Науменко В.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні (2004)

5.12. Знищення або руйнування

Знищення або руйнування — митний режим, відповідно до якого товари, увезені на митну територію України, знищуються під митним контролем чи приводяться в стан, який виключає їх використання, без справляння податків, установлених на імпорт, а також без застосування заходів нетарифного регулювання до товарів, що знищуються або руйнуються (стаття 243 Митного кодексу України).

Знищення або руйнування товарів здійснюється за рахунок їх власника чи іншої заінтересованої особи й допускається з письмового дозволу митного органу, який надається за умови наявності дозволів інших органів державної влади, що здійснюють відповідно до їхньої компетенції контроль під час переміщення товарів через митний кордон України. Такий дозвіл митним органом не надається, якщо знищення товарів може завдати істотної шкоди навколишньому природному середовищу, а також в інших випадках, що визначаються Держмитслужбою України спільно з іншими органами державної влади, які здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України.

Порядок застосування митного режиму знищення або руйнування до товарів, що перебувають під митним контролем16, затверджено наказом Держмитслужби України від 24.12.2003 № 905. Дія Порядку поширюється на товари, що перебувають під митним контролем на митній території України.

Цим Порядком передбачено, що методи знищення або руйнування товарів повинні відповідати таким вимогам:

• унеможливлювати подальше відновлення первинних споживчих властивостей товарів або використання їх окремих частин, вузлів і агрегатів за призначенням;

• забезпечувати дотримання законодавства України про захист здоров'я населення й охорону навколишнього природного середовища та не призводити до утворення отруйних, токсичних, шкідливих і потенційно небезпечних речовин та відходів;

• унеможливлювати вилучення поза митним контролем або підміну знищуваних товарів.

Порядком установлено, що митні органи не визнають як операцію зі знищення або руйнування товарів:

• використання для споживання тваринами товарів, попередньо призначених для споживання людиною;

• проведення з товарами операцій з переробки;

• отримання продуктів переробки, включаючи монтаж, складання, переробку або обробку товарів;

• ремонт товарів, включаючи їх відновлення;

• використання товарів як таких, що полегшують процес виготовлення продуктів переробки, якщо самі вони при цьому повністю витрачаються;

• тощо.
← prev content next →