Дубініна А.А. Основи митної справи в Україні (2004)

Порядок митного оформлення транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну для постійного користування

Громадяни при ввезенні (пересиланні) транспортних засобів в Україну для постійного користування подають прикордонним митним органом декларацію форми МД-7, заповнену в установленому порядку у двох примірниках на кожний транспортний засіб окремо, та документи, що підтверджують правомірність володіння або користування (в тому числі з правом розпорядження), технічні або реєстраційні документи на транспортний засіб (додаток 16).

Інспектор прикордонної митниці обов’язково перевіряє відповідність фактичних даних транспортного засобу заявленим у декларації форми МД-7 та зазначеним у документах на транспортний засіб. Після вирішення питання щодо пропуску транспортного засобу на територію України попереджає громадянина про відповідальність за не доставку транспортного засобу митницю призначення в зазначений термін у графі «В’їзд» проставляє штамп «Під митним контролем», підписує декларацію і завіряє підпис відтиском особистої номерної печатки. При ввезенні в Україну придбаних громадянами транспортних засобів вилучає номерні знаки «Транзит» іноземної держави, видає номерні знаки для разових поїздок (тип 11 за ДСТУ 3650-97). У графі «Примітки» декларації форми МД-7 робить запис «Номерні знаки (номер) вилучено, видано №_ ». При

надходженні в Україну транспортних засобів вантажем (вантажним відправленням) зазначені номерні знаки вилучаються і видаються митницею, у якій перебуває такий вантаж. Перший примірник оформленої декларації форми МД-7 разом з документами, що підтверджують право власності або користування, реєстраційними і технічними документами на транспортний засіб видається на руки власнику для подання митниці призначення, а другий залишається в справах митниці для контролю, обліку та звітності.

Для отримання посвідчення власник (довірена особа) має подати митниці, у зоні діяльності якої постійно чи тимчасово проживає, усі документи, на підставі яких було здійснене митне оформлення ввезення транспортного засобу на територію України. Разом з оформленими при ввезенні документами для звірення номерів та визначення коду транспортного засобу за ТН ЗЕД митному органу пред’являється транспортний засіб. У разі потреби митні органи можуть вимагати інші документи, потрібні для здійснення митного оформлення. Посвідчення видається на ім’я власника (користувача) після перевірки поданих документів та сплати відповідних платежів. У належних випадках до Посвідчення вносяться митні обмеження, передбачені цими Правилами. Посвідчення виписується у двох примірниках. Перший примірник разом з документами, що підтверджують право власності (користування), та реєстраційними і технічними документами, погашеними шляхом поставлення в них

запису «Погашено, видано Посвідчення №_ від « «200_р.», який завіряється відтиском особистої номерної печатки

інспектора митниці, що здійснив митне оформлення, видається власнику для їх подання до реєстраційних органів відповідних відомств. Другий примірник разом з оригіналами декларації форми МД-7, уніфікованої митної квитанції форми МД-1 (затверджено наказом Держмитслужби від 09.10.98 № 635) та ксерокопіями документів, на підставі яких було здійснене митне оформлення (видано Посвідчення), зберігається в справах митниці для контролю, обліку, звітності та формування статистичних даних протягом установленого терміну. Видані Посвідчення реєструються в окремому журналі.

Відчуження транспортних засобів, на які митними органами видано Посвідчення без накладення митних обмежень, може здійснюватися тільки після їх реєстрації в органах ДАІ МВС України або в інших уповноважених органах. При неможливості видачі Посвідчення на ввезений в Україну транспортний засіб (не сплачено відповідні платежі; відсутні необхідні для митного оформлення документи; виявлено ознаки підробки номерів шасі, кузова, двигуна, року вироблення; наявність обґрунтованих сумнівів щодо достовірності поданих документів тощо) подані документи реєстру- ються в журналі і залишаються в справах митниці на контролі до вирішення питання видачі Посвідчення, зворотного вивезення або про заведення справи про порушення митних правил. Власнику видається завірено відтиском особистої номерної печатки інспектора митниці довідка довільної форми про те, що зазначені в довідці документи перебувають у справах митниці. Продовження терміну доставки транспортного засобу з одного митного органу в інший здійснюється в порядку, визначеному вище.

Список використаної літератури: Дубініна, А.А. Основи митної справи в Україні: Навчальний посібник / А.А. Дубініна, С.В. Сорокіна. — К.: ВД ’Професіонал’, 2004. — 360 с.