Дубініна А.А. Основи митної справи в Україні (2004)

Особливості переміщення гуманітарної допомоги через митний кордон

Гуманітарна допомога - це цільова адресна безкоштовна допомога у грошової або натуральної формі, у вигляді беззворотньої фінансової допомоги або добровільних пожертвувань; або допомога у вигляді виконання робіт, надавання послуг, яка представляється іноземними та вітчизняними донорами за гуманних мотивів отримувачем гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв’язку з соціальною незахищеністю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного положення, а саме внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій та епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які загрожують життю та здоров’ю населення або важкої хворі деяких фізичних осіб.

До спеціально уповноважених державою органів з питань гуманітарної допомоги є Комісія з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України. На митну територію України дозволяється ввозити товари (предмети) гуманітарної допомоги які задовольняють відповідні потреби використувачів гуманітарної допомоги в Україні без створення загрози життю або здоров’ю фізичних осіб - використувачів гуманітарної допомоги та навколишньому середовищу України.

Переміщення через митний кордон України гуманітарної допомоги здійснюється на підставі Закону України “Про гуманітарну допомогу”. Митне оформлення гуманітарного товару здійснюється митницею без сплати митних зборів за наявності рішення Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України про визнання цих товарів гуманітарною допомогою або рішення зазначеної Комісії про підтвердження інформації регіональних комісій про визнання товарів гуманітарною допомогою.

Митне оформлення гуманітарного товару здійснюється митницею за місцем знаходження його отримувача тільки після проведення відповідного санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного та екологічного контролю. До отримання відповідних дозволів контролюючих органів гуманітарний товар передається на зберігання під митним контролем отримувачу гуманітарної допомоги. Але треба враховувати, що гуманітарні вантажі (товари) до митного оформлення можуть перебувати під митним контролем без справляння митних зборів 90 діб з моменту переміщення їх через митний кордон України.

Декларування товарів здійснюється відповідно до Інструкції про першочергове безкоштовне спрощене декларування гуманітарної допомоги, затвердженою ДМСУ, отримувачем гуманітарної допомоги самостійно або за його бажанням допущеним митницею відповідним підприємством. Гуманітарний товар переміщується через митний кордон без попереднього декларування за умови наявності його одержувача у Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги.

Товари, які ввозяться як гуманітарна допомога підлягають декларуванню з поставленням на товаросупроводжувальних документах та ВМД клейма “Гуманітарна допомога. Продаж заборонено”. Вантажні митні декларації без позначення (клейма ) “Гуманітарна допомога. Продаж заборонено” для оформлення не приймаються. Результати митного оформлення завіряються печаткою інспектора митниці, яка проставляється на товаросупровідних документах і вантажних митних деклараціях.

Об’єми та номенклатура сільськогосподарської продукції, продовольства, друкованої продукції, будівельних матеріалів та інших товарів, які можуть бути ввезені в Україну у якості гуманітарної допомоги визначаються Кабінетом Міністрів України. Ввезена гуманітарна допомога більш встановленого об’єму підлягає оподаткуванню на загальних підставах. За отриманням і кінцевим використанням гуманітарної допомоги вводиться жорсткий контроль державної адміністрації, податкової адміністрації і митних органів.

Список використаної літератури: Дубініна, А.А. Основи митної справи в Україні: Навчальний посібник / А.А. Дубініна, С.В. Сорокіна. — К.: ВД ’Професіонал’, 2004. — 360 с.