Дубініна А.А. Основи митної справи в Україні (2004)

Митне оформлення супроводжуємого пасажирського багажу

Митне оформлення предметів (товарів), що ввозяться (пересилаються) громадянами-підприємцями здійснюється із заповненням уніфікованого адміністративного документа форми МД-2 та додаткового аркуша МД-3, митне оформлення предметів (товарів), що ввозяться (пересилаються) громадянами, які не є підприємцями, здійснюється за документами форми МД-4 та МД-1. При ввезенні товарів в Україну безпосередньо власником їх митне оформлення та стягнення необхідних видів платежів (крім транспортних засобів) проводиться на прикордонній митниці.

Декретом Кабінету Міністрів України «Про порядок обкладання митом предметів, які ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну», встановлено, що предмети, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства, підлягають обкладенню митом за повними ставками Єдиного митного тарифу, податку на додану вартість та акцизного збору.

Від оплати мита звільняються наступні предмети, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України громадянами:

• товари (крім вино-горілчаних і тютюнових виробів) загальною вартістю, менш як 200 євро, або одиничного неподільного предмету вартістю не більше 300 євро (крім підакцизних товарів);

• предмети особистого користування (за винятком транспортних засобів індивідуального користування та запасних частин до них), що тимчасово ввозяться в Україну під письмове зобов’язання про зворотне вивезення або з метою транзиту;

• речі, що ввозяться (пересилаються) при переселенні на постійне місце проживання в Україну;

• горілчані вироби у кількості 1 літра, вино - 2 літри, тютюнові вироби - 200 цигарок (або 200 грамів цих виробів) на одну особу, пива - 10 літрів, продукти харчування на суму не більше 50 евро;

• предмети, які входять до складу спадщини, відкритої в Україні чи за кордоном, крім речей, ввезення яких в Україну чи вивезення з України заборонено (за умови пред’явлення підтверджуючих документів про право на спадщину та про належність цих предметів до складу спадщини).

У разі вивезення або пересилання в несупроводжуваному багажі, міжнародних поштових відправленнях громадянами товарів та інших предметів, придбаних громадянами України, в кількості не більш як товарна партія, мито та митні збори не здійснюються. Якщо громадянин вивозить предмети, які підпадають під товарну партію, йому необхідно в митниці, в зоні діяльності якої він мешкає, оформити ВМД типу «ЕКГ» (експорт громадян). Як виняток, громадяни мають можливість оформити вантаж у прикордонній митниці, при перетині кордону. Громадяни інших країн можуть ; оформляти вантажі в митниці, в зоні діяльності якої, вони тимчасово мешкають, або в прикордонній митниці.

Товарною партією визначаються товари, придбані в Україні, які вивозяться або пересилаються громадянами на суму еквівалентну 100 ООО евро, в перерахуванні по курсу НБУ на день оформлення митної декларації. У разі вивозу громадянами товарної партії митне оформлення здійснюється в порядку, встановленому для суб’єктів підприємницької діяльності. Затверджений Кабінетом Міністрів України перелік предметів, які не можуть складати товарну партію, передбачає наступні:

• товари, тимчасово вивезені з У країни під зобов’язання зворотного ввозу;

• товари, які входять у склад спадщини;

• товари, раніше ввезені під зобов’язання зворотного вивозу або транзиту;

• культурні цінності, тимчасово вивезені за наявністю відповідних дозволів;

• призи, подарунки, при наявності відповідних документів та нотаріальних посвідчень;

• товари (крім промислового призначення), які вивозяться не більш як на суму валюти, зазначеної у ввізній митній декларації, за наявністю відповідних чеків.

Заборонено громадянам вивезення за межі митної території України:

• предметів, на які встановлюються державні дотації крім предметів особистого користування;

• предметів (або їх частин) промислового призначення (обладнання, комплектуючі, матеріали тощо), що застосовуються у виробничій сфері, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

• дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них, культурних цінностей з метою їх відчуження;

• сильнодіючих, отруйних, радіоактивних, вибухових речовин інших предметів, що можуть завдати шкоди здоров’ю або загрожувати життю населення та тваринного світу чи призвести до руйнування навколишнього середовища;

• анульованих цінних паперів.

Стягнення мита акцизного і митного зборів, податку на додану вартість за митне оформлення предметів (товарів), що ввозяться в Україну громадянами-підприємцями, здійснюється з заповненням уніфікованого адміністративного документу МД-2 (МД-3). Стягнення мита, акцизного та митного зборів, податку на добавлену вартість за митне оформлення предметів, що ввозяться в Україну громадянами, які не мають свідоцтва про державну реєстрацію підприємництва, здійснюється за документом МД-1.

Уніфікована митна квитанція МД-1 розроблена з метою вдосконалення організації роботи по прийому на зберігання митницею не пропущених через кордон України речей, валюти та цінностей, а також по прийому від громадян сум мита за речі, що переміщуються ними через митний кордон України і підлягають митному (безпосередньо на прикордонній митниці) оподаткуванню. Уніфікована митна квитанція передбачає виконання трьох видів операцій з речами, предметами, валютою та цінностями і умовно розділена на чотири поля, кожне з яких призначено для заповнення по певній операції. Види операцій та відповідно призначені для них поля обведені рамкою робочої частини квитанції для зручності позначені буквами латинського алфавіту А, В, С, D (додаток 15).

Уніфікована митна квитанція використовується для таких митних операцій:

A. Прийняття на зберігання речей, предметів, що належать громадянам і не пропущені митницею через митний кордон України при ввезенні в Україну чи при вивезенні з України.

B. Прийняття на зберігання валюти та цінностей, що належать громадянам, які прямують через митний кордон України і не пропущені митницею при ввезенні в Україну чи при вивезені з України.

C. Вилучення вказаної валюти та цінних паперів при ввезенні без підстав.

D. Прийняття сум мита та інших зборів за речі, предмети, що переміщуються громадянами через митний кордон України і підлягають митному оподаткуванню.

Уніфікована митна квитанція МД-1 є фінансовим документом суворої звітності. Уніфіковані митні квитанції замовляються централізовано ДМСУ у вигляді квитанційних книжок і розсилаються нею по митницям в кількостях, що відповідають їх потребам. Облік квитанції на місцях здійснюється відділами бухгалтерського обліку та контролю. Квитанційні книжки, що надходять у митницю прошиваються, завіряються круглою гербовою печаткою митниці та підписами начальника митниці та головного бухгалтера. Кругла гербова печатка проставляється також у другому примірнику кожної квитанції. Квитанція складається у трьох примірниках. Перший примірник квитанції передається до каси митниці разом із сумою сплаченого мита, другий примірник видається на руки власнику, а третій лишається в квитанційній книжці інспектора для обліку та звітності.

Список використаної літератури: Дубініна, А.А. Основи митної справи в Україні: Навчальний посібник / А.А. Дубініна, С.В. Сорокіна. — К.: ВД ’Професіонал’, 2004. — 360 с.