Дубініна А.А. Основи митної справи в Україні (2004)

Контроль за доставкою товарів, що ввозяться на митну територію України

Митне оформлення товарів, що ввозяться в Україну відповідно до заявленого митного режиму, здійснюється у митниці за місцем державної реєстрації або проживання, за місцезнаходженням юридичної або фізичної особи, на адресу якої ввозяться товари. Загальна схема переміщення вантажів у даному випадку наведена на рисунку 3.4. Для здійснення контролю за доставкою товарів, що ввозяться на митну територію України (напрямок переміщення - імпорт) та переміщуються з будь-якою метою, крім транзиту, використовують попереднє повідомлення (ПП) та його електронна копія. Порядок заповнення ПП установлюється ДМСУ. При оформленні ПП митні платежі не нараховуються і не сплачуються.

Попереднє повідомлення - це документ, який заповнюється за допомогою друкувального пристрою ПЕОМ на аркушах паперу формату А4 у формі, яка відповідає бланкам уніфікованого адміністративного документа форми МД-2 (МД-3), і містить у собі відомості про вантаж, який буде ввезений на митну територію України. ПП та його електронна копія подаються митниці особою, на адресу якої ввозяться товари, або уповноваженою нею особою, допущеною митницею до декларування на підставі договору.

ПП оформлюється на одну партію товару. Однак, на бажання суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності при ввезенні на митну територію України великих партій однорідних товарів через один пункт пропуску від одного відправника на адресу одного одержувача ПП може бути оформлено:

• на обсяг товару, що ввозитиметься у межах однієї зовнішньоекономічної угоди (при цьому ПП чинне протягом трьох місяців з дня прийняття його митницею);

 на довільно обраний суб’єктом ЗЕД обсяг товарів, що ввозитиметься протягом трьох місяців з дня прийняття ПП митницею.

ПП подається у двох примірниках. Під час прийняття ПП інспектор митниці перевіряє правильність заповнення ПП та його електронної копії, присвоює їм реєстраційний номер та на зворотному боці твердої копії всіх примірників ПП проставляє відтиск штампа «Під митним контролем», чим засвідчує взяття цього документа на контроль. Один примірник ПП з реєстраційним номером і штампом митниці повертається особі, яка його подає, другий зберігається в митниці в окремій теці для поставлених на контроль ПП. ПП чинне протягом трьох місяців з дня прийняття його митницею, тобто з дня присвоєння ПП реєстраційного номера та проставлення на його твердій копії відтисків штампа «Під митним контролем» відповідно до загального порядку. Після закінчення цього терміну здійснення пропуску товарів за цим ПП забороняється.

При митному оформленні ввезених з використанням ПП товарів, відповідно до заявленого митного режиму, інспектор митниці призначення на зворотному боці примірника ПП, який зберігається в митниці, зазначає номер відповідної ВМД та проставляє поряд з раніше проставленим відтиском штампа «Під митним контролем» ще один відтиск штампа «Під митним контролем». В електронній копії ПП інформація з відтисків штампа «Під митним контролем» заноситься в графу D.

При надходженні товарів що ввозяться в Україну, у митницю призначення, у визначений митницею відправлення строк доставки (або раніше), інспектор цієї митниці перевіряє відповідність вантажу відомостям про нього, зазначеним в електронній копії ПП та проставляє в усіх товаросупровідних документах штамп «Під митним контролем». Другий примірник витягу з електронної копії ПП засвідчується відбитком особистої номерної печатки інспектора митниці призначення та записом «Вантаж надійшов». В електронній копії ПП, що міститься в базі даних ІАМУ, інспектор митниці робить відмітку про надходження вантажу в митницю призначення. Товари перебувають під митним контролем митниці призначення до моменту завершення повного їх митного оформлення згідно із заявленим митним режимом.Список використаної літератури: Дубініна, А.А. Основи митної справи в Україні: Навчальний посібник / А.А. Дубініна, С.В. Сорокіна. — К.: ВД ’Професіонал’, 2004. — 360 с.