Дубініна А.А. Основи митної справи в Україні (2004)

Порядок митного оформлення транспортних засобів, що вивозяться громадянами з України

Митне оформлення транспортних засобів, які вивозяться (у тому числі тимчасово) за межі України їх власниками або за наданими дорученнями іншими громадянами для постійного користування, з метою відчуження та під зобов’язання про зворотне ввезення здійснюється прикордонною митницею. Пропуск транспортних засобів здійснюється на підставі свідоцтв реєстраційних органів, оформлених на особу, яка має право виїзду за кордон на зазначеному у свідоцтві транспортному засобі, закордонного паспорта (паспорта громадянина України тощо).

Митниці при вивезенні за межі України транспортних засобів, враховуючи тип транспортного засобу та мету вивезення подаються документи, зазначені вище та заповнена декларація форми МД-7 (при тимчасовому вивезенні - удвох примірниках, на постійно або з метою відчуження - в одному) на вивезення транспортного засобу.

При тимчасовому вивезенні транспортного засобу за межі України інспектор митниці здійснює перевірку згідно з зазначеними вище пунктами, попереджає про відповідальність за невиконання зобов’язання про зворотне ввезення та порушення встановленого митними органами терміну зворотного ввезення, у графі «Виїзд» проставляє штамп «Під митним контролем», підписує два примірники декларації форми МД-7 і підпис завіряє відтиском особистої номерної печатки. Перший примірник декларації форми МД- 7 разом з іншими документами видається на руки громадянину. Другий примірник декларації форми МД-7 залишається в справах митниці для контролю за виконанням зобов’язання про зворотне ввезення, а після підтвердження зворотного ввезення - для обліку, звітності та формування статистичних даних.

Список використаної літератури: Дубініна, А.А. Основи митної справи в Україні: Навчальний посібник / А.А. Дубініна, С.В. Сорокіна. — К.: ВД ’Професіонал’, 2004. — 360 с.