Дубініна А.А. Основи митної справи в Україні (2004)

Митне оформлення операцій з давальницькою сировиною

Давальницька сировина - сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, ввезені на митну територію України іноземним замовником (чи закуплені іноземним замовником за іноземну валюту в Україні) або вивезені за її межі українським замовником для використання у виробленні готової продукції з наступним поверненням усієї продукції або її частини до країни власника (чи реалізацією в країні виконавця замовником або за його дорученням виконавцем) або вивезенням до іншої країни.

Операція з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах - операція з перероблення (оброблення, збагачення чи використання) давальницької сировини (незалежно від кількості замовників та виконавців), а також етапів (операцій з перероблення цієї сировини), ввезеної на митну територію України (чи закупленої іноземним замовником за іноземну валюту в Україні) або вивезеної за її межі з метою отримання готової продукції за відповідну плату. До операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах належать операції, у яких сировина замовника, на конкретному етапі її переробки, становить не менше 20 відсотків загальної вартості готової продукції:

Готова продукція - продукція (товар) вироблена з давальницької сировини (крім тієї частини, що використовується для проведення взаєморозрахунків за її переробку) і визначена як кінцева у контракті між замовником та виконавцем.

Усі операції з давальницькою сировиною можливо умовно розподілити на три групи:

1. Ввезення на митну територію України давальницької сировини іноземного замовника та вивезення з неї готової продукції або реалізація готової продукції на митній території України.

2. Закупівля на митній території України іноземним замовником давальницької сировини за іноземну валюту та вивезення готової продукції за межі митної території України або реалізація готової продукції на митній території України.

3. Вивезення давальницької сировини українського замовника за межи митної території України та повернення в Україну готової продукції або грошових засобів за реалізовану за межами митної території України готової продукції.

Розглянемо етапи наведених вище операцій з давальницькою сировиною та схеми їх митного оформлення.

1. Ввезення на митну територію України давальницької сировини іноземного замовника та вивезення за межи митної території України готової продукції або її реалізація на митній території України.

Давальницька сировина, що ввозиться на митну територію України іноземним замовником, обкладається ввізним митом за ставками Єдиного митного тарифу України, податками та зборами, що справляються у разі ввезення товарів. Сплата ввізного мита, податків та зборів (крім митних зборів) проводиться українським виконавцем шляхом видачі простого векселя державній податковій інспекції за місцезнаходженням виконавця з терміном платежу що дорівнює терміну здійснення операції з давальницькою сировиною але не більш як на 90 календарних днів з моменту оформлення ввізної ВМД. Сума, обумовлена векселем, визначається у валюті контракту на переробку давальницької сировини. Якщо ввозяться ті види давальницької сировини, які не обкладаються ввізним митом, податками та зборами, український виконавець подає державній податковій інспекції письмове зобов’язання щодо вивезення готової продукції. Виходячи з технологічних особливостей виробництва, Кабінет Міністрів України може встановлювати інші терміни виконання окремих видів операцій з давальницькою сировиною.

У разі вивезення готової продукції в повному обсязі, передбаченому в контракті, за межі митної території України у період до 90 календарних днів, вексель або письмове зобов’язання погашається і ввізне мито, податки та збори (крім митних зборів) не справляються. Якщо не вивозиться обумовлений у письмовому зобов’язанні обсяг готової продукції, з виконавця до бюджету, до якого він сплачує податок на прибуток, стягується пеня у валюті України за кожний день прострочення у розмірі 0,3 відсотка митної вартості давальницької сировини, але не більше контрактної вартості невивезеної готової продукції. Готова продукція, що вироблена з давальницької сировини, ввезеної іноземним замовни- ком на митну територію України і вивозиться з митної території України, не обкладається вивізним (експортним) митом, іншими податками і зборами (крім митних зборів), які справляються при експорті товарів, і не підпадає під режим ліцензування та квотування. На готову продукцію, яка вироблена з використанням давальницької сировини, ввезеної на митну територію України іноземним замовником, і належить йому, не поширюється спеціальний режим експорту товарів, за винятком товарів спеціального призначення, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України. За частину давальницької сировини або готової продукції, отриманої як оплату за виконану роботу, український виконавець сплачує ввізне мито, податки та збори, що справляються при бартерних (товарообмінних) операціях.

Реалізація готової продукції, виробленої з давальницької сировини ввезеної іноземним замовником на митну територію України, може здійснюватися на митній території України через зареєстроване ним в Україні постійне представництво, яке оформляє ввізну ВМД на готову продукцію (без фактичного її ввезення на митну територію України) і сплачує ввізне мито, інші податки та збори передбачені законодавством для аналогічних імпортних товарів. Підставою для погашення векселя (письмового зобов’язання), у разі реалізації продукції на митній території України, є подання українським виконавцем органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням копії ввізної ВМД на готову продукцію (без фактичного ввезення її в Україну). Схема митного оформлення цієї операції наведена на рисунку 4.3.

Основні документи на митне оформлення частини давальницької сировини що перероблятиметься: ввізна ВМД на частину давальницької сировини, що підлягає переробці, вексель (письмове зобов’язання за відсутності податків на імпорт давальницької сировини) на сплату мита, податків та зборів (крім митних зборів), взятий на облік (авізований) у податковій адміністрації за місцем держреєстрації підприємства, контракт на переробку давальницької сировини, укладений між іноземним замовником та українським виконавцем, рахунок-фактура (інвойс), товаросупровідні документи на вантаж, документ контролю доставки вантажу, (CARNET-TIR), дозвіл ДСЕК на ввезення давальницької сировини (у разі потреби), дозволи інших держорганів на ввезення давальницької сировини (ст.18 МКУ), експертний висновок ТПП про вихід готової продукції із давальницької сировини.

Основні документи на митне оформлення готової продукції що вивозиться з митної території України: вивізна ВМД на готову продукцію, копія векселя (письмового зобов’язання), контракт на переробку давальницької сировини, укладений між іноземним замовником та українським виконавцем, копія ВМД на ввезення давальницької сировини, картка реєстрації-обліку контракту (у разі потреби), дозвіл ДСКК на вивезення готової продукції (у разі потреби), дозволи інших держорганів на вивезення готової продукції (ст.18 МКУ).

Основні документи на митне оформлення готової продукції що реалізується на митній території України: ввізна ВМД на готову продукцію (без фактичного ввезення, надається покупцем готової продукції), контракт на купівлю готової продукції, укладений між резидентом України - покупцем та іноземним замовником-продавцем, контракт на переробку давальницької сировини, укладений між іноземним замовником та українським виконавцем, копія векселя (письмового зобов’язання), копія ВМД на ввезення давальницької сировини, рахунок-фактура (інвойс), акт здачі-приймання готової продукції.

2. Закупівля на митній території України іноземним замовником давальницької сировини за іноземну валюту та вивезення готової продукції за межи митної території України або реалізація готової продукції на Україні.

Давальницька сировина може закуповуватися іноземним замовником на митній території України у суб’єктів підприємницької діяльності України за іноземну валюту. Період здійснення операцій з давальницькою сировиною, закупленою іноземним замовником за іноземну валюту на митній території України у суб’єктів підприємницької діяльності, становить 90 днів. Продовження цього строку та вивезення готової продукції здійснюються Кабінетом Міністрів України виходячи з технологічних особливостей виробництва.

Готова продукція, що вироблена з давальницької сировини, закупленої іноземним замовником на митній території України, і належить йому, при вивезенні з митної території України не обкладається вивізним (експортним) митом, іншими податками та зборами (крім митних зборів), які справляються при експорті товарів з України. Іноземний замовник має право реалізувати готову продукцію,виготовлену з давальницької сировини, закупленої ним на митній території України, шляхом укладення контрактів з покупцями готової продукції лише за умови попередньої реєстрації його представництва в Україні. Підставою для погашення векселя (письмового зобов’язання) у разі реалізації готової продукції або її частини на митній території України є подання українським виконавцем державній податковій інспекції ввізної ВМД на готову продукцію (без фактичного ввезення її в Україну). Схема митного оформлення цієї операції наведена на рисунку 4.4.

Основні документи на митне оформлення готової продукції, що вивозиться з митної території України: контракт на купівлю давальницької сировини, укладений між іноземним замовником та українським резидентом-продавцем давальницької сировини, довідка уповноваженого банку про надходження валютних коштів на рахунок продавця давальницької сировини, контракт на переробку давальницької сировини, укладений між іноземним замовником та українським виконавцем, вексель (письмове зобов’язання) на сплату мита, податків та зборів (крім митних зборів). Векселедавець - український резидент-виконавець, вивізна ВМД на готову продукцію, картки реєстрацїї-обліку контракту (у разі потреби), дозвіл ДСЕК на вивезення готової продукції, експертний висновок ТПП про вихід готової продукції, дозволи інших держорганів на вивезення давальницької сировини.

Основні документи на митне оформлення готової продукції що реалізується на митній території України: довідка про реєстрацію представництва іноземного замовника в Україні, контракт на купівлю давальницької сировини, укладений між іноземним замовником та українським резидентом-продавцем давальницької сировини, довідка уповноваженого банку про надходження валютних коштів на рахунок продавця давальницької сировини, контракт на переробку давальницької сировини, укладений між іноземним замовником та українським х виконавцем, контракт купівлі-продажу готової продукції, укладений між іноземним замовником-нерезидентом та українським покупцем-резидентом, копія векселя на сплату мита, податків та зборів (письмового зобов’язання). Векселедавець - український резидент-виконавець, ввізна ВМД на готову продукцію (без фактичного ввезення подається покупцем готової продукції), рахунок-фактура (інвойс), актздачі-приймання готової продукції, експертний висновок ТІШ про вихід готової продукції із давальницької сировини.

3. Вивезення давальницької сировини українського замовника, за межі митної території України та повернення в України готової продукті або грошових засобів за реалізовану за межами митної, території України готової продукції.

Давальницька сировина, що не обкладається вивізним (експортним) митом, податками та зборами, вивозиться з митної території України на підставі подання українським замовником органові митного контролю письмового зобов’язання щодо повернення в Україну готової продукції, виробленої з цієї сировини (або повернення в Україну валютної виручки від реалізації готової продукції), не пізніш як через 90 календарних днів з моменту оформлення вивізної ВМД. У разі, коли давальницька сировина, яка вивозиться за межі митної території України українським замовником, підлягає обкладенню вивізним (експортним) митом, податками та зборами, їх сплата (крім митних зборів) провадиться українським замовником шляхом видачі простого векселя з відстроченням платежу на період здійснення операції з давальницькою сировиною, але не більш як на 90 календарних днів з моменту оформлення вивізної ВМД. Виходячи з технологічних особливостей виробництва Кабінет Міністрів України може встановлювати інші терміни виконання окремих видів операцій з давальницькою сировиною. Контрактна вартість готової продукції, яка підлягає ввезенню на митну територію України, має бути не меншою митної вартості давальницької сировини.

У разі ввезення готової продукції або повернення в Україну валютної виручки від реалізації готової продукції у повному обсязі у період, на який надається відстрочення платежу, вексель погашається і вивізне мито, податки та збори (крім митних зборів) не справляються. Якщо не ввозиться обумовлений в контракті обсяг готової продукції (валютна виручка) у визначений строк, український замовник зобов’язаний оплатити вексель. У разі ввезення готової продукції або повернення в Україну валютної виручки від реалізації готової продукції у повному обсязі у період до 90 календарних днів, письмове зобов’язання погашається. Якщо не ввозиться обумовлений в контракті обсяг готової продукції (валютна виручка), з замовника стягується до бюджету до якого він сплачує податок на прибуток, пеня за кожний день прострочення у розмірі 0,3 відсотка вартості не ввезеної в Україну готової продукції або не переведеної в Україну валютної виручки, але не більше контрактної вартості не ввезеної готової продукції.

Підставою для погашення векселя (письмового зобов’язання) є подання українським замовником державній податковій інспекції копії ввізної ВМД на готову продукцію або довідки уповноваженого банку України про повернення валютної виручки. Вивезення за межі митної території України давальницької сировини (у тому числі її частини, що використовується українським замовником для розрахунків з іноземним виконавцем) не підлягає ліцензуванню і квотуванню, за винятком тих видів сировини, на які поширюється спеціальний режим експорту, а також випадків, коли контрактом передбачено реалізацію готової продукції в країні виконавця або вивезення її до іншої країни. За частину давальницької сировини або готової продукції, що використовується для оплати виконаної роботи, український замовник сплачує вивізне (експортне) мито, податки та збори, що справляються при бартерних (товарообмінних) операціях.

Готова продукція, вироблена з давальницької сировини українського замовника, що ввозиться на митну територію України, звільняється від обкладення митом, податками та зборами (крім акцизних та митних зборів), які справляються при імпорті товарів, і не підпадає під режим ліцензування і квотування. Схема митного оформлення цієї операції наведена на рисунку 4.5.

Основні документи на митне оформлення давальницької сировини що вивозиться для використання у виготовленні готової продукції: контракт на давальницької сировини, укладений між іноземним виконавцем та українським резидентом-замовником, письмове зобов’язання (вексель) на сплату мита, податків та зборів (крім митних зборів), взяте на облік (авізоване) у податковій адміністрації, вивізна ВМД на давальницьку сировину, товаросупровідні документи на вантаж, дозвіл ДСЕК на вивезення давальницької сировини (у разі потреби), дозволи інших держорганів на вивезення давальницької сировини (ст.18 МКУ), експертний висновок ТПП про вихід готової продукції із давальницької сировини.

Основні документи на митне оформлення готової продукції, що ввозиться на митну територію Українинаступні: контракт на переробку давальницьку сировину, укладений між іноземним виконавцем та українським резидентом-замовником, копія письмового зобов’язання (векселя), копія ВМД на вивіз давальницької сировини, ввізна ВМД на готову продукцію, дозвіл ДСЕК на ввезення готової продукції (у разі потреби (ст. 18 МК), дозволи інших державних органів на ввезення готової продукції.

Видача, облік та погашення векселя (письмового зобов’язання ).

Вексель - простий вексель, що видається суб’єктом підприємницької діяльності у сплату ввізного (вивізного) мита, податків і зборів, що справляються при ввезенні (вивезенні) давальницької сировини іноземним (українським) замовником на митну територію (з митної території) України при здійсненні операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах відповідно до Закону України “Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах”.

Письмове зобов’язання - зобов’язання в письмовій формі, що видається суб’єктом підприємницької діяльності щодо вивезення (ввезення) готової продукції, яка вироблена з давальницької сировини іноземного (українського) замовника з митної території (на митну територію) України, або реалізації на митній території України готової продукції, що вироблена з давальницької сировини іноземного замовника (отримання в повному обсязі валютної виручки від реалізації готової продукції за межами митної території України на валютний рахунок українського замовника в уповноваженому банку України) при здійсненні операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах відповідно до Закону України “Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах”.

Оформлення векселя суб’єктом підприємницької діяльності здійснюється виключно на вексельному бланку, що придбавається в банківській установі. Вексель виписується у валюті контракту на переробку давальницької сировини. Векселедержателем виступає державна податкова інспекція за місцезнаходженням суб’єкта підприємницької діяльності. Оформлений вексель (письмове зобов’язання) суб’єкт підприємницької діяльності подає для взяття на облік до державної податкової інспекції за своїм місцезнаходженням. Взяття векселя (письмового зобов’язання) на облік проводиться в день його подання до державної податкової інспекції. У державній податковій інспекції на звороті векселя (письмового зобов’язання) робиться напис «Взято на облік» із зазначенням дати взяття на облік і облікового номера та засвідченням підписом начальника державної податкової інспекції і печаткою державної податкової інспекції. До облікового номера через дефіс додається літера «І» у разі видачі векселя (письмового зобов’язання) українським виконавцем при здійсненні операції з давальницькою сировиною іноземного замовника, або літера «Е» - у разі видачі векселя (письмового зобов’язання) українським замовником при вивезенні давальницької сировини з митної території України.

Вексель (письмове зобов’язання) оформляється у трьох примірниках. Перший примірник векселя (письмового зобов’язання) залишається у державній податковій інспекції. Другий та третій примірники векселя (письмового зобов’язання), взяті на облік (авізовані) податковою інспекцією, повертаються суб’єкту підприємницької діяльності для пред’явлення митним органам та власного обліку. При митному оформленні давальницької сировини (готової продукції) на звороті векселя (письмового зобов’язання) зазначається дата і номер вантажної митної декларації, згідно з якою ввезено (вивезено) давальницьку сировину (готову продукцію), із засвідченням підписом та особистою печаткою інспектора митниці, що оформив декларацію.

Для погашення векселя (письмового зобов’язання) векселедавець подає до державної податкової інспекції заяву із зазначенням дати взяття на облік та облікового номера векселя (письмового зобов’язання). Погашення векселя (письмового зобов’язання) здійснюється шляхом поставлення на лицьовому боці векселя (письмового зобов’язання) напису «Погашено», засвідченого підписом начальника (заступника начальника) державної податкової інспекції та печаткою державної податкової інспекції.

Якщо, відповідно до Закону, відбувається часткове вивезення готової продукції за межі митної території України, її продаж на території України або ввезення готової продукції чи отримання валютної виручки від її реалізації українським замовником, за бажанням векселедавця, на відповідну частку здійснюється погашення векселя (письмового зобов’язання). У такому випадку в заяві про часткове погашення векселя (письмового зобов’язання) обов’язково(А - у разі реалізації готової продукції на Україні;В - у разі закупівлі давальницької сировини іноземним замовником на Україні за іноземну валюту).

мають виділятися окремими рядками найменування та суми мита, податків та зборів, які підлягають погашенню.

У разі непогашенім векселя (його частки) у визначені Законом терміни векселедавець зобов’язаний його оплатити. При цьому на кожний вид мита, податків та зборів виписується окреме платіжне доручення.

Схема погашення векселя (письмового зобов’язання) наведена на рисунку 4.6.

Державна податкова інспекція є уповноваженим органом Міністерства фінансів України, що відповідно до Закону може давати суб’єкту підприємницької діяльності дозвіл на відстрочення оплати (погашення) векселя (письмового зобов’язання). Такий дозвіл дається на термін не більше 90 днів. У разі подальшої необхідності відстрочення оплати векселя державна податкова інспекція може давати суб’єкту підприємницької діяльності новий дозвіл на відстрочення оплати векселя. Загальний термін відстрочення оплати векселя не може перевищувати 270 днів.

Сплата за векселем провадиться у валюті України, при цьому вексельна сума перераховується у валюту України за офіційним валютним курсом Національного банку України, що діє на день платежу за векселем (день виконання банком розпоряджень про сплату).

Список використаної літератури: Дубініна, А.А. Основи митної справи в Україні: Навчальний посібник / А.А. Дубініна, С.В. Сорокіна. — К.: ВД ’Професіонал’, 2004. — 360 с.