Науменко В.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні (2004)

5.1. Імпорт

Імпорт — митний режим, відповідно до якого товари ввозяться на митну територію України для вільного обігу без обмеження строку їх перебування на цій території та можуть використовуватися без будь-яких митних обмежень (стаття 188 Митного кодексу України).

Цей митний режим найчастіше застосовується суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності. Він застосовується до товарів, що ввозяться в Україну на підставі зовнішньоекономічних договорів (контрактів) купівлі-продажу про здійснення бартерних (товарообмінних) операцій, до товарів, що використовуються для взаєморозрахунків під час проведення операцій з давальницькою сировиною, до товарів, що ввозяться для формування статутного фонду підприємств з іноземними інвестиціями або ввозяться на підставі договорів про спільну інвестиційну діяльність, а також в інших передбачених законодавством випадках. При здійсненні бартерних (товарообмінних) операцій оформленню в митному режимі імпорту підлягає імпортна частина товарів, що надходять в Україну за бартерним договором (контрактом).

Розміщення товарів у митний режим імпорту передбачає:

• подання митному органу документів, що засвідчують підстави та умови ввезення товарів на митну територію України (оформлення товарів здійснюється з використанням ВМД ІМ.40);

• сплату податків і зборів, якими товари обкладаються відповідно до законів України під час ввезення на митну територію України;

• дотримання вимог, передбачених законом, щодо застосування заходів нетарифного регулювання та інших обмежень.

З огляду на заходи державного регулювання, що застосовуються до товарів, які розміщуються в цей митний режим, можна стверджувати, що розміщення товарів у митний режим імпорту є найбільш складною процедурою для декларантів.

Під час здійснення імпортних операцій доцільно розрізняти операції. пов'язані з імпортом товарів (наприклад, звичайну купівлю-продаж або бартер), та операції, пов'язані з увезенням майна (наприклад, увезення майна для формування статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями). Так, товари, що ввозяться за останніми операціями оформлюються в режимі імпорту з використанням ВМД ІМ.40, але до них не в повній мірі застосовуються вимоги державного регулювання які б застосовувалися при звичайному імпорті цих товарів.