Дубініна А.А. Основи митної справи в Україні (2004)

Порядок переміщення через митний кордон поштових відправлень

Поштовий зв’язок в Україні - це прийом, обробка, перевіз та доставления письмових відправлень, матеріальних цінностей, виконання доручень фізичних та юридичних осіб в відношенні грошевих переказів та банківських операцій. Поштовий зв’язок в Україні здійснюють спеціалізовані підприємства зв’язку. Усі відношення в області зв’язку регулюються Конституцією України, Законом України “О зв’язку” та іншими нормативними актами.

Міжнародні поштові відправлення при їх переміщенні через митний кордон України повинні пред’являтися підприємством зв’язку для контролю з боку митних органів. Підприємства поштового зв’язку при прийнятті відправлень від споживачів повинні проінформувати їх про перелік товарів пересилання яких у поштових відправленнях через митний кордон України заборонено. Посилки та бандеролі приймаються підприємствами зв’язку у розгорнутому вигляді та підвергаються візуальному огляду. Огляд та вилучення міжнародних поштових відправлень здійснюється митними органами лише у випадках та порядку які передбачені діючим законодавством. Підлягають вилученню митними органами лише ті товари та предмети, які заборонені до пересилання у міжнародних поштових відправленнях або відправлені з порушенням митних правил. Товари та предмети які були вилучені під час митного контролю підлягають конфіскації у відповідності з діючим законодавством.

Імпортні міжнародні відправлення підлягають митному контролю у місцях поштового обміну у випадку якщо їх зміст перевищує еквівалент 100 американських доларів. Після відповідного митного догляду на поштовій митній декларації проставляється штамп “Під митним контролем, імпорт”. При отриманні відправлення у місцях призначення, працівник підприємства зв’язку посилає одне повідомлення отримувачу та повідомлення і один примірник спеціальний накладної за цим відправленням митному органу. Після перевірки такого поштового відправлення митний орган повертає примірник накладної підприємству зв’язку з відміткою про випуск поштового відправлення з місця митного контролю. Одержувач, після отримання повідомлення, звертається на підприємство зв’язку, де знаходиться поштове відправлення та проводить у 16-ти добовий строк митне оформлення цього отримання. Після виконання митних формальностей по декларуванню та сплаті митних платежів митний інспектор проставляє штамп “Випуск дозволено” який завіряє підписом та особистою номерною печаткою.

Декларування експортних міжнародних поштових відправлень, які пересилаються за адресами юридичних осіб здійснюється на митницях, в зоні діяльності яких розташовані відправники - якщо їх зміст перевищує еквівалент 100 американських доларів. Після митного оформлення поштового відправлення на поштовій митній декларації митний інспектор проставляє штамп “Під митним контролем, експорт”, який завіряє підписом та особистою номерною печаткою. Після проведення вищезазначених операцій відправник посилає міжнародне поштове відправлення через підприємства зв’язку. Якщо зміст поштових відправлень не перевищує еквівалент 100 американських доларів, то відправник подає у митницю наступні документи:

• письмове повідомлення за підписом керівника підприємства та головного бухгалтера, в якому вказує мету пересилання товару, його кількість та вартість;

• дозволи відповідних держорганів, якщо товари, які пересилаються, підлягають контролю.

У випадку знаходження у міжнародних поштових відправленнях рекламних відео матеріалів або матеріалів для службових телевізійних новин у кількості одного примірника в одному відправленню, митне оформлення таких матеріалів проводиться як ввезених тимчасово, під обов’язок зворотного вивозу з одночасною постановкою на облік у митниці яка проводила їх оформлення.

Правом безперешкодних відносин за допомогою дипломатичної пошти користуються: міністерства (відомства) закордонних справ іноземних держав, з якими Україна підтримує дипломатичні та консульські відносини; дипломатичні та консульські представництва цих держав на території України та в третіх країнах, а також міжнародні, міжурядові організації та представництва іноземних держав при цих організаціях, що знаходяться на території України, якщо це передбачено міжнародними договорами України. На основі взаємності це право може бути поширено на транзит через територію України дипломатичної пошти іноземних держав, з якими Україна не має дипломатичних та консульських відносин.

Дипломатична пошта, що переміщується через митний кордон України не підлягає ні розкриванню, ні затриманню. Всі місця, що складають дипломатичну пошту, мусять мати видимі зовнішні знаки, що вказують на їх характер, і можуть містити тільки дипломатичні документи та предмети, призначені для офіційного користування. Кожне місце дипломатичної пошти не обмежується ні у вазі, ні у розмірах.

Дипломатичний кур’єр, переміщує мий дипломатичну пошту, забезпечується офіційним документом (кур’єрським листом), в якому вказується його статус та кількість місць, що складають дипломатичну пошту. Дипломатична пошта може бути ввірена також тимчасовому дипломатичному кур’єру, призначеному для перевезення тільки даної дипломатичної пошти та забезпеченому офіційним документом (кур’єрським листом). Тимчасовому дипломатичному кур’єру надаються митні пільги які передбачені постійному кур’єру. Такі пільги припиняються з моменту поставлення пошти за призначенням.

Список використаної літератури: Дубініна, А.А. Основи митної справи в Україні: Навчальний посібник / А.А. Дубініна, С.В. Сорокіна. — К.: ВД ’Професіонал’, 2004. — 360 с.
← prev content next →