Шишка Р.Б Митне право України (2002)

8. Митна політика і міжнародна торгівля

Як уже неодноразово підкреслювалося, митна політика Україна залежить від потреб розвитку зовнішньоекономічної діяльності. У зв'язку з цим митні відносини тісно пов'язані із намаганням України вступити до Всесвітньої торгової організації (ВТО). Вона є важливим міжнародним інститутом в розробці правил і методів тарифного і нетарифного регулювання ЗЕД. Тому варто зупинитися на аналізі особливостей ВТО більш детально. Загалом ВТО є правонаступницею Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГААТ) і діє з 1995 р. ВТО створена в результаті багатосторонніх торгових переговорів, що велися з 1986 по 1994 р. у рамках ГАТТ (General agreement on tariffs and trade 1994 — GATT 1994), яке дістало ще назву Уругвайського раунду. В цих переговорах взяли участь понад 120 держав. Вони завершилися 15 квітня 1994 p. підписанням Заключного акту, який відкрив шлях для заснування ВТО.

Головне завдання ВТО — лібералізація міжнародної торгівлі шляхом ЇЇ регулювання переважно тарифними методами при послідовному скороченні рівня імпортного мита, усунення інших бар'єрів в торгівлі. Основними принципами і правилами ГАТТ/ ВТО є: надання режиму найбільшого сприяння у взаємній торгівлі на недискримінаційних засадах, взаємне надання національного режиму товарам і послугам іноземного походження, транспарентність торговельної політики, вирішення торговельних суперечок шляхом консультацій і переговорів.

Основні функції ВТО полягають у:

— організації виконання і застосування всіх угод Уругвайського раунду, а також інших документів, що підписані і будуть під. писані в подальшому;

— організації переговорів між членами ВТО з питань, що від. носяться до підписаних угод, а також з інших проблем, з яких Конференцією на рівні міністрів будуть прийняті відповідні рішення;

— забезпеченні розгляду спорів і конфліктних ситуацій між членами ВТО;

— забезпеченні аналізу періодичних оглядів торгової політики країн-членів ВТО.

По суті ВТО — пакет угод, нормами яких регулюється понад 90 відсотків всієї світової торгівлі товарами і послугами. Членами ВТО є більше 130 держав світу. Пакет угод Уругвайського раунду охоплює приблизно 50 багатосторонніх угод та інших документів, основними з яких є Угода про заснування ВТО і додані до неї такі багатосторонні угоди:

І. Багатосторонні угоди з торгівлі товарами:

— Генеральна угода з тарифів і торгівлі 1994 р. (ГАТТ-94);

— Угода щодо сільського господарства;

— Угода про застосування санітарних і фітосанітарних заходів;

— Угода щодо текстильних виробів і одягу;

— Угода пpo технічні бар'єри в торгівлі;

— Угода про інвестиційні заходи, пов'язані із торгівлею (ТРІПс);

— Угода про застосування Статті УІ ГАТТ-94 (Антидемпінгові процедури);

— Угода про застосування Статті УІІ ГАТТ-94 (Оцінка митної вартості товарів);

— Угода про передвантажну інспекцію;

— Угода про правила походження товарів;

— Угода про процедури імпортного ліцензування;

— Угода про субсидії і компенсаційні заходи.

II Генеральна угода про торгівлю послугами (ГАТС).

ІІІ Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПс).

IV. Домовленість про правила и процедури регулювання вирішення спорів.

V. Механізм огляду торговельної політики.

VI. Угода з обмеженою участю країн-членів(необов'язкові для всіх членів ВТО):

— Угода про торгівлю цивільною авіатехнікою; —- Угода про урядові закупівлі;

— Міжнародна угода щодо молочних продуктів;

— Міжнародна угода щодо яловичини.

Таким чином, на механізм митної політики України, як і більшості країн світу, впливають правила ГАТТ, що зумовлює одні ті ж самі підходи у формуванні національного митного законодавства.