Шишка Р.Б Митне право України (2002)

5. Здійснення митного контролю

Здійснення митного контролю — виключна прерогатива митних органів і одне з їхніх завдань. З одного боку контроль полягає у перевірці достовірності заявлених даних, а з другого — у виявленні прихованих від митних органів порушень. З цією метою митні органи вправі у примусовому порядку зупиняти і повертати в зони митного контролю транспортні засоби та громадян, які без дозволу митних органів увійшли із зони митного контролю на митну територію України, а також морські та річкові судна, які без дозволу митних органів вийшли із зони митного контролю за межі митної території України і не перебувають у територіальних водах інших держав. Перелік примусових заходів, а також порядок їх застосування встановлюється МК України та іншими законами України.

Контроль власне полягає у співставленні заявлених декларантом даних про товар, предмети, транспортний засіб із фактичними. Тому витравною позицією для здійснення митного контролю є саме подані документи. Відповідно до ст. 56 МК України для здійснення митного контролю подаються митному органові необхідні документи:

1) при перетинанні товарами і транспортними засобами митного кордону України;

2) при декларування товарів і транспортних засобів;

3) при повідомленні митного органу про намір здійснити переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України;

4) при здійсненні митними органами інших контрольних функцій відповідно до митного законодавства.

Процедура митного контролю умовно проходить у п'ять етапів. На першому проводиться формально-логічний контроль заявлених у документах відомостей з використанням комп'ютер них програм. Також перевіряється правильність заповнення товар но-транспортних документів на відповідність вказаних у них даних положенням контракту та іншим документам.

На другому етапі здійснюється перевірка правомірності проведених платіжно-розрахункових операцій в іноземній валюті вказаними в декларації банківськими установами, дотримання учасниками зовнішньоекономічної діяльності валютного законодавства. Одночасно, за наявності, перевіряється паспорт зовнішньоекономічної угоди.

На третьому етапі перевіряється правильність обчислення митних платежів та надання митно-тарифним преференцій, фактичне надходження заявлених платежів на відповідні рахунки митниці.

На четвертому етапі перевіряється правильність заповнення відповідних граф митної декларації, на підставі яких формується митна статистика.

На п'ятому етапі посадовою особою митниці приймається рішення про проведення митного огляду товарів спеціальними співробітниками митниці на предмет відповідності заявленим в документах відомостям.

Після проведення всіх етапів на транспортному документі ставиться штамп «Випуск дозволено».