Дубініна А.А. Основи митної справи в Україні (2004)

Декларування товарів, діяльність митного брокера

Декларування - це повідомлення митному органу учасниками ЗЕД необхідних для митного оформлення та митного контролю відомостей про товари які переміщуються через митний кордон України, їх митний режим та інші відомості, які потрібні для митного оформлення (ст. 45 МКУ).

Декларування здійснює такі функції:

• забезпечення митних органів необхідними для митних цілей відомостями;

• підтвердження декларантом законності здійснюючих діянь відносно товарів;

• контролююча.

Форми декларування визначені МКУ. Допускається письмова, усна та шляхом електронної передачі. Вибір форми декларування (за винятком окремих випадків) не залежить від декларанта, а визначається ДМСУ. Існує спрощена форма декларування. Вона застосовується при декларуванні фізичними особами товарів, які переміщуються не з комерційною метою. Декларування товарів здійснюється безпосередньо особою, яка переміщує ці товари через митний кордон України або на договорній основі митним брокером.

Митний брокер - це будь-яка українська або іноземна особа, яка зареєстрована як суб’єкт ЗЕД на території України. Для здійснення митної брокерської діяльності суб’єкту ЗЕД необхідно отримати ліцензію ДМСУ та мати у своєму штаті особу митного брокера, якому видано кваліфікаційне свідоцтво.

Митний брокер має право самостійно здійснювати будь-які операції по митному оформленню та виконувати посередницькі функції за рахунок та дорученням представляємої особи, має право оскаржувати рішення митних органів у визначеному порядку. Митний брокер зобов’язаний:

• пред’являти митниці товари, які переміщуються через митний кордон України;

• подавати митниці документи, які необхідні для здійснення митного контролю;

• сплачувати мито, митні збори та інші платежі.

Також митний брокер несе відповідальність у повному обсязі як особа, яка самостійно переміщує товари через кордон.

Для отримання ліцензії про визнання підприємства декларантом особа подає до митниці, у зоні діяльності якої знаходиться, такі документи:

• заяву, з зазначенням назви організації, юридичної та фактичної адреси;

• наявність рахунків у національній та іноземній валюті;

• назви та адреси філій;

• заяву стосовно погодження митницею видачі свідоцтва про визнання підприємства декларантом;

• копії всіх установчих документів;

• довідку банку про відсутність заборгованості;

• копію платіжного доручення про перерахування коштів за отримання ліцензії.

Справа про видачу ліцензії розглядається протягом ЗО днів. Ліцензія видається ДМСУ на підставі наказу голови ДМСУ. Ліцензія діє безстроково, за умови щорічної перереєстрації. Перереєстрація ліцензії про визнання підприємства декларантом проводиться щорічно за наявністю заяви, копії платіжного доручення про перерахування коштів за перереєстрацію ліцензії, копії ліцензії. Заява розглядається протягом 15 днів. При цьому митниця перевіряє стан роботи підприємства, що здійснює декларування.

Анулювання ліцензії здійснюється у разі:

• неодноразового невиконування обов’язків митного брокера;

• порушення митного або іншого законодавства України;

• признання митного брокера неплатіжеспроможним;

• користування послугами особи, яка не має кваліфікаційного свідоцтва (повторна заява на отримання ліцензії розглядається не раніше 1 року).

Для отримання кваліфікаційного свідоцтва митний брокер подає заяву в митницю, в зоні діяльності якої він розташований, де вона розглядається на протязі 15 днів (або 1 місяця). Для видачі кваліфікаційного свідоцтва у митниці створюється екзаменаційна комісія, яка приймає екзамени у кандидатів з метою визначення достатності їх рівня знань і кваліфікації для здійснення декларування (при необхідності митниця організовує навчання осіб, уповноважених на декларування). Кваліфікаційне свідоцтво скасовується митницею у разі, якщо фахівець:

• неодноразово не виконував свої обов’язки;

• неодноразово порушував або не виконував вимоги чинного законодавства. Повторна заява на отримання кваліфікаційного свідоцтва розглядається не раніше 6 місяців.

Список використаної літератури: Дубініна, А.А. Основи митної справи в Україні: Навчальний посібник / А.А. Дубініна, С.В. Сорокіна. — К.: ВД ’Професіонал’, 2004. — 360 с.