Дубініна А.А. Основи митної справи в Україні (2004)

Перетинання пасажирів через митний кордон України

Пасажири, які перетинають митний кордон України, поділяються на дві групи:

«Резиденти» - фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном.

«Нерезиденти» - фізичні особи (іноземні громадяни, громадяни України, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання за межами України, у тому числі і ті, що тимчасово перебувають на території України.

Перетинання громадянами України державного кордону здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон за документами на право виїзду з України і в’їзду в Україну:

• паспорт громадянина України для виїзду за кордон (загальногромадянський закордонний паспорт);

• дипломатичний паспорт;

• службовий паспорт;

• проїзний документ дитини;

• посвідчення особи моряка;

• посвідчення члена екіпажу.

При перетину митного кордону України громадяни мають права та обов'язки. Громадяни зобов’язані:

• подавати митниці у відповідних випадках необхідні для митного контролю митну декларацію, та інші документи, передбачені митними правилами та іншими діючими нормативними документами;

• на вимогу митниці самостійно розпакувати та упакувати предмети, що підлягають митному оформленню;

• відкривати багаж, ручну поклажу, місткості та інші місця, де можуть знаходитися такі предмети.

Громадяни мають право:

• бути присутніми під час митного огляду предметів, що їм належать;

• залишати на зберігання в митниці свої предмети, валюту та цінності, які не пропущені митницею через митній кордон України;

• отримувати від посадових осіб прикордонного та митного контролю роз’яснення у разі відмови у пропуску через державний кордон товарів та предметів;

• у разі вилучення документів та товарів - копії протоколів про вилучення з відповідним обґрунтуванням.

Кожна особа, яка прямує через митний кордон України, до початку митного оформлення заповнює пасажирську митну декларацію (форма МД-4) (додаток 14) в одному примірнику тією мовою, яку ця особа розуміє, або її рідною мовою. Особи, що заповнюють митну декларацію, повинні вказати в ній точну кількість місць багажу, що їм належить, у тому числі ручну поклажу, а також суму та інші відомості про валюту, коштовності та інші предмети, про. які йдеться в декларації і які особи пред’являють для митного оформлення. Предмети, валюта, цінності, що підлягають декларуванню, але не були зазначені в митній декларації і виявлені під час митного контролю (огляду), визначаються предметами порушення митних правил або контрабандою. Такі самі наслідки наступають, коли особи повідомляють неправильні відомості при усному опитуванні. Заповнена пасажирами митна декларація не повинна містити незавірених виправлень.

Якщо під час заповнення декларації будуть виявлені неточності у записах пасажира, питання повинно бути з’ясовано на місці і у декларацію повинні бути внесені відповідні зміни особою, яка прямує через державний кордон України, або співробітником митниці з відміткою останнього у кожному випадку на декларації «Виправленому з (такого-то) на (таке-то) вірити» і з поставленням у цьому місці додаткового відтиску особистої номерної печатки. Записи цифрами і словами кількості місць ручної поклажі і багажу, суми валюти, кількості ювелірних та інших виробів обводяться інспектором суцільною лінією таким чином, щоб виключити можливі додаткові записи. З цією ж метою вільні місця між записами у цих пунктах прокреслюються інспектором митниці суцільною лінією. Митна декларація зі вказаною пасажиром датою та підписом завіряється особистою печаткою інспектора митниці, який здійснював митний контроль та митне оформлення.

Оформлена митними органами декларація є юридичним документом на право вільного переміщення через митний кордон України зазначених у ній речей, валюти, цінностей та інших предметів, і у той же час - підставою для притягнення громадян до адміністративної чи кримінальної відповідальності за повідомлення у декларації завідомо неправильних відомостей. Митні декларації, заповнені громадянами України при виїзді за кордон та іноземними громадянами при в’їзді в Україну, залишаються у них на весь час перебування за кордоном або в Україні і є підставою для безперешкодного ввезення або вивезення зазначених у них речей, валют і цінностей. Загублені митні декларації не відновлюються, а особи, що їх загубили, позбавляються права на безперешкодне переміщення зазначених вище речей, валюти і цінностей.

Митний контроль пасажирів та багажу здійснюється службовими особами митниці шляхом перевірки документів, необхідних для такого контролю, митного огляду (огляду транспортних засобів, товарів та інших предметів, особистого огляду), переогляду, обліку предметів, які переміщуються через митний кордон України, а також в інших формах, що не суперечать законам України. Згідно зі ст. 18 МКУ товари та предмети які переміщуються громадянами через митний кордон України крім митного контролю підлягають контролю інших державних органів - санітарному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному та екологічному.

Відповідно до ст. 30 МКУ службовими особами митниці проводиться огляд та переогляд речей громадян. Огляд та переогляд речей здійснюється в присутності громадянина, чи його уповноваженого представника за дорученням, належним чином оформленого. Огляд передбачає перевірку, огляд зовнішнього вигляду без розпакування товару, без порушення цілісності предметів та інших дій, використаних при догляді. При вибірковому огляді ручна поклажа громадян доглядається на переносних оглядових стелажах, а автомашини - на оглядовій ямі. Повний огляд здійснюється шляхом розпакування всіх місць ручної поклажі та багажу, встановлення їх найменування, підрахунку кількості шляхом перевірки всіх місць порожнин і конструктивних особливостей в транспортних засобах і предметах з метою виявлення сховища, в які можуть бути сховані предмети порушення митних правил або контрабанди.

Згідно зі ст. 32 МКУ особистий огляд громадян здійснюється у виняткових випадках при наявності достатніх підстав припускати, що громадянин приховує при собі предмети контрабанди чи предмети та цінності, які є безпосередніми об’єктами порушення митних правил або заборонені для транзиту через територію України. Особистий огляд здійснюється службовою особою митного органу у присутності 2-х понятих (однієї статі з громадянином). У разі відсутності такого працівника на митниці особистий огляд може бути проведено службовою особою інших органів, які здійснюють відомчий контроль на державному кордоні. Особистий огляд, незалежно від його наслідків, оформляється протоколом за формою, встановленою ДМСУ за узгодженням з Міністерством юстиції України. Реєстрація протоколів особистого огляду здійснюється в спеціальному журналі. Протокол підписується службовою особою митниці, яка здійснювала особистий огляд, громадянином, а при обстеженні і медичним працівником. Протокол особистого огляду складається у трьох примірниках Перший примірник протоколу залишається в митниці, другий - пересилається до ДМСУ, третій - видається громадянину.

Список використаної літератури: Дубініна, А.А. Основи митної справи в Україні: Навчальний посібник / А.А. Дубініна, С.В. Сорокіна. — К.: ВД ’Професіонал’, 2004. — 360 с.