Дубініна А.А. Основи митної справи в Україні (2004)

Товари, які не підлягають пропуску через митний кордон України

У відповідності зі ст. 47 МКУ не можуть бути дозволені до пропуску через митний кордон України наступні товари та інші предмети:

• заборонені до ввозу, вивозу або транзиту через митну територію України;

• товари та інші предмети відносно яких не було проведено митне оформлення;

• які переміщуються через митний кордон України з порушенням положень МКУ та інших актів законодавства України.

Предмети заборонені до ввезення на МИТНУ територію Україну:

• зброя військових зразків всякого роду та боєприпаси до неї;

• наркотичні та психотропні речовини, а також пристрої для куріння опію та гашишу;

• сильнодіючі отруйні, радіоактивні, вибухові речовини, інші предмети, що можуть завдати шкоди здоров’ю або загрожувати життю населення та тваринного світу або привести до руйнування навколишнього середовища, крім випадків, передбачених законодавством України;

• друковані матеріали, кліше, негативи, відзняті плівки, фотографічні знімки, кінострічки, відеозаписи, копії магнітної інформації для ЕОМ, рукописи, платівки та інші звукозаписи, малюнки та інші друковані образотворчі матеріали, що містять пропаганду ідей війни, расизму, расової дискримінації та геноциду, а також спрямовані на підрив територіальної цілісності України, її політичної незалежності, державного суверенітету; продукція порнографічного характеру;

• товари імпорт яких здійснюється з порушенням прав інтелектуальної власності;

• предмети ввезення яких заборонено у відповідності з деякими постановами ДМСУ.

Предмети заборонені до вивезення з митної території України:

• зброя військових зразків всякого роду, боєприпаси до неї та військове спорядження;

• наркотичні та психотропні речовини;

• сильнодіючі отруйні, радіоактивні, вибухові речовини, інші предмети, що можуть завдати шкоди здоров’ю або загрожувати життю населення та тваринного світу, або привести до руйнування навколишнього середовища, крім випадків, передбачених законодавством України;

• витвори мистецтва, культурні та історичні цінності (картини, скульптури, малюнки, акварелі, різноманітні види гравюр, мініатюри, вироби з фарфору, кришталю, кераміки, дерева, шкіри, коштовного та не коштовного каміння, дорогоцінних та недорогоцінних металів, кістки, предмети народних художніх промислів, гобелени, меблі, художній одяг та взуття, нумізматика, художня зброя, книги, рукописи, платівки, музичні інструменти, поштові марки тощо) та інші предмети, що складають значну художню, історичну, наукову та іншу культурну цінність;

• анульовані цінні папери;

• товари, експорт яких здійснюється з порушенням прав інтелектуальної власності;

• предмети, вивезення яких заборонено деякими постановами ДМСУ.

Предмети заборонені до транзиту через МИТНУ територію України:

• зброя та боєприпаси всіх видів та військове спорядження;

• літальні апарати, їх частини, приладдя та спорядження до них;

• верстати та машини, призначені для виготовлення озброєння й боєприпасів усіх видів та літальних апаратів, запасні частини до них;

• наркотичні засоби;

• радіоактивні предмети та речовини;

• сильнодіючі отруйні та вибухові речовини, інші предмети, що можуть завдати шкоди здоров’ю або загрожувати життю населення та тваринного світу або призвести до руйнування навколишнього середовища.

Експорт, імпорт або транзит подібних товарів або підлягає ліцензуванню, як специфічний вид підприємницької діяльності, або здійснюється лише за спеціальним дозволом відповідних міністерств та відомств. Функції регулювання експорту, імпорту та транзиту таких видів товарів здійснюються відповідною урядовою комісією, а безпосередня видача дозволів на переміщення цих товарів через митний кордон України покладена на Міністерство економіки України.

Тимчасове положення про порядок пропуску товарів, майна, транспортних засобів та інших предметів через митний кордон України, зокрема, встановлює, що товари суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, за винятком товарів, ввезення яких в Україну та вивезення з України заборонено, або випадків повної чи часткової заборони на здійснення зовнішньоекономічних операцій, підлягають пропуску за умови подання дозволу уповноважених державних органів у випадках, якщо товар підлягає контролю цих органів. Це положення визначає суб’єктний состав органів, уповноважених на видання дозвільних документів. Вони видаються:

• органами МВС України - на зброю, боєприпаси, вибухові, сильнодіючі та отруйні речовини;

• органами Міністерства зв’язку - на радіоелектронні засоби та високочастотні пристрої;

• закладами Міністерства культури і мистецтв - на культурні цінності при їх вивезенні за кордон;

• закладами Міністерства охорони здоров’я України - на ліки, і медичні препарати та джерела іонізуючого випромінювання;

• комісією по новій медичній техніці Міністерства охорони здоров’я України - при вивезенні медичного інструментарію (крім приладів та апаратури), що виготовляються в Україні. Шляхом обмеження або заборони переміщення через митний

кордон тих чи інших товарів відбувається регулювання зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з економічною політикою держави, її зобов’язаннями в рамках міжнародних договорів та угод, в тому числі таких, як ембарго на поставки зброї до «гарячих точок», контроль за розповсюдженням ракетних та ядерних технологій, зброї масового знищення, боротьба з незаконним оборотом наркотиків.

Список використаної літератури: Дубініна, А.А. Основи митної справи в Україні: Навчальний посібник / А.А. Дубініна, С.В. Сорокіна. — К.: ВД ’Професіонал’, 2004. — 360 с.