Дубініна А.А. Основи митної справи в Україні (2004)

Контроль за доставкою товарів, що перемішуються транзитом через митну територію України

Для здійснення контролю за доставкою товарів, що переміщуються транзитом через митну територію України (напрямок переміщення - транзит), використовується ВМД типу транзит та її електронна копія. Загальна схема переміщення вантажів у даному випадку наведена на рисунку 3.5.

Після в’їзду до зони митного контролю на пункті пропуску митниці відправлення власник транзитних товарів, їх перевізник або уповноважена ними особа (декларант) заповнює ВМД типу транзит та разом з усіма товаросупровідними документами подає її інспектору митниці відправлення. До графи 50 усіх основних аркушів транзитної ВМД декларантом вносяться відомості про особу, що приймає задекларовані товари до перевезення та бере зобов’язання щодо доставки цих товарів у митницю призначення. На зворотному боці кожного аркуша ВМД вчиняється друкований напис такого змісту: «Я, (прізвище, ім’я та по батькові, номер і серія паспорта), ознайомлений зі змістом статей 109,110,111,112 і 114 Митного кодексу України і зобов’язуюсь доставити задекларовані товари в митницю призначення в установлений строк». Особа, що приймає задекларовані товари до перевезення та бере зобов’язання щодо доставки цих товарів у митницю призначення, ознайомлюється зі змістом зазначених статей МКУ та підписує всі примірники основних аркушів ВМД. Зобов’язання і підпис засвідчуються відбитком особистої номерної печатки інспектора митниці відправлення. Митниця відправлення у строк, що не перевищує чотирьох годин з моменту оформлення транзитної ВМД, передає інформацію за цією ВМД до бази даних засобами електронного зв’язку та ставить на контроль електронну копію цієї ВМД з відміткою в базі даних каналами оперативного зв’язку.

При надходженні транзитного вантажу у прикордонний пункт пропуску митниці призначення у визначений митницею відправлення строк доставки (або раніше) інспектор цієї митниці:

• в оперативному режимі перевіряє наявність транзитної ВМД у базі даних ІАМУ за реєстром транзитних ВМД, за якими направлено вантажі в цю митницю призначення;

• перевіряє відповідність відомостей зазначених у товаросупровідних документах та самого вантажу (його кількості, номенклатури і стану) відомостям, зазначеним в електронній копії ВМД;

• приймає рішення про необхідність митного огляду переміщуваних товарів;

• за відсутності зауважень проставляє у товаросупровідних документах та на четвертому основному аркуші ВМД штамп «Під митним контролем».

У графі «А» цього аркуша ВМД проставляється відбиток особистої номерної печатки інспектора митниці призначення та робиться запис «Вантаж надійшов». Після цього аркуш ВМД вилучається і передається до відділу контролю за доставкою вантажів митниці призначення. Вилучений аркуш ВМД протягом установленого строку зберігається у справах митниці призначення. Вантаж перебуває під митним контролем митниці призначення до моменту фактичного вивезення за межі митної території України.Список використаної літератури: Дубініна, А.А. Основи митної справи в Україні: Навчальний посібник / А.А. Дубініна, С.В. Сорокіна. — К.: ВД ’Професіонал’, 2004. — 360 с.