Дубініна А.А. Основи митної справи в Україні (2004)

Митне оформлення алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Державне регулювання експорту, імпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів запроваджене в Україні низкою законодавчих актів, якими визначено, що експортно-імпортні операції зі спиртом етиловим, коньячним і плодовим може здійснювати лише суб’єкт ЗЕД державної форми власності, що має спеціальні повноваження Кабінету Міністрів. Процедура митного оформлення здійснюється на підставі ліцензії МЗЕЗТ України.

Обмеження щодо зовнішньоторговельних операцій (за формою власності) не стосуються експортно-імпортних операцій алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які можуть здійснювати всі суб’єкти ЗЕД, незалежно від форм власності. Митні органи виконують процедуру митного оформлення на підставі ліцензії МЗЕЗТ України. Додаткові державні заходи стосовно регулювання реалізації етилового спирту та алкогольних напоїв полягають у тому, що підприємства-виробники відвантажують на експорт спирт етиловий та алкогольні напої за умови охорони і супроводження товару підрозділами митних органів або за наявності внесеної грошової застави.

Особливості нетарифного регулювання імпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів полягають у попередньому декларуванні партії таких товарів митниці призначення. Суб’єкт ЗЕД - імпортер попередньо сплачує всі платежі, які слід сплатити за ВМД при випуску товарів у вільний обіг на внутрішній споживчий ринок України. Підставою для пропуску через митний кордон України алкогольних напоїв та тютюнових виробів для митного оформлення у митниці призначення є наявність, оформленої відповідним чином попередньої ВМД з позначкою про сплату належних митних платежів.

Вищезазначене свідчить, що державне регулювання зовнішньоторговельних операцій з алкогольними напоями та тютюновими виробами має певні національні особливості, а саме:

• експорт спирту етилового, коньячного і плодового може здійснювати суб’єкт ЗЕД державної форми власності за наявності повноважень Кабінету Міністрів України;

• експортно-імпортні операції з алкогольними напоями підлягають ліцензуванню;

• пропуск через митний кордон України алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється на підставі проведення попереднього декларування зі сплатою належних митних платежів, відповідно до режиму імпорту товарів.

Список використаної літератури: Дубініна, А.А. Основи митної справи в Україні: Навчальний посібник / А.А. Дубініна, С.В. Сорокіна. — К.: ВД ’Професіонал’, 2004. — 360 с.