Буричка З.О. (ру) Митне законодавство зарубіжних країн (2002)

І. Митна служба - сучасна економічна адміністрація

1 січня 1993 року в Європі, після тривалого поетапного розвитку, в межах Європейських країн була створена єдина європейська економічна зона у вигляді єдиного внутрішнього ринку. З тих пір кордони між державами-членами Євросоюзу перестали бути перешкодою взаємному товарообігу. На них вже не проводиться контроль за переміщенням товарів. У зв'язку з цим митниці на внутрішніх кордонах Євросоюзу скасовано. Лише деякі з них продовжують існувати як внутрішні митниці. Завдяки вільному товарообігу в рамках Євросоюзу значно зросла контролююча роль митниць на зовнішніх його кордонах. Щоб ліквідація внутрішніх митниць не привела до виникнення загрози безпеці, неоднаковим обкладанням товарів митом та іншими зборами або недоборам, в рамках митної служби були створені мобільні контрольні групи, які при визначених обставинах можуть зупиняти пасажирів і транспортні засоби всередині країни і контролювати багажі або вантажі.

Європейський єдиний внутрішній ринок вимагав повного перегляду діючого до його створення митного права. Більше ста директив і положень, які діяли в рамках Європейських держав, були об'єднані у Митний кодекс і Положення щодо його застосування. Такий систематизований звіт правових основ представляє собою значне спрощення для економіки, адміністрації і судів. Загальна кількість правових актів при цьому значно скоротилась.

Митні платежі в якості фіскальних забезпечують поступлення в державний бюджет коштів, а в якості протекціоністських мит - захист власної економіки від небажаної конкуренції. До цього дня вони стягуються у всіх країнах світу, хоча у 1947 році в Генеральній угоді по тарифах і торгівлі було погоджено скасування мит, які використовуються в торгово-політичних цілях. Правонаступницею цієї організації з 1 січня 1995 року стала Всесвітня торгова організація (ВТО), яка сприяла появі нових передумов для продовження процесу лібералізації всесвітньої торгівлі.

Всі держави, що беруть участь у всесвітній торгівлі, зобов'язані вести контроль за переміщенням товарів через кордон та їх облік. При цьому стягуються, повертаються або заліковуються митні платежі. Для цього необхідні правила, які найбільш уніфіковано застосовуються всіма державами і економічними союзами в глобальному масштабі. Всесвітня митна організація - міжнародна організація була створена у 1950 році і знаходиться в м. Брюссель. Федеративна Республіка Німеччина із самого початку є її членом. На сьогоднішній день до неї приєднались близько 140 держав.

Митний тариф

Класифікація будь якого товару і ставки мита на нього встановлені Митним тарифом Німеччини. Цей тариф за своєю номенклатурою та за ставками мита відповідає Спільному митному тарифу Європейського Союзу, який ґрунтується на Гармонізованій системі (ГС) опису та кодуванню товарів, створеній в межах Всесвітньої митної організації. Окрім встановлення правильної ставки мита ГС служить також для ведення митної статистики. За її допомогою може бути замовлений, поданий і куплений, застрахований і перевезений будь-який товар без зміни коду, починаючи від виробника до кінцевого споживача, що значно спрощує міжнародну торгівлю.

Для того щоб підприємства могли однозначно застосовувати Митний тариф, митні органи за їх заявками видають «офіційну митно-тарифну довідку», яка визнається в рамках всього Європейського Союзу, незалежно від того, яка держава-член цього союзу її видала. Правильна класифікація кожного товару відіграє також важливу роль для заборони на експорт, для повернення сплачених при експорті платежів або для встановлення походження товарів. Офіційні митно-тарифні довідки при цьому є засобом правового захисту і забезпечують однаковий підхід в рамках різних правових галузей.

Митна вартість

Ставки мита згідно Митного тарифу, в основному, є адвалерними і залежать від митної вартості, яка повинна бути встановлена офіційно. Методи, згідно яких визначається митна вартість, можуть бути різними. Для забезпечення найбільш однозначної процедури в рамках Генеральної угоди по торгівлі і тарифах було розроблено Кодекс про митну вартість, який застосовується як в Європейському Союзі, так і в багатьох інших країнах.

Митні режими

Для спрощення постійно зростаючого потоку ввезених товарів, підприємствам надається можливість об'єднувати імпорт за визначений термін (як правило за кілька місяців) у зведеній митній декларації. Таким чином непотрібно подавати до митного оформлення кожний окремий вантаж, що незручно і займає багато часу. Вантажі доставляються безпосередньо на підприємства і щомісячно заявляються митному органу. Заявки на митне оформлення подаються також для розміщення товарів в особливих митних режимах без сплати імпортних податків, а саме:

- перевезення (внутрішній транзит);

- складування (митний склад);

- використання впродовж певного періоду (тимчасове використання);

- обробка або переробка за умови реекспорту (переробка на митній територій);

- зміна їх властивостей та проведення митного оформлення (переробка під митним контролем).

Усі ці режими забезпечують потреби сучасної економіки і глобальної торгівлі. При цьому митна служба контролює належне їх виконання і запобігає зловживанням.

Походження товарів і преференції

Євросоюз з багатьма країнами уклав угоди про сприяння взаємній торгівлі. Крім цього, 170 країнам, що розвиваються, надаються односторонні пільги. Ці угоди спрямовані на створення митних переваг шляхом надання пільг (преференцій). Митна служба як при ввезенні товарів, так і при вивезенні керується положеннями цих угод щодо надання преференцій. Для імпортних товарів перевіряється наявність умов для надання пільг. А при експорті митна служба видає експортеру відповідне підтвердження, за допомогою якого він може ввозити цей товар на пільгових умовах у відповідну країну-призначення. При цьому однією з важливих умов є те, щоб товари були виготовлені на території однієї з країн, яка уклали угоду, що підтверджується так званим «свідоцтвом про походження товару».

Дане свідоцтво видається після перевірки походження товару результат якої залежить від багатьох положень і правил. Проведення таких перевірок ускладнюється тим, що на сьогоднішній день при виготовленні товарів використовуються матеріали та комплектуючі із різних країн. Тому при проведенні такої перевірки враховується питома вага (частка) іноземних напівфабрикатів.

Зовнішньоекономічний нагляд

В межах зовнішньоекономічного нагляду митна служба, згідно національних та міжнародних правил, приймає рішення про можливість ввезення, вивезення або транзиту того чи іншого товару. Хоча зовнішньоторговельний обіг і лібералізований, але існують деякі обмеження: з торгово-економічним причин (наприклад, для недопущення насичення ринку Євросоюзу текстильними товарами); для забезпечення безпеки (наприклад, з метою недопущення поставок зброї). Найбільш складною як для митних органів, так і для експортерів є оцінка і класифікація товарів подвійного призначення, на які існують заборони і зобов'язання на одержання дозволів на експорт:

- зброя, боєприпаси;

- вироби високих технологій військового призначення;

- обладнання для виготовлення хімічної або бактеріологічної зброї;

- товарів, призначених для устаткування військової промисловості або атомної енергетики в окремих країнах.

Особлива увага в нагляді за імпортом приділяється текстильним виробам і одягу, по відношенню до яких Євросоюз, виходячи із Всесвітньої конвенції по текстильних виробах, узгодив або встановив імпортні квоти і ряд правил. Крім цього, особливо контролюється ввезення інших численних товарів, наприклад сталі, імпортні квоти на яку встановлюються для захисту вітчизняного виробника. При оформленні імпорту митники звертають увагу також на дотримання загальних норм якості фруктів та овочів, а також цілого ряду продуктів городництва і садівництва.

Зовнішньоторговельна статистика

Митні органи при оформленні ввезення або вивезення, автоматично ведуть облік необхідних даних для складання зовнішньоторговельної статистики, яка є необхідною базою для прийняття рішень з економічної та монетарної політики. Ці дані для подальшого аналізу направляють Федеральному відомству статистики.

Міжнародна правова і адміністративна допомога

Для недопущення значних порушень митних правил, в тому числі на міжнародному рівні, митні служби держав-членів Євросоюзу тісно співпрацюють як між собою, так і з третіми країнами. Постійно росте кількість тих митних служб, в тому числі і за межами Євросоюзу, з якими укладаються угоди про співробітництво. Таке співробітництво стало неминучим саме в напрямку боротьби з контрабандою наркотиків, зброї, сигарет, а також з махінаціями в зв'язку з наданням субсидій на експорт сільськогосподарських товарів з території Євроринку.