Дубініна А.А. Основи митної справи в Україні (2004)

Контроль за доставкою товарів, що вивозяться з митної території України

Для здійснення контролю за доставкою вантажів, то вивозяться з митної території України та переміщуються з метою експорту, реекспорту, тимчасового вивезення або переробки за межами митної території України, використовуються ВМД типу експорт та її електронна копія. Загальна схема переміщення вантажів у даному випадку наведена на рисунку 3.3.

До графи 50 усіх основних аркушів експортної ВМД декларантом вносяться відомості про особу, що приймає задекларовані товари до перевезення та бере зобов’язання щодо доставки цих товарів у митницю призначення. На зворотному боці кожного аркуша ВМД вчиняється друкований напис такого змісту: «Я, (прізвище, ім’я та по батькові, номер і серія паспорта), ознайомлений зі змістом статей 109, 110, 111, 112 МКУ і зобов’язуюсь доставити задекларовані товари в митницю призначення в установлений строк». Особа, що приймає задекларовані товари до перевезення та бере зобов’язання щодо доставки цих товарів у митницю призначення, ознайомлюється зі змістом зазначених статей МКУ та підписує усі примірники основних аркушів ВМД. Зобов’язання і підпис засвідчуються відбитком особистої номерної печатки інспектора митниці відправлення.

Митниця відправлення протягом чотирьох годин після завершення митного оформлення експорту товарів повинна передати інформацію за цією ВМД до центральної бази даних ІАМУ засобами електронного зв’язку. Постановка на контроль електронної копії ВМД здійснюється тільки після підтвердження достовірності інформації в бази даних ІАМУ відділом контролю за доставкою вантажів митниці відправлення, що здійснювала митне оформлення товарів за цією ВМД, відміткою в бази даних ІАМУ каналами оперативного зв’язку. Четвертий основний аркуш ВМД («примірник для митниці») разом з іншими товаросупровідними документами, усі примірники яких засвідчені відбитками особистої номерної печатки інспектора митниці відправлення, що здійснював митне оформлення експорту, видається на руки уповноваженій особі перевізника чи відправника товарів для доставки у прикордонний пункт пропуску митниці призначення.По надходженні експортного вантажу у прикордонний пункт пропуску митниці призначення у визначений митницею відправлення строк доставки (або раніше), інспектор цієї митниці перевіряє відповідність вантажу відомостям про нього, зазначеним в електронній копії експортної ВМД, проставляє у товаросупровідних документах та на четвертому основному аркуші ВМД штамп «Під митним контролем». У графі «А» цього аркуша ВМД проставляється відбиток особистої номерної печатки інспектора митниці призначення та робиться запис «Вантаж надійшов». Після цього цей аркуш ВМД вилучається і передається до відділу контролю за доставкою вантажів митниці призначення.

Пропуск експортного вантажу за межі митної території України здійснюється тільки після звіряння відомостей зазначених в електронній копії, відповідно ВМД з відомостями у товаросупровідних документах та після перевірки (за рішенням митниці) фактичної наявності, кількості номенклатури і стану товарів.

Список використаної літератури: Дубініна, А.А. Основи митної справи в Україні: Навчальний посібник / А.А. Дубініна, С.В. Сорокіна. — К.: ВД ’Професіонал’, 2004. — 360 с.