Дубініна А.А. Основи митної справи в Україні (2004)

Порядок митного оформлення придбаних транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митну територію України транзитом

При переміщенні транзитом через митну територію України придбаних транспортних засобів митне оформлення здійснюється в порядку, зазначеному вище. При цьому інспектор прикордонної митниці попереджає громадянина про відповідальність за не доставку транспортного засобу в митницю, через яку здійснюватиметься його вивезення за межі України.

При вивезенні транспортного засобу за межі України митне оформлення здійснюється в порядку, визначеному вище, при цьому в декларації форми МД-7 у графі «Виїзд» проставляється тільки відтиск особистої номерної печатки інспектора митниці, який здійснив митне оформлення (випуск). Митниця, через яку було здійснене вивезення транспортного засобу, засобами електронної пошти надсилає відповідну інформацію митниці, яка здійснила митне оформлення декларації форми МД-7 на транзит транспортного засобу через територію України, для зняття його з контролю.

При переміщенні громадянами транзитом через митну територію України придбаних транспортних засобів, власниками яких є інші особи, крім документів, зазначених вище, додатково потрібно подати документи про надання власником повноважень на доставку транспортного засобу в місце призначення. Декларація форми МД-7 у цьому разі оформляється на громадянина, який безпосередньо здійснює переміщення, із зазначенням у графі «Примітки» власника транспортного засобу та його адреси (при можливості).

Список використаної літератури: Дубініна, А.А. Основи митної справи в Україні: Навчальний посібник / А.А. Дубініна, С.В. Сорокіна. — К.: ВД ’Професіонал’, 2004. — 360 с.