Буричка З.О. (ру) Митне законодавство зарубіжних країн (2002)

V. Структура і методи роботи митної служби

Із своїми різноманітними функціями митна служба може справитись лише маючи добре налагоджену і потужну адміністрацію, яка спирається на застосування сучасних технічних засобів.

В межах митної служби працює біля 40 000 чоловік, які приблизно у 600 підрозділах різного рівня виконують різноманітні функції, в залежності від розподілу роботи і спеціалізації.

Така взаємодія охоплює контроль зелених кордонів, митне оформлення вантажів в митницях і роботу підрозділів з перевірок на підприємствах, оперативно-розшукові митниці, підрозділи по кримінальних і адміністративних правопорушеннях, а також примусове стягнення прострочених сум обов'язкових платежів з боржників. В рамках митної служби це: Митно-кримінальне відомство в м. Кельн і Федеральне управління по спиртовій монополії в м.Оффенбах.

Свою діяльність на місцях виконує 99 головних митниць до яких закріплено 412 митниць і приблизно 54 митних комісаріати. До цієї діяльності відноситься не тільки митне оформлення транскордонного обігу з третіми країнами і стягнення акцизів, але і всі описані вище функції.

До місцевих митних підрозділів відносяться також оперативно-розшукові митниці із своїми відділеннями. їх діяльність розпочинається тоді, коли справа пов'язана з розкриттям і переслідуванням порушень правових норм.

Більш важливе значення, ніж ієрархічна структура митної служби, для громадян і особливо для підприємств має рівномірна територіальна розгалуженість митної служби по всій Німеччині, що забезпечує оперативну безперебійну співпрацю з підприємствами.Департаменти митних платежів і акцизів головних фінансових дирекцій в першу чергу виконують централізовані функції в сфері організації справ, персоналу і бюджету митної служби.

Головні митниці є базовою структурою митної адміністрації. У них в їхніх «помічниках», в митницях працює 80 відсотків всіх працівників. До їх основних функцій відноситься митне оформлення товарів і громадян, що переміщуються в треті країни і, пов'язане з цим, стягування митних платежів. Крім цього, вони відповідають за дотримання відповідних положень щодо захисту людини, охорони природні безпеки економіки.

Особливе значення має стягнення акцизних зборів з вітчизняних виробників.

Класична функція митної служби, а саме митне оформлення вантажів, що ввозяться з третіх країн, виконується спільно прикордонними головними митницями, розміщеними на кордоні з третіми країнами, і внутрішніми головними митницями. Це можливо завдяки тому, що товари з кордону до головної митниці, розміщеної в середині країни, перевозяться в рамках так званого внутрішньомитного транзиту і подаються до митного оформлення лише внутрішній митниці.

Організаційні підрозділи вищого рангу - головні митниці - забезпечують загальні умови для надійного митного оформлення і займаються попередженням порушень. В зв'язку з цим в них поряд із звичайними відділами митних платежів є структурні підрозділи з питань персоналу, організації справ і бюджету митної адміністрації в рамках їх адміністративного округу.

До компетенції головних митниць відноситься також розгляд скарг (заперечень) чи надання допусків, дозволів і ліцензій. В структуру головних митниць входять також підрозділи з кримінальних і адміністративних правопорушень, підрозділи з примусового виконання, відділи зовнішньої перевірки на підприємствах, контрольні групи по боротьбі з нелегальною роботою і мобільні контрольні групи.

Завдання підрозділів з перевірки на підприємствах полягає в перевірці обліку і звітності підприємств щодо дотримання ними акцизних і митних правових норм і забезпечення тим самим повної сплати митних платежів. В зв'язку з перенесенням контрольної діяльності митної служби з кордону на підприємства декларантів і, особливо, починаючи з створення внутрішнього ринку Євросоюзу, діяльність цих підрозділів має важливе значення. Вони часто є першою інстанцією, що може провести глобальну перевірку. Підрозділами з перевірки є:

• спеціалізовані головні митниці з перевірки, що відповідають за адміністративний округ даної головної фінансової дирекції;

• відділи з зовнішньої перевірки і податковому нагляду головних митниць.

Ці підрозділи контролюють також дотримання положень зовнішньоекономічного права, зокрема стосовно заборон і обмежень на ввіз і вивіз товарів, як, наприклад, порушень з дотримання ембарго і належне регулювання ринку різноманітних сільськогосподарських товарів. На даний час перевіряється і контролюється таким чином діяльність приблизно 100 000 підприємств.

Митниці створені з метою своєчасного і зручного для економіки виконання різноманітних функцій головних митниць. Вони контролюють фактичний ввіз, вивіз і перевезення товарів, встановлюють розмір митних платежів і стягують їх. Територіальне розміщення митниць і головних митниць залежить від потреб економіки і транспорту. Вони розташовані на всіх важливих в транспортному відношенні прикордонних переходах, в аеропортах, в морських і річних портах чи безпосередньо біля вокзалів і господарських центрів.

З метою запобігання загроз внутрішній безпеці та податковим недоборам митна служба здійснює свої контрольні повноваження не тільки на кордоні з третіми країнами, але за допомогою мобільних контрольних груп і по всій території країни.

Контрольні групи на підставі Закону про митну службу ведуть нагляд за обігом товарів, що походять з третіх країн, за дотриманням положень про заборону і обмеження (наприклад, стосовно наркотиків, зброї, радіоактивних речовин, відходів, чи тих видів фауни і флори, що знаходяться під захистом) і контролюють комерційний обіг підакцизних товарів.

До їх повноважень належить затримання осіб і транспортних засобів, а також проведення догляд багажу, транспортних засобів і вантажів. В прикордонних районах дані повноваження діють без обмежень на території до 30 км в середину країни. На іншій території ФРН такі повноваження мобільні контрольні групи мають у випадках, коли є підстави вважати, що ввозяться товари, які підлягають митному контролю.

В межах різноманітних функцій митної служби з'являється необхідність точного аналізу і експертизи товарів з метою вияснення питань правильної митно-тарифної класифікації товару, при вставленні відповідної ставки оподаткування, при нарахуванні компенсаційних виплат по ринку сільськогосподарських товарів чи у випадках підозри в порушенні зовнішньоекономічного права.

В митно-технічних лабораторіях і базах підготовки працюють фахівці різного профілю. В розпорядженні митної служби є сучасні прилади і обладнання, які постійно поновлюються у відповідності до рівня технологічного прогресу. До функцій цього підрозділу належить і видача офіційних довідок з митного тарифу, які є дійсними для митного оформлення товарів на всій території Євросоюзу.

Окрім цього, митно-технічні лабораторії і бази підготовки регулярно проводять курси і семінари, що є значним внеском в професійну перепідготовку і підвищення кваліфікації митників.

Бази митного навчання на регіональному рівні виконують такі ж функції як і митно-технічні лабораторії і бази підготовки. Однак, офіційних довідок вони не видають тому, що їх аналіз не ґрунтується на наукових знаннях і методах.

В напрямку дізнання і кримінального переслідування працюють митно-кримінальне відомство (як федеральне відомство головного рівня), оперативно-розшукові митниці і підрозділи головних митниць з кримінальних і адміністративних правопорушень.

Давню традицію має співпраця митних і поліцейських органів Німеччини. Ця співпраця здійснюється тепер в межах 28 спільних груп розслідування. Крім таких спільних груп, які створюються при потребі в постійній взаємодії, існують групи які здійснюють тимчасову співпрацю.

Митна служба прикордонної охорони здійснює контроль за так званим зеленим кордоном з третіми країнами протяжністю 1 692 км.

Патрульна прикордонна служба, організована в цілодобовому і змінному за часом і місцю режимі, покликана попередити ухилення від сплати ввізних митних платежів і нелегальний ввіз чи вивіз товарів. Митна служба прикордонної охорони за дорученням Федерального міністерства внутрішніх справ здійснює також функції прикордонної поліції.

Водна митна служба забезпечує контроль за зеленим кордоном по Північному і Балтійському морях, в прибережній зоні та на всіх прикордонних водоймах. Крім цього, ця служба, як частина створеної до 1 липня 1994 року Берегової охорони, вносить свій вклад в забезпечення морської безпеки на відкритому морі. Ця служба, часто навіть без особливих на це правил, здійснює швидку і вирішальну допомогу при врятуванні людей і суден у випадках морських аварій чи нещасних випадків на внутрішніх водоймах.

Підготовка і підвищення кваліфікації

В містах Мюнстер, Плессов і Зигмаринген митна служба має три учбових центри, які безпосередньо підпорядковуються Федеральному міністерству фінансів. Завдання учбових центрів полягають в підготовці молодих кадрів і майбутніх службовців для підрозділів середнього та вищого рівнів, а також в підвищенні кваліфікації співробітників федеральної фінансової адміністрації.

У м. Мюнстері функціонує вища спеціалізованій школі федерації з державної адміністрації (відділ фінансів) в межах середньої спеціальної освіти, де проходять підготовку молоді кадри.

П'ять митно-технічних лабораторій та баз підготовки і 12 баз митного навчання приймають участь у підготовці кадрів шляхом організації на регіональному рівні учбово-підготовчих заходів, що супроводжують практичний цикл їх навчання. Крім цього на їх базі регулярно проводяться загально-федеральні чи регіональні заходи з підвищення кваліфікації митників.

Перепідготовкою та підвищенням кваліфікації митників займаються також 2 митних училища. Тут також проводяться семінари і курси навчання, спрямовані на поглиблення наявних і передачу нових знань.

Для провідників митних і службових собак також організована ґрунтовна підготовка.

Інформаційна техніка

При виконання своїх функціональних обов'язків митна служба використовує велику кількість процедур, для виконання яких використовується інформаційна техніка. Застосування інформаційної техніки в Німеччині підтримують 7 обчислювальних центрів в містах Берлін, Дюссельдорф, Франк-фурт-на-Майні, Гамбург, Ганновер, Карлсрує Штутгарт, а також реферат з комп'ютеризації при Митно-кримінальному відомстві у м. Кельн. Ці підрозділи планують і просувають застосування централізованих комп'ютеризованих систем і розробляють відповідні програми, спрямовані на полегшення і прискорення роботи.

Окрім цього в кожній головній фінансовій дирекції працює реферат з інформації, який на регіональному рівні, в межах адміністративного округу, відповідає за застосування інформаційної техніки.

Для виконання особливих функцій в сфері інформаційної техніки існує ряд централізованих підрозділів, таких, наприклад, що стосуються митних квот, митно-тарифних довідок тощо.

Особливо виправдалось застосування інформаційної техніки при митному оформленні товарів, а також оперативно-розшуковій діяльності.