що надаються суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності іноземними банками, фінансовими і іншими міжнародними організаціями під заставу Державного валютного фонду та іншого державного майна України
Закінчення табл. 2.2

№ з/пНазва органуКомпетенція органу
5Мінекономіки УкраїниПроведення єдиної зовнішньоекономічної політики при виході суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на зовнішній ринок, координація їх зовнішньоекономічної діяльності, у тому числі відповідно до міжнародних договорів України; контроль за додержанням усіма суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності законів України та умов міжнародних договорів України; здійснення заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, зокрема реєстрації окремих видів контрактів; проведення антидемпінгових, антисубсидиційних та спеціальних розслідувань
6Антимонопольний комітет УкраїниКонтроль за додержанням суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності антимонопольного законодавства
7Міжвідомча комісія з міжнародної торгівліОперативне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні відповідно до законодавства України; прийняття рішень про порушення й проведення антидемпінгових, антисубсидиційних або спеціальних розслідувань та застосування відповідно антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів
Як видно з даних, представлених у табл. 2.2, Держмит-служба України належить до органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Під митним регулюванням розуміється регулювання питань, пов'язаних з установленням мит і митних зборів, процедурами митного контролю, організацією діяльності органів митного контролю України. Митні правила України, які повинні включати порядок декларування товарів, сплати мит і митних зборів, надання митних пільг та інші умови проходження митного контролю, установлюються законами України про митне регулювання.

Під час здійснення митної справи митні органи України відповідно до статті 11 Митного кодексу України повинні застосовувати заходи тарифного та нетарифного регулювання при переміщенні товарів через митний кордон України.