Буричка З.О. (ру) Митне законодавство зарубіжних країн (2002)

Деякі аспекти митного законодавства Чеської Республіки

Огляд законодавчих актів Чеської республіки по митній тематиці починається з тексту Закону про митницю, що є основним законодавчим Актом, яким керуються митні органи при проведенні митних процедур. Закон про митницю, що нараховує 329 параграфів у 17 главах, набрав сили з 1 січня 1993 року.

Повноваження митних органів Чеської республіки:

а) здійснює митний контроль при імпорті, експорті та переміщенні товару через митну територію;

б) приймає рішення про пропуск імпортованого, експортованого і переміщуваного товару;

в) підраховує і збирає мито;

г) розслідує митні правопорушення;

д) приймає рішення про накладання штрафу на юридичних осіб за порушення митного законодавства;

ж) видає свідоцтво про походження товару;

з) здійснює догляд і контролює переміщення фізичних осіб, товарів та транспортних засобів в

митній прикордонній зоні;

є) забезпечує дотримання громадського порядку в митній зоні;

і) розшукує товари, які прослідували поза митним контролем;

к) виконує завдання у напрямі боротьби з контрабандою; л) виконує інші завдання, передбачені даним Законом.

Законодавством передбачено взаємодію митних органів з іншими державними органами, а саме:

Митниця:

- ставить до відома державні органи про виявлені факти експорту чи імпорту товару, які не були оподатковані;

- дає державним нотаріальним конторам інформацію про експортовані або імпортовані товари, що обкладаються нотаріальним збором-податком.

Державні органи:

- надають митним органам всебічну та ефективну допомогу в напрямку виявлення товарів, що переміщуються всупереч з митним законом;

- ставлять до відома митницю про всі випадки порушення вказаного закону у зв'язку з виконанням своєї службової діяльності;

- передають митним органам товари з метою виконання дій, передбачених законом.

Слідчі органи зобов'язані після закінчення слідства повернути митниці товар, що підлягає митному контролю.

Державні контролюючі органи зобов'язані інформувати митні органи про результати перевірок, якщо вони свідчать про наявність заборгованості митницям та несплату державних податків.

Банки зобов'язані навіть без дозволу декларанта на запит митних органів інформувати їх про номери банківських рахунків, їх власників, стан рахунків і їх рух, інформацію про кредити і вклади.

Органи зв'язку повинні на вимогу митних органів інформувати їх про відповідність користувачів телефонних та факсових станцій, які не зазначені у довідниках.

Перевізники товару на вимогу митних органів зобов'язані поставити їх до відома про відправників і отримувачів, в тому числі фактичних отримувачів вантажів, які ними перевозилися, а також про час, кількість переміщуваного товару та інші відомості.

Той, хто приймає участь у експортно-імпортних і транзитних операціях з товаром, зобов'язаний на вимогу митних органів і у визначений ними термін подати всі документи, інформацію і допомогу, необхідні для здійснення митного контролю.

Одним з основних понять, яким оперує Закон про митницю, є митний контроль. Закон про митницю визначає митний контроль як сукупність дій і заходів, що забезпечують підтримку Закону й інших правових актів, якими керуються митні органи. Митному контролю піддається будь-який товар - експортований, імпортований або транзитний, - і проводитися він може як фізичним оглядом товару, осіб і транспортних засобів, так і контролем супровідних документів або іншим відповідним способом, що встановлюється розпорядженням Міністерства фінансів (таким відповідним способом у даний час є так звана система коридорів - червоного і зеленого).

Для проведення митного контролю митні органи вправі використовувати технічні й інші засоби, включаючи службових собак. Фізичні і юридичні особи, що перевозять товар через.державний кордон, зобов'язані самі запропонувати товар для митного контролю без якого-небудь на те запрошення.

Особистий огляд може проводитись лише тоді, якщо особа, яка підозрюється у приховуванні предметів, не видала їх добровільно на вимогу інспектора (не говориться про письмовий дозвіл на проведення особистого огляду).

Положення Закону про митницю встановлює, хто й у якому випадку є учасником митного регулювання, тобто відправником чи отримувачем при експорті або імпорті товару. Однак учасник митного регулювання може призначити замість себе представника. Представник учасника митного регулювання обов'язково повинний мати повноваження виступати від його імені. Якщо ж товар перевозиться залізницею або поштою, їхні працівники вправі почати необхідні дії для проведення митних процедур, якщо їх не здійснить сам учасник митного регулювання.

Митні процедури проводяться або в митному закладі, або в зоні митного контролю. За заявкою учасника митного регулювання митні процедури можуть бути проведені поза зоною митного контролю, якщо при цьому не порушується режим роботи митниці і це обґрунтовано економічними показниками, зокрема, спрощується доставка товару і т.п.

Особи, які імпортують товар через державний кордон, зобов'язані задекларувати товари митному органу та представити його разом з документами для контролю.

Щодо товару, на який була представлена загальна митна декларація, в термін, встановлений митним органом, але не довший 20 днів, має бути прийняте рішення про надання йому відповідного режиму, про його зворотний вивіз або знищення, або конфіскацію на користь держави, або переміщення до вільної митної зони, або митний склад.

Товар вважається пропущеним у вільний обіг за умови, що сплачені мито та інші збори, або дана так звана митна розписка, чи запропоновані гарантії оплати.

Мито: імпортне, експортне, антидемпінгове, вирівнююче та репресивне (санкції у відповідь на дискримінацію, вводиться на дискримінаційні заходи стосовно товарів, що ввозяться у Чехію державами, які застосовують до Чехії підвищені ставки мита).

Поняття митного боргу

1. Митний борг при імпорті виникає:

- при пропуску товару з метою вільного використання, якщо такий товар обкладається ввізним митом;

- при пропуску товару, що підлягає митному обкладенню Ввізним митом, з метою тимчасового використання з частковим звільненням від ввізного мита.

2. Митний борг виникає з моменту декларування товару.

3. Боржником є декларант. У випадку неповного представництва боржником може бути і особа, в інтересах якої здійснюється декларування.

При експорті товару, що підлягає обкладенню вивізним митом, митний борг виникає з моменту прийняття митної декларації митними органами. Боржником є декларант (або заінтересована особа).

Забезпечення митного боргу здійснюється за рахунок боржника. Митні органи можуть вимагати за один митний борг один вид забезпечення.

Дозволяється забезпечувати митний борг іншій особі. Забороняється вимагати забезпечення митного боргу з державних органів або громадських організацій (в яких держава володіє, - більше 50% статутного фонду).

Забезпечення митного боргу:

1. Застава готівкою.

2. Порука або банківська гарантія.

Порушення митних правил.

Порушником є той, хто:

1. Незаконно ввезе або вивезе товар.

2. Подасть неправдиві дані про товар, що підлягає митному контролю.

3. Отримає дозвіл митних органів на підставі неправдивих або підроблених документів.

4. Не дотримує умов, встановлених для товару, пропущеного з умовним звільненням від мита, товару що зберігається у ВМЗ і ВМС.

5. Підробляє документи про імпортовані, експортовані або транзитні товари.

6. Приховує товар, ввезений поза митним контролем.

7. Не виконує розпорядження митного органу або митника, або протидіє виконанню ними службових обов'язків.

Порушення митних правил, вчинене юридичними особами в тому числі і фізичними - підприємцями. Санкції:

1. Штраф.

2. Конфіскація.

Штраф за порушення (п. 1-4) до 2 млн. крон, а за решту порушень до 50000 крон. Конфіскація застосовується самостійно або разом зі штрафом.

Конфіскація товару не застосовується, якщо вартість товару не відповідає характеру вчиненого правопорушення.

Санкції за порушення для громадян:

• попередження;

• штраф;

• конфіскація товару.

За правопорушення, передбачені (п.1-4), накладається штраф в розмірі - до 50000 крон, за решту правопорушень до 10000 крон.

Сплата штрафу - до 30 діб з моменту вступу постанови в законну силу.

Територіальна компетенція митних органів і проходження границь митної прикордонної смуги по території країни встановлюється розпорядженням Міністерства фінансів (МФ) N 47/1993. У Розпорядженні подається перелік територіальних органів і населених пунктів, на які поширюються

їхні дії, і перелік населених пунктів, якими визначаються межі митної прикордонної смуги на ділянках державних кордонів окремих держав, із якими граничить Чеська республіка. Митна прикордонна зона є частиною митної території, вона обмежена лінією на віддалі до 25 км від державного кордону, а навколо митниць в аеропортах - 25 км.

Розпорядженням МФ № 92/1993 упорядковується митний Закон. Упорядкування проводиться через зміни і доповнення, внесені у Закон протягом 1994 - 96 р. У розпорядженні дана чітка дефініція поняття «письмова митна заява», що у залежності від кількості товару і режиму переміщення подається на визначених бланках. При наявності однієї позиції товару - на Єдиній митній декларації, при декількох - на Єдиній митній декларації додатковій і при транзитних режимах - на Транзитній митній заяві з додатком Вантажного листа.

До розпорядження додаються:

1. Список держав, із якими не був підписаний договір про взаємне надання митних пільг, а на товари, що походять з цих країн, використовуються договірні тарифні ставки.

2. Тарифна сітка для встановлення витрат на транспортування вантажів автотранспортом.

3. Декларація даних про митну вартість.

4. Декларація даних про митну вартість додаткова.

5. Єдина митна декларація (зразок).

6. Єдина митна декларація додаткова (зразок).

7. Дані, необхідні для митної декларації, і спосіб. їхнього внесення в декларацію, декларацію додаткову, митна статистика.

8. Список кодів і додаткових кодів до митних кодів по підпозиціях товарів.

9. Транзитна декларація (зразок).

10. Вантажний лист (зразок).

11. Свідоцтво про гарантію в транзитному режимі..

12. Гарантійний лист (зразок).

Розпорядження МФ № 93/1993 про звільнення товару від ввізного мита

В обновленому повному тексті Розпорядження МФ N 93/1993, що включає всі зміни і доповнення, внесені Розпорядженням N 14/1994, викладають всі випадки, коли ввезений з метою вільного обігу товар звільняється від ввізного мита, при яких умовах товар звільняється від мита, а також випадки і їхні особливі умови, коли товар пропущений в режимі тимчасового користування з повним звільненням від ввізного мита. Тут же роз'яснено, що розуміється під особистим майном, домашніми речами, алкогольними напоями, легковим транспортним засобом і ін.

Звільнення від ввізного мита товару, що має комерційний характер:

1. Від ввізного мита звільняються комерційні зразки незначної цінності, які можна використовувати лише для одержання замовлення на товар, який вони представляють і який повинний бути завезений у країну.

2. Друковані і рекламні матеріали, що представляються як каталоги, прейскуранти, інструкції з

обслуговування або комерційні проспекти.

3. Від ввізного мита звільняються рекламні предмети, що не мають комерційної цінності, які відсилаються постачальниками безкоштовно для своїх замовників, і які крім їхнього рекламного призначення, не можуть бути використані для інших цілей.

4. Вироби, використовувані (необхідні) для проведення виставок

Звільнення від ввізного мита не поширюється на:

а) алкогольні напої;

б) тютюн і тютюнові вироби;

в) паливно-мастильні матеріали.

Паливно-мастильні матеріали для транспортних засобів і спеціальних контейнерів

Від ввізного мита звільняються:

а) паливо в паливних баках:

- транспортних засобів;

- спеціальних контейнерів, що перетинають границю країни при в'їзді;

б) паливо в каністрах для легкових автомобілів і мотоциклів у кількості не більш 10 літрів.

Від ввізного мита звільняються паливо в конструктивних ємностях транспортних засобів і спеціальних контейнерів у кількості не більш 200 літрів на автомобіль або на спеціальний контейнер на весь шлях переміщення.

Паливо, звільнене від увізного мита, не може використовуватися на іншому транспортному засобі крім того, на якому було завезено. Не може бути з нього вичерпано і складовано, за винятком випадків необхідності проведення ремонту автомобіля, не може бути передано іншій особі за оплату чи безкоштовно. При не виконанні вказаних вимог, митний орган робить виміри і накладає мито відповідно до діючих тарифів.

Звільнення від мита поширюється і на мастильні матеріали в кількості, необхідній на весь шлях переміщення.

Звільнення від ввізного мита товару, пропущеного в режимі тимчасового використання

Речі для особистого використання пасажирів, предмети, увезені для спортивних цілей, пропускаються митними органами в режимі тимчасового користування з повним звільненням від ввізного мита.

1) Зворотний вивіз пасажиром речей для особистого використання може бути здійснений не пізніше моменту, коли особа, що їх ввозила, виїжджає за кордон;

2) Термін зворотного вивозу предметів для спортивних цілей - не менш 12 місяців із того дня, коли ці предмети були пропущені в режим тимчасового використання.

Законодавством також передбачені митні режими з умовним звільненням від мита:

- транзит;

- зберігання на митних складах;

- активні операції з давальницькою сировиною з умовним звільненням від мита;

- переробка під митним контролем;

- тимчасове використання.

Імпортований товар, ввезений в країну:

1. Може бути вивезений у зворотному напрямку за кордон.

2. Може бути знищений під контролем митних органів.

3. Уповноважена особа може передати на користь державі.

Чеський товар, який після вивозу з країни протягом 2-х років знову повертається і пропускається з метою вільного використання, на підставі звернення уповноваженої особи може звільнятися від ввізного мита.

Товар повинен ввозитися в такому стані, в якому він був вивезений.

Положення про походження товару, що не підлягає обкладанню пільговим митом, наведено в розпорядженні МФ № 94/1993, яке встановлює порядок надання пільгового мита в залежності від країни походження товару, дає дефініцію понять виробництво, первинний матеріал, виріб, число, глава, ціна франко-завод і т.д., а також порядок визначення країни походження товару.

Розпорядження Федерального міністерства зовнішньої торгівлі № 69/1989 про звільнення завезених комерційних товарів із країн, що розвиваються, від ввізного мита.

У розпорядженні дано визначення поняття товар, що походить із країн, які розвиваються, встановлюється необхідність обов'язкового пред'явлення сертифікату про походження товару разом з іншими справжніми документами. При чому сертифікат повинний бути завірений Торговельною Палатою країни-експортера. Цим розпорядженням скасовуються розпорядження, що діяли раніше. Текст подається в новій редакції.

Постанова уряду ЧР № 299/1995 про видання тарифного довідника, що встановлює тарифи ввізного мита для товарів, що походять з країн, що розвиваються, і мало розвинутих країн, і умови їхнього застосування.

Єдиний митний тариф включає в себе:

1. Комбіновану номенклатуру товару (згідно з міжнародною угодою про гармонізовану систему опису та числового позначення товарів і протоколу про зміни). Коди - восьмизначні.

2. Іншу номенклатуру, яка повністю або частково побудована на комбінованій номенклатурі,

3. Повні ставки мита.

4. Ставки мита, передбачені міждержавними угодами.

5. Преференційні ставки мита, передбачені міжнародними угодами, що передбачають надання преференції.

6. Преференційні ставки мита, прийняті в односторонньому порядку по відношенню до інших держав (груп).

7. Односторонні ставки мита, зменшуючі імпортне мито на деякі види товару.

8. Інші ставки мита, передбачені законодавчими актами.

Підставою для нарахування мита є митна вартість товару. В митному законі розписана процедура встановлення вартості товару.

Інформація митних органів Чеської Республіки для пасажирів

Ввезення товарів у Чеську Республіку

Особа, що в'їжджає в Чеську Республіку, має право при дотриманні нижченаведених умов провозити товари, що не носять комерційного характеру, тобто за своїм характером і кількістю призначені винятково для особистого споживання пасажира і членів його родини чи для вручення як подарунок.

Від імпортного мита (і інших зборів) звільнені товари, загальна вартість яких не перевищує:

6 000 крон на кожного пасажира віком більше 15 років

З 000 крон на кожного пасажира віком менше 15 років Примітки:

Вищевказані ліміти діють як стосовно іноземців, що в'їжджають y Чеську Республіку, так і для громадян Чеської Республіки, що повертаються з-за кордону. Дані ліміти не можна складати для декількох осіб і не можна розподіляти, якщо загальна власна вартість ввезених товарів перевищує встановлений ліміт.

Товарами, ввезеними пасажирами на основі вищевказаного звільнення від мита, вважаються також товари, що містяться в особистому багажі пасажира чи в салонах транспортних засобів, за допомогою яких пасажир в'їжджає в країну.

Вищевказані ліміти не стосуються ввозу товарів із прилягаючих прикордонних територій сусідньої держави пасажирами, що мають постійне місце проживання в прикордонних регіонах, членами екіпажів транспортних засобів, що під час виконання службових обов'язків перетинають державний

кордон мінімально один раз у тиждень, і пасажирами, що займаються професійною діяльністю в прикордонних регіонах сусідньої держави.

Інші можливості звільнення від імпортного мита, наприклад, для особистого майна, ввезеного особами, що переїжджають з місця проживання за кордоном у Чеську Республіку, чи учнями і студентами, що в'їжджають у Чеську Республіку на довгострокове проживання, чи для майна, ввезеного в зв'язку з закінченням тимчасового перебування за кордоном, встановлює Циркуляр про звільнення товарів від імпортного мита ( № 136/1998 Зводу Законів, приймаючи до уваги актуальні розпорядження).

У межах вищевказаних лімітів на кожного пасажира звільняється від мита нижченаведена максимальна кількість товарів:

а) тютюн і тютюнові вироби

• 200 штук сигарет

• 100 штук малих сигар (маса 1 шт. до 3 гр.)

• 50 штук сигар

• 250 гр. курильного чи тютюну

Набір курильних виробів, у сукупності не перевищуючий вищевказаних лімітів б) алкоголь і алкогольні напої

• 1 літр дистиляту або спиртних напоїв зі вмістом алкоголю понад 22% vol

• 1 літр неденатурованого етилалкоголю з об'ємним вмістом 80% vol і більше

або

• 1 літр аперитиву, зробленого з вина або з алкоголю чи саке й інших подібних напоїв з об'ємним вмістом алкоголю, що не перевищує 22% vol

або

• 1 літр ігристого вина чи лікеру, що містить вино

• 2 літри вина

Примітки:

Алкоголь і алкогольні напої в рамках установленого ліміту можна звільнити від мита тільки в тому випадку, якщо їх провозять особи віком більше 18 років, тютюн і тютюнові вироби - особи віком більше 16 років.

в) пальне

• у звичайних баках дорожньо-транспортних засобів

• пальне в переносних каністрах, ввезених у країну автомобілями і мотоциклами, у кількості максимально до 10 літрів і призначене для споживання даними транспортними засобами

Вивезення товарів з Чеської Республіки

Крім нижче вказаних заборон і обмежень на деякі види товарів, що вивозяться, (ветеринарні товари, предмети, що представляють культурну цінність, вогнепальну зброю, вибухові речовини і боєприпаси, психоактивні речовини і ліки, фінансові засоби) у Чеській Республіці на вивезення товарів, що не носять комерційного характеру, не накладаються експортні мита і не стягуються інші платежі.

Повернення пасажирам податку на додану вартість

Пасажир, що є іноземною фізичною особою, може зажадати повернення податку на додану вартість (далі іменованого ПДВ) при дотриманні наступних умов:

- Фізична особа не має в ЧР ні постійного, ні тимчасового місця проживання

- Закупівля товару була зроблена протягом одного дня в одного продавця (платника ПДВ)

- Ціна закупленого товару включаючи ПДВ перевищує 1000 крон

- Експорт товару відбувається протягом 30 днів з моменту покупки

- Право на повернення ПДВ можна застосувати не пізніше 3 місяців з часу закупівлі товару

- Для підтвердження вивозу товару пасажири заповнюють формуляр прикордонної митниці «Повернення податку на додану вартість».

Прикордонна митниця не прийме вищевказаний формуляр у тому випадку, якщо:

- пасажир не внесе в нього всі необхідні дані

- пасажир не пред'явить прикордонній митниці документ про закупівлю товарів

- пасажир не пред'явить прикордонній митниці товари, за які вимагає повернення ПДВ

- пасажир, що пред'являє прикордонній митниці товар, не є закордонною фізичною особою

- вартість товару не перевищує 1000 крон

- товар пред'явить інша особа (навіть ним уповноважена) ніж пасажир, що має право на повернення ПДВ

- пасажир пред'явить інший формуляр.

Формуляр «Повернення податку на додану вартість» неможливо використовувати при вивозі предметів, які неможливо однозначно пред'явити митниці, наприклад у випадку вивозу вмонтованих запасних частин, вузлів і агрегатів і вивозу пального в баках автотранспортних засобів. І навпаки, вищевказаний формуляр можна пред'явити у випадку вивозу пального в спеціальних каністрах, призначених для цієї мети.

ПДВ пасажиру не повертає ні митниця, ні податкові управління. Пасажир чи особа, ним уповноважена, повинні вимагати повернення ПДВ винятково в продавця.

Обмеження у випадку ввезення, вивезення і транзиту ветеринарних товарів

Ветеринарними товарами зокрема вважаються:

- тварини, пташині яйця, запліднена ікра

- сировина тваринного походження, тваринні продукти і вироби з них, призначені для харчування людей і тварин (зокрема м'ясо, нутрощі, тваринні жири, шкіри, кістки, залози, роги, молоко, яйця, мед, пір'я, вовна)

- корм

- предмети, що можуть містити патогенні організми, що переносять інфекцію.

При ввезенні і транзиті ветеринарних товарів, що не носять комерційного характеру:

а) для собак, кішок і малих хижаків, використовуваних для полювання, пасажир зобов'язаний представити прикордонній митниці документ про щеплення проти сказу чи довідку про клінічне обстеження на предмет захворювання сказом з негативним результатом, зроблене не пізніше за 72 години до початку подорожі, якщо час перебування тварин у ЧР не перевищить 30 днів (собаки, старші 3 місяців, повинні завжди мати документ про щеплення проти сказу, що може бути замінений довідкою про клінічне обстеження на предмет захворювання сказом тільки в тому випадку, якщо собака відбуває з країни, де щеплення проти сказу заборонене);

б) для гризунів (наприклад, морських свинок і тхорів), співочих і декоративних птахів, а також хижих птахів, використовуваних для полювання, пасажир повинний представити прикордонній митниці дійсний ветеринарний сертифікат, якщо час перебування вищевказаних тварин у ЧР перевищить 30 днів;

в) для продуктів харчування тваринного походження, підданих обробці при високій температурі,

чи ж позбавлених патогенних організмів іншим способом, загальна маса яких перевищує 5 кг, пасажир повинний представити прикордонній митниці дійсний ветеринарний сертифікат;

г) для змій, амфібій, акваріумних рибок, оброблених хутр і шкір, стриженої вовни і препарованих мисливських трофеїв немає необхідності представляти які б то не були ветеринарні документи.

Сире м'ясо (включаючи м'ясо риб), що не носить комерційного характеру, ввозити забороняється.

У випадку вивезення ветеринарних товарів ветеринарний сертифікат, виданий відповідним районним ветеринарним управлінням, підтверджує виконання ветеринарних умов, висунутих цільовою країною і/чи транзитними країнами.

Конвенція про міжнародну торгівлю загрожуючими видами вільно існуючих тварин і рослин (CITES)

Забороняється вивозити з ЧР особливі види рослин, тварин і мінералів, які охороняються державою. Дозвіл на вивезення може в особливо обґрунтованих виняткових випадках видати Міністерство навколишнього середовища.

Імпорт, експорт і реекспорт особливих видів тварин і рослин, які охороняються державою (живих і мертвих), зазначених у Додатку до Конвенції про міжнародну торгівлю загрожуючими видами вільно існуючих тварин і рослин CITES дозволяється тільки при дотриманні умов, зазначених у даній конвенції і на основі відповідного дозволу (у Чеській Республіці дозволу Міністерства навколишнього середовища).

Вивезення предметів, що мають культурну цінність

Предмети, що мають культурну цінність - це витвори природи чи людини, а також їх сукупності, які важливі для історії, літератури, чи мистецтва і науки. Експорт предметів, що мають культурну цінність, дозволяється здійснювати тільки на основі Свідоцтва, у якому буде зазначено, що дані предмети не були проголошені пам'ятником культури і не є складовою частиною сукупності, проголошеної пам'ятником культури. Архівації дозволяється експортувати тільки на підставі представлення письмової згоди Архівного департаменту Міністерства внутрішніх справ. Примітки:

Вищевказане свідоцтво на основі прохання й у платному порядку видається спеціалізованими установами (музеї, галереї, інститути і т.п.).

Заборони й обмеження на вивезення пам'ятників культури

Пам'ятник культури дозволяється вивезти за кордон, у тому числі і тимчасово, наприклад, на виставку, винятково на підставі згоди Міністерства культури, а у випадку загальнонаціонального пам'ятника культури - на підставі згоди Уряду.

Примітки:

Прохання про дозвіл вивезти пам'ятник культури подається в Міністерство культури завчасно, на встановленому бланку. Якщо в працівників митниці в процесі здійснення митного огляду виникне сумнів, чи не є товар пам'ятником культури, а згода Міністерства відсутня, вони мають право її вимагати, як і Свідоцтва у випадку вивозу предметів, що мають культурну цінність.

Ввезення, вивезення і транзит зброї, боєприпасів і вибухових речовин

Пасажир не має права ввозити, чи вивозити, здійснювати транзит вибухових речовин як товару, що не носить комерційного характеру.

Ввезені чи такі, що перевозяться через територію ЧР зброя і/чи боєприпаси, необхідно декларувати негайно в момент перетину кордону на відповідній митниці.

Ввезення, вивезення і транзит психоактивних речовин і лікарських препаратів

Вивезення психоактивних речовин, препаратів, що їх містять, і деяких речовин, що застосовуються в процесі їх виробництва і переробки, дозволяється винятково на підставі дозволу на вивезення, який видається Міністерством охорони здоров'я (список вищевказаних речовин наводиться в Додатку до Закону № 167/1998 Зводу Законів про психоактивні речовини, приймаючи до уваги більш актуальні розпорядження).

Ввезення психоактивних речовин, препаратів, що їх містять, і деяких речовин, що застосовуються в процесі їх виробництва (відповідно до списку в Додатку до Закону № 167/1998 Зводу Законів про психоактивні речовини, приймаючи до уваги більш актуальні розпорядження) дозволяється винятково на підставі дозволу на ввезення, виданого Міністерством охорони здоров'я ЧР, і дозволу на вивезення, видаваного в країні, звідки речовини ввозяться, якщо це передбачено відповідним національним законодавством.

Транзит психоактивних речовин, препаратів, що їх містять, а також деяких речовин, що застосовуються в процесі їх виробництва (відповідно до списку в Додатку до Закону № 167/1998 Зводу Законів про психоактивні речовини, приймаючи до уваги більш актуальні розпорядження) дозволяється винятково на підставі дозволу на вивезення, виданого Міністерством охорони здоров'я і дозволу на вивезення, виданого в державі, звідки речовина походить, якщо такий дозвіл передбачений відповідним національним законодавством.

Вищевказані дозволи на ввезення і вивезення не вимагаються для ввезення і вивезення лікарських препаратів масового виробництва, що містять психоактивні речовини, якщо ввезення чи вивезення здійснює лікар чи ветеринар з метою надання першої допомоги чи невідкладної ветеринарної допомоги. Так само дозвіл не потрібно, якщо ввезення чи вивезення здійснює фізична особа для особистих потреб. В такому випадку кількість і вид вищевказаних препаратів повинні відповідати тривалості перебування, діагнозу і стану здоров'я.

Ввезення і вивезення фінансових засобів

Пасажир зобов'язаний в письмовій формі декларувати митним органам ввезення і вивезення:

- банкнотів і монет

- грошових чеків

- чеків усякого виду, що підлягають обміну за готівку

- у чеській та іноземній валюті, якщо їх загальна вартість перевищує 350 000 крон. Примітки:

Для перерахування на чеську валюту застосовується курс, оголошений Чеським Національним Банком у п'ятницю тижня, що передує тижню, протягом якого здійснюється ввезення чи вивезення фінансових засобів.

Декларацію можна подати на формулярі, який пасажиру видає митниця.