Дубініна А.А. Основи митної справи в Україні (2004)

Порядок переміщення через митний кордон валюти

Переміщення через МКУ іноземної валюти, валюти України, банківських металів та банківських документів може здійснюватися фізичними та юридичними особами шляхом їх ввозу , вивозу або пересилення згідно з постановою НБУ № 238 від 12 липня 2000 року. Також треба ураховувати, що Кабінет Міністрів сумісно з НБУ та ДМСУ майже щорічно, відповідними постановами, вносять корективи в розмір та порядок митного оформлення іноземної та вітчизняної валюти яка переміщується через митний кордон України. Згідно діючого положення НБУ через митний кордон України дозволяється переміщувати наступні об’єми валюти (треба зауважити що можливо переміщення еквіваленту зазначеної нижче суми в іншої валюті за офіційним обмінним курсом гривні до даної іноземної валюти, встановленим НБУ на момент перетину митного кордону або на момент оформлення митної декларації)

Список використаної літератури: Дубініна, А.А. Основи митної справи в Україні: Навчальний посібник / А.А. Дубініна, С.В. Сорокіна. — К.: ВД ’Професіонал’, 2004. — 360 с.