Дубініна А.А. Основи митної справи в Україні (2004)

Контроль за доставкою товарів, що переміщуються між митницями у межах митної території України

Контроль за доставкою товарів, що переміщуються між митницями у межах митної території України, здійснюється згідно з порядком, установленим для контролю за транзитом товарів через митну територію України затвердженим ДМСУ. Для здійснення контролю за доставкою товарів, що переміщуються між митницями в межах митної території України, використовуються внутрішній транзитний документ (ВТД) та його електронна копія.

Внутрішній транзитний документ виготовляється і заповнюється за допомогою друкувального пристрою ПЕОМ на аркушах паперу формату А4 за формою, яка відповідає бланкам уніфікованого адміністративного документа форми МД-2 (МД-3). При митному оформленні внутрішнього транзитного документа митні збори за митне оформлення не нараховуються і не сплачуються. Контроль за переміщенням товарів здійснює митниця відправлення. ВТД не складається, якщо контроль за перевезенням цих товарів здійснюється з використанням іншого контрольного документа: попередньої вантажної митної декларації на підакцизні товари, попередньої вантажної митної декларації на окремі види товарів, перелік яких установлюється ДМСУ, ПП, експортної ВМД чи транзитної ВМД.

У разі ввезення товарів на митну територію України (з будь-якою метою, крім транзиту іноземних товарів) через морські (річкові) порти та аеропорти зі зміною виду транспорту чи без такої ці товари направляються прикордонною митницею з вантажного терміналу (складу, майданчика, зони митного контролю тощо) аеропорту чи порту в митницю призначення за попередньою ВМД або ПП.

У разі переміщення за внутрішнім вантажним документом підакцизних товарів чи окремих видів товарів, перелік яких установлюється ДМСУ, митними органами застосовуються запобіжні заходи, передбачені для транзиту цих товарів чинним митним законодавством.

Перевезення вантажів між митницями в межах митної території України на умовах Митної конвенції про міжнародні перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП не здійснюється.

При митному оформленні товарів, що переміщуються з використанням внутрішнього вантажного документу замість додаткових аркушів, які відповідають формі МД-3, можуть бути використані формуляри-специфікації форми МД-8.

Митне оформлення відправлень спеціального зв’язку, міжнародних поштових відправлень, предметів, призначених для офіційного або службового користування дипломатичних та консульських представництв іноземних держав на території України, міжнародних організацій та представництв іноземних держав при них, консолідованих вантажів, що переміщуються кур’єрськими службами прискореної доставки (експрес перевізниками), консолідованих вантажів, що ввозяться зареєстрованими в Україні авіакомпаніями з використанням автомобільного транспорту на умовах Конвенції МДП і переміщуються за міжнародними авіаційними транспортними накладними встановленої форми (Air Waybill) та вантажними маніфестами (Cargo Manifest) до міжнародних аеропортів, здійснюється після подання внутрішнього вантажного документа, з використанням замість додаткових аркушів, які відповідають формі МД-3 (або МД-8) специфікацій довільної форми, у яких обов’язково зазначаються порядковий номер та найменування товарів, їх кількість та вартість.

Список використаної літератури: Дубініна, А.А. Основи митної справи в Україні: Навчальний посібник / А.А. Дубініна, С.В. Сорокіна. — К.: ВД ’Професіонал’, 2004. — 360 с.