Науменко В.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні (2004)

5.7. Реекспорт

Реекспорт — митний режим, відповідно до якого товари, що походять з інших країн, не пізніше ніж у встановлений законодавством строк з моменту їх увезення на митну територію України вивозяться з цієї території в митному режимі експорту (стаття 196 Митного кодексу України).

При застосуванні митного режиму реекспорту необхідно звернути увагу на те, що цей митний режим застосовується виключно до товарів, що походять з інших країн. Митним кодексом України встановлено, що товари можуть вивозитися за межі митної території України в митному режимі реекспорту якщо:

1) митному органу подано дозвіл уповноваженого Кабінетом Міністрів України органу чи органу, визначеного міжнародним договором України, укладеним у встановленому законом порядку, на реекспорт товарів;

2) товари, що реекспортуються, перебувають у тому ж стані» у якому вони перебували на момент увезення на митну територію України, крім змін унаслідок природного зношення або втрат за нормальних умов транспортування та зберігання;

3) товари, що реекспортуються, не використовувалися на території України з метою одержання прибутку;

4) товари, що реекспортуються, вивозяться не пізніше ніж через один рік з дня їх увезення на митну територію України.

Звільнення від оподаткування товарів, що реекспортуються, регулюється виключно податковими законами України. До таких товарів також не застосовуються заходи нетарифного регулювання, крім випадків, визначених законом.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України "Деякі питання реекспорту товарів" від 06.08.2003 № 1211 Мінекономіки України вповноважено видавати дозволи на реекспорт товарів, переліки яких оприлюднюються цим Міністерством, а саме товарів:

• походженням з України, що здійснюється з території інших країн відповідно до міжнародних договорів України;

• походженням з інших країн, що здійснюється за межі митної території України.

Порядком застосування митного режиму реімпорту до товарів, що переміщуються через митний кордон України (затверджено наказом Держмитслужби України від 07.10.2003 № 661), установлено, що товари, увезені на митну територію України та розміщені у відповідний митний режим, можуть вивозитися за межі митної території України в митному режимі реекспорту, якщо дотримано такі умови:

• товари, що реекспортуються, перебувають у тому самому стані, у якому вони перебували на момент увезення на митну територію України, крім змін унаслідок природного зношення або втрат за нормальних умов транспортування та зберігання;

• товари, що реекспортуються, не використовувалися на території України з метою одержання прибутку;

• товари, що реекспортуються, вивозяться не пізніше ніж через один рік з дати їх увезення на митну територію України;

• митному органу подано дозвіл Мінекономіки України на реекспорт товарів, що входять до визначених відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2003 № 1211 переліків;

• митному органу подано дозвіл Державної служби експортного контролю України на реекспорт товарів, що підлягають державному експортному контролю;

• у випадках, визначених статтею 30 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.91 № 959-ХІІ, митному органу подано відповідний дозвіл.

Порядком застосування митного режиму реімпорту до товарів, які переміщуються через митний кордон України, установлено, що товари, які реекспортуються, підлягають санітарно-епідеміологічному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному, екологічному контролю, контролю за переміщенням культурних цінностей тощо. До товарів, що реекспортуються, також не застосовуються заходи нетарифного регулювання, крім випадків, визначених законодавством України.

Митний орган відмовляє в митному оформленні та пропуску через митний кордон України товарів, які переміщуються з метою реекспорту, якщо:

• не подано документи, потрібні відповідно до законодавства України для здійснення митного контролю й митного оформлення товарів, або такі документи оформлено з порушенням установленого порядку чи вони не містять необхідних відомостей;

• на момент пред'явлення до митного оформлення товарів, що реекспортуються, не може бути встановлена відповідність їх стану станові цих товарів на момент увезення на митну територію України;

• установлено невідповідність стану пред'явлених до митного оформлення товарів, що реекспортуються, їх станові на момент увезення на митну територію України, крім випадків, коли зміна стану сталася внаслідок природного зношення або втрат за нормальних умов транспортування й зберігання;

• строк перебування товарів на митній території України перевищує один рік з дати їх увезення;

• не підтверджено в установленому законодавством порядку іноземне походження товарів.